Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou a Průvodce cestovního ruchu PK 65-028-N a PK 65–021–N

 • Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu i průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a PK 65 – 021 – N. Obě zkoušky jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“ a „Průvodce cestovního ruchu“.
 • Hodinová dotace kurzu: 245 vyučovacích hodin
 • Kurz se koná v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin a o víkendech (soboty nebo neděle) od 9 do cca 17 hodin.

Cena 11.990,- Kč

 • Možnost platby ve 2 splátkách, à 6.145,- Kč.

  Kurz průvodce Prahou PK 65 - 028 - N  a Kurz průvodce cestovního ruchu PK 65 - 021 -N: PKP KCR 1. 

  Do kurzu se nelze v současné době přihlásit.

  Termíny konání kurzu budou zveřejněny v listopadu  2017.  Přednášky se budou konat v úterý a čtvrtek, topografie, instruktáže o víkendu.

   

 Kontakt: 

e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125, 221 714 714

Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.  V jiný čas po předchozí domluvě.