Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N

Kurz obsahuje přednášky z historie, umělecké historie, geografie, techniky a metodiky cestovního ruchu, instruktáže na pražských památkových objektech a na nejzajímavějších turistických trasách.
V rámci topografií se posluchači seznámí s nejdůležitějšími trasami Prahy, projdou Královskou cestu, Havelské město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany i Pražský hrad, seznámí se s významnými pražskými náměstími i starými uličkami, s církevními objekty, s historií jednotlivých domů, s osobnostmi, které v Praze žily, se starou i moderní architekturou, s místními zajímavostmi, které oživují průvodcovský výklad i se současnými pražskými aktualitami.

  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin.
  • Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-021-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce cestovního ruchu“.
  • Podmínkou složení rekvalifikační zkoušky PK 65-021-N je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 Evropského rámce jazyků. Znalost cizího jazyka lze doložit certifikátem jazykové zkoušky nebo složit zkoušku v rámci rekvalifikační zkoušky PK 65 - 65 - 021 - N
  • Kurz se koná v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 (20) hodin a v  sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Cena: 9.800 Kč

  • Možnost platby ve 2 splátkách, à 5 050,- Kč.

Termíny kurzů šk. rok 2017 - 2018 - podzimní semestr

Kurz průvodce Prahou PK 65 - 021 - N - KCR 1 

14. září  2017 - 14. duben 2018 (přednášky v úterý a čtvrtek, topografie, instruktáže víkend; data  a studijní plán (viz příloha)

Kurz průvodce Prahou PK 65 - 021 - N - KCR 2 (víkendový)

16. září 2017 - 20. květen 2018 (přednášky o víkendech; data a studijní plán (viz příloha)

Kontakt

Kontakt

  • Tel. 221 714 125, 221 714 714
  • Osobní návštěva: studijní oddělení - v přízemí budovy  Praue City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4,150 00 Praha 5 - Smíchov.
  • Hodiny pro veřejnost: úterý 13:00-16:00; středa a čtvrtek 9:00-12:00 hodin.