Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou a Průvodce cestovního ruchu PK 65-028-N a PK 65–021–N

  • Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu i průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a PK 65 – 021 – N. Obě zkoušky jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“ a „Průvodce cestovního ruchu“.
  • Hodinová dotace kurzu: 245 vyučovacích hodin
  • Kurz se koná v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin a o víkendech (soboty nebo neděle) od 9 do cca 17 hodin.

Cena 11.990,- Kč

  • Možnost platby ve 2 splátkách, à 6.145,- Kč.

    Termín: 9. 1. 2018 - 28. 6. 2018

  •  Kontakt: 

e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125, 221 714 714

Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.  V jiný čas po předchozí domluvě.