Zkoušky průvodců

Prague City Tourism nabízí 3 typy zkoušek pro průvodce:

  Základní zkouška PRŮVODCE PRAHOU

 Zkouška je určena pro uchazeče, kteří nemohou splnit jednu z podmínek zkoušky profesní kvalifikace průvodce Prahou PK 65 - 028 -N , tj. zkoušku z cizího jazyku na úrovni B2 evropského jazykového rámce. Kromě této části zkoušky je zkouška identická ze zkouškou profesní kvalifikace viz. níže. 

   Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

  Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 500,-Kč

  Termín zkoušky nejpozději do 6 měsíců od ukončení zkoušky 8 00,-Kč     

  Termín zkoušky více než 18 měsíců  2500,-Kč

    1. opravný termín 800,-Kč 

    2. a další opravný termín 1 000,-Kč 

    Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu:  2 500,-Kč

      

     Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE PRAHOU PK 65-028-N

       Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

     Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 800,-Kč

     Termín zkoušky nejpozději 18 měsíců po ukončení kurzu 1 200,-Kč

     Termín zkoušky více než 18 měsíců po ukončení zkoušky 3 800,-Kč

     1. opravný termín 1 000,-Kč

     2. opravný termín 1 500,-Kč

     Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu: 3 800,-Kč. Uvedená cena platí i při opakování zkoušky.

     Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU PK 65-021 -N

     Zkoušku lze složit po absolvování kurzu či bez jeho absolvování při splnění určitých podmínek.
     Informace o průběhu zkoušky, požadavcích kladených na uchazeče i ceny za jednotlivé zkoušky, včetně přihlášek ke zkoušce naleznete níže v              přílohách ke stažení.

         Ceny zkoušek viz ceny  zkoušek PK - 65 - 028 -N

 

       JAZYKOVÉ ZKOUŠKY PRO PRŮVODCE

       Jazyková zkouška je složená z písemné a ústní části.

       Cena 500 Kč za AJ, NJ, FJ, ŠJ., RJ., ČJ; ceny za zkoušky dalších jazyků na dotaz. Informace o průběhu zkoušky a požadavcích kladených

       na uchazeče, včetně přihlášky ke zkoušce, naleznete níže v přílohách ke stažení.

 

 TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Jazyková zkouška

 

V případě Vašeho zájmu o termín jazykové zkoušky kontaktujte studijní oddělení Prague City Tourism: studijni@prague.eu
 

 Průvodce Prahou - základní zkouška

 

Termín zkoušky                                                                                                                  Termín přihlášení

16. 5. 2017                                                                                                                              do 3. 5. 2017

  7. 6. 2017                                                                                                                              do 22. 5. 2017

   Průvodce  Prahou  -  zkouška profesní kvalifikace PK 65-028-N

Termín zkoušky Termín přihlášky

  16. 5. 2017

 do 3. 5. 2017

    7. 6. 2017

 do 22. 5. 2017

                                                                          

  

   

 Průvodce cestovního ruchu -  PK 65-021- N

Termín zkoušky

Termín přihlášky

16. 5. 2017 do  3. 5. 2017

  7. 6. 2017

do 22. 5. 2017
   

 

 

 V případě zájmu o zkoušky, budou vypsané další termíny. 

 Kontakt: 

e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125

Hodiny pro veřejnost: úterý 13:00-16:00; středa a čtvrtek 9:00-12.00 hodin