Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou 65-028-N

Kurz profesní kvalifikace PK 65-028 - N obsahuje přednášky z historie, umělecké historie, instruktáže na pražských památkových objektech a na nejzajímavějších turistických trasách. Součástí kurzu jsou odborné přednášky z metodiky a techniky průvodcovské práce.
V rámci topografií se posluchači seznámí s nejdůležitějšími trasami Prahy, projdou Královskou cestu, Havelské město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany i Pražský hrad, seznámí se s významnými pražskými náměstími i starými uličkami, s církevními objekty, s historií jednotlivých domů, s osobnostmi, které v Praze žily, se starou i moderní architekturou, s místními zajímavostmi, které oživují průvodcovský výklad i se současnými pražskými aktualitami.

  • Kurz i zkouška průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“.
  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin.
  • Přednášky kurzu se konají 2 krát ve všední den (úterý a čtvrtek) od 17 do 19 (20) hodin, topografie a instruktáže v sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Cena: 9.800 Kč

  • Možnost platby ve 2 splátkách, à  5 050,- Kč.

Termíny kurzů šk. rok 2017 - 2018 - podzimní semestr

Kurz průvodce Prahou PK 65 - 028 - N - PKP 1 

14. září  2017 - 8. duben 2018 (přednášky v úterý a čtvrtek, topografie, instruktáže víkend; data  a studijní plán  (viz příloha)

Kurz průvodce Prahou PK 65 - 028 - N - PKP 2 (víkendový)

16. září 2017 - 13. květen 2018 (přednášky o víkendech; data a studijní plán (viz příloha)

Kontakt

  • Tel. 221 714 125, 221 714 714
  • Osobní návštěva: studijní oddělení - v přízemí budovy Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4,150 00 Praha 5 - Smíchov.
  • Hodiny pro veřejnost: úterý 13:00-16:00; středa a čtvrtek 9:00-12.00 hodin