Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

v září začínáme již 15. školní rok Pražské univerzity pro každého, v němž vám přinášíme několik zcela nových cyklů a některé, pro velký úspěch a na vaše přání, opakujeme. Jednotlivé cykly si můžete podrobně prostudovat zde. Novinkou je, že si můžete cykly koupit celé na oba semestry (u tohoto prodeje je sleva 100 Kč). Pokud jste si již cyklus zakoupili, tak prosím, abyste sledovali tuto stránku, protože na ní budete pravidelně a aktuálně informování o nejbližší vaší přednášce a vycházce.

Přeji Vám úspěch ve Vašem vzdělávání a milé lektory/lektorky, jakož i průvodce/průvodkyně!

Těm z Vás, kteří již nebudou pokračovat a dosud navštěvovali naše kurzy, děkuji a přeji Vám vše dobré v dalším Vašem konání.

Jan Decker 

Magické osmičky naší historie 

organizační je Věra Vrbatová

přednáška "1348 - Založení Nového Města a vznik Pražské univerzity" (dr. Nováková) pondělí 2. října 2017 v 16:00 (G) a v 18:15 (H)Arbesovo nám.

vycházka "Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty" (dr. Nováková) sobota 7. října 2017 v 10:00 (H) ve 12:30 (G), sraz u kostela, Jindřišská ulice, Praha 1 (tram 3, 5, 6, 9, 14 a 24 "Jindřišská"), Vstupné: 40 Kč

Praha za hranicemi UNESCO 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Historie Vyšehradu" (Hátleová) středa 4. října v  16:00 (C) a v 18:15 (D), Arbesovo nám.

vycházka "Vyšehrad, kasematy a rotunda sv. Martina" (Hátleová) neděle 8. října 2017 v 10:00 (D) a ve 14:00 (C), sraz u Cihelné brány (tram 3, 7, 16 a 17 "Výtoň" a odtud ulicí Vratislavova až k bráně cca 10 minut), Vstupné: 50 Kč

Osobnosti české státnosti

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "Edvard Beneš" (dr. Nováková) pondělí 9. října 2017 v 16:00 (E) a v 18:15 (F) Arbesovo nám.

vycházka "Černínský palác" (dr. Nováková) (datum a čas budou upřesněny), sraz u sochy Edvarda Beneše na Loretánském nám., Vstupné: 50 Kč 

 

Praha jako centrum vzdělanosti a vědění

organizační je Ludmila Nová

přednáška "Medicínské vzdělávání dříve a nyní" (Kotlářová) pondělí 16. října 2017 v 17:00 (V) Arbesovo nám. POZOR, všichni začínají od 17:00 hodin

vycházka "Hrdličkovo muzeum člověka" (místní) neděle 22. října v 10:00 (V), sraz před muzeem, Viničná 7, Praha 2, Vstupné: 40 Kč 

Marie Terezie a její doba 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Když moudrá žena vládne" (Šustová) středa 18. října 2017 v 16:00 (A) a v 18:15 (B) Arbesovo nám.

vycházka "Pražský Hrad v době Marie Terezie a Ústav šlechtičen" (dr. Nováková) sobota 21. října v 9:30 (B) a v 12:30 (A), sraz u sochy TGM na Hradčanském nám., Vstupné: 60 Kč Vzhledem k bezpečnostním opatřením na Hradě přijďte včas!

 

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý 13:00 - 16:00; středa a čtvrtek 9:00 - 12:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie