Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

přinášíme Vám nabídku pro školní rok 2017/18. Jednotlivé cykly si můžete podrobně prostudovat zde. Vlastní prodej byl zahájen 8. června 2017 v 9:00 hodin přes e-shop nebo za hotové na Arbesově náměstí. Novinkou je, že si můžete cykly koupit celé na oba semestry (u tohoto prodeje je sleva 100 Kč). REZERVACE před prodejem nových cyklů SE NEPROVÁDĚJÍ!!! 

Informace, které jsou níže uvedeny k podzimním cyklům berte zatím jako předběžné!!! Jejich aktuálnost bude upravována a platné budou na konci prázdnin. 

Přeji Vám příjemný výběr a úspěšný nákup!

Těm z Vás, kteří již nebudou pokračovat a dosud navštěvovali naše kurzy, děkuji a přeji Vám vše dobré v dalším Vašem konání.

Jan Decker 

Magické osmičky naší historie 

organizační je Věra Vrbatová

přednáška "Založení radnice Starého (Většího) Města pražského" (dr. Nováková) pondělí 4. září 2017 v 16:00 (G) a v 18:15 (H)Arbesovo nám.

vycházka "Staroměstská radnice a její historický vývoj" (Baloun) sobota 9. září 2017 v 10:00 (G) ve 12:30 (H), sraz u vstupu do informačního centra Staroměstské radnice, Vstupné: bude upřesněno

Praha za hranicemi UNESCO 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Co způsobil Josef II." () středa 6. září v  16:00 (G) a v 18:15 (H), Arbesovo nám.

vycházka "Josefov - první připojená obec" () neděle 10. září 2017 v 10:00 (H) a ve 12:30 (G), sraz na náměstí Franze Kafky, Vstupné: bude upřesněno

Osobnosti české státnosti

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "Tomáš Garrigue Masaryk" (dr. Nováková) pondělí 11. září 2017 v 16:00 (E) a v 18:15 (F) Arbesovo nám.

vycházka "Lány" (dr. Nováková) sobota 16. září 2017 v 11:00 (C) a ve 13:15 (D), sraz u jezdecké sochy TGM před vstupem do Muzea TGM, Zámecká 197, Lány, Vstupné: 50 Kč (pro cestu z Prahy doporučujeme bus 310082 14 ze stanice "Hradčanská" v 9:45 resp. bus 310610 18 v 12:00 a příjezd do Lán "U Hřbitova" v 10:44, resp. v 12:57)

Praha jako centrum vzdělanosti a vědění

organizační je Ludmila Nová

přednáška "První pražská univerzita - její vznik a historie" (Dostál) pondělí 18. září 2017 v 17:00 (V) Arbesovo nám. 

vycházka "Karolinum jinak" (dr. Nováková) úterý 26. září 2017 v 15:00 (V), sraz před vstupem do Karolina, Vstupné: bude upřesněno Vycházka je v úterý!!!

Marie Terezie a její doba 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "A pokřtěna byla vodou z Jordánu" (dr. Nováková) středa 13. září 2017 v 16:00 (A) a v 18:15 (B) Arbesovo nám.

vycházka "Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně a profesní dům" (dr. Nováková) pátek 15. září v 15:00 (A i B), sraz bude upřesněn, Vstupné: bude upřesněno na přednášce 

 

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý 13:00 - 16:00; středa a čtvrtek 9:00 - 12:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)