Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážení posluchači,

pravidlo možnosti náhrady v jiných cyklech Univerzity pro každého se na vycházkový cyklus Utajované pražské zahrady NEVZTAHUJE!!! Nežádejte tedy prosím o náhradu v tomto vyprodaném cyklu. Přednášky je možné nahrazovat v cyklu Vojenská historie Prahy v toku dějin, vycházky ve všech dalších cyklech.

Děkuji Vám 

Jan Decker 

Vojenská historie Prahy v toku dějin

organizační je Věra Vrbatová

přednáška "Pražské povstání a konec válečných událostí v Praze" (Šustová) pondělí 29. května 2017 v 16:00 (G) a v 18:15 (H)Arbesovo nám.

vycházka "Olšanský hřbitov" (Lešovská) sobota 3. června 2017 ve 12:30 (G i H), sraz před vchodem na hřbitov u stanice tram "Mezi hřbitovy", Praha 3 (tram 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 25 a 26), Vstupné: 0 Kč Vycházka je v červnu!

Židé v historii Prahy II. 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Historie státu Izrael" (Pavlovská) pondělí 15. května v 17:00, Přednáškový sál Oddělení pro vzdělávání a kulturu Praha, 3. patro Maiselova 15, Praha 1 

vycházka "Židovský hřbitov v Libni" (Pavlovská) neděle 21. května 2017 ve 13:00 (V1 i V2), před hostelem Praha Ládví, Davídkova 443/114, Praha 8 (stanice metra B a tram 10 "Ládví"), Vstupné: 0 Kč  

Habsburkové v Praze

organizační je Ludmila Nová

přednáška "František Josef I." (dr. Nováková) středa 10. května 2017 v 16:00 (C) a v 18:15 (D) Arbesovo nám.

vycházka "Císař Franz Josef a jeho pražské návštěvy" (Micková) sobota 13. května 2017 v 10:00 (D) a v 12:30 (C), sraz na nám. Václava Havla (tram "Národní divadlo"), Vstupné: 0 Kč 

Sakrální stavby všemi slohy 

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "Slohy 1. republiky" (Micková) pondělí 22. května 2017 v 16:00 (E) a v 18:15 (F) Arbesovo nám. 

vycházka "kostel sv. Vojtěcha v Libni" (dr. Škochová) sobota 29. dubna 2017 v 10:00 (E) a ve 12:30 (F), sraz před Úřadem m.č. Praha 8 (tram 3, 10 a 24 "Stejskalova"), Vstupné: 50 Kč 

Marie Terezie a její doba 

organizační je Ludmila Nová

přednáška "Dobrý panovník nevládne sám" (Šustová) středa 17. května 2017 v 16:00 (A) a v 18:15 (B) Arbesovo nám.

vycházka "Z Karlova na Karlovo náměstí - kostel sv. Ignáce" (dr. Nováková) sobota 20. května 2017 v 10:00 (A) a v 12:30 (B), sraz u kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (Horská ulice, konec Nuselského mostu), Vstupné: 40 Kč POZOR!!! Změna místa srazu!

Utajené pražské zahrady 

organizační je Věra Vrbatová

vycházka "Zahrady Kapucínů a v Loretánské ulici" (Racková) neděle 30. dubna 2017 ve 14:00, sraz u sochy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí (tram 22 "Pohořelec"), Vstupné: 50 Kč

vycházka "Zahrady Kateřinská a nad Albertovem" (Racková) středa 3. května 2017 v 16:00, sraz u lékárny roh ulic Na Bojišti a Ke Karlovu, Praha 2 (stanice bus 148 "Na Bojišti"), Vstupné: 0 Kč POZOR!!! Doplněn správný termín a místo srazu!

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý 13:00 - 16:00; středa a čtvrtek 9:00 - 12:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)