Kurz průvodce židovského muzea Praha

Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem ŽMP pořádáme kurzy k získání licence "Průvodce Židovského muzea Praha".

Kurz průvodce Židovkého muzea v Praze (ŽMP) je organizovaný ve spolupráci s ŽMP - Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP). Přednášky i zkoušky formou písemného testu jsou v českém jazyce. Nahrávání přednášek není dovoleno.

Kapacita kurzu je 30 posluchačů.

Přihlášky přijímáme 22. října 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Podmínkou zápisu do kurzu je osvědčení o zkoušce Průvodce Prahou nebo průvodce cestovního ruchu.

Doporučená literatura:

Židé, dějiny a kultura, 1997, 144 s., ISBN 80-85608-17-0

Putík A., Schibová M., Sixtová O., Veselská D.: Slovník judaik, ISBN 80-85608-64-2.

Bible

Veselská M.: Archa paměti

http://www.neztratitviru.net/?page=kestazeni

Podzimní termín kurzu Průvodce ŽMP: 

13. - 15. listopad 2017 -  do kurzu se lze přihlásit do 22. října 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu. 

Jarní termíny 2017 zkoušek pro absolventy kurzu k získání licence Průvodce Židovského muzea v Praze

 

6. duben 2017    9:00 - 11:00 hodin

 

Místo konání zkoušek: Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

Pokud chcete získat licenci „Průvodce Židovského muzea", je nutné:

1. Přihlásit se v kanceláři studijního oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism.

2. Zaplatit  poplatek ve výši 1 500,- Kč  v pokladně Ekonomického odd. ředitelství Židovského muzea v Praze, U Staré školy 1 nebo ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15. Potvrzení o úhradě kurzovného doručte na studijní oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4, osobně, elektronicky nebo poštou.

Licenci obdržíte po úspěšném složení závěrečného písemného testu.

Kontakt:

  • Tel. 221 714 125
  • Úterý: 13:00 - 16:00 hodin

  • Středa: 9:00 - 12:00 hodin

  • Čtvrtek: 9:00 - 12:00 hodin

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5,