Cíle marketingu PCT

Zásadní prioritou v činnosti organizace zůstává marketing, jehož dlouhodobým zájmem je zvýšit prestiž destinace Praha.

PCT naplňováním svého strategického marketingového plánu sleduje následující cíle:

  • zvýšení návštěvnických výdajů
  • zvýšení počtu přenocování
  • zvýšení nebo zastavení poklesu příjezdů u vybraných trhů
  • motivace cílových skupin k opakované návštěvě
  • zlepšení návštěvnosti Prahy v nízké sezoně
  • vyšší zájem turistů o čtvrti mimo bezprostřední historické centrum
  • zlepšit image Prahy u domácích návštěvníků odstraněním negativních stereotypů
  • posilovat zájem o Prahu coby kongresovou destinaci prostřednictvím partnerství s Prague Convention Bureau