Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

začátkem prosince (pravděpodobně 4. prosince v 9:00) bychom rádi zahájili prodej míst do cyklů letního semestru. Sledujte prosím tedy tyto stránky.

Ti z vás, kteří si zakoupili oba semestry, nemusíte dělat nic a v únoru přijdete na první přednášku. Ti, kteří jste si zaplatili pouze zimní semestr, ale chcete pokračovat dál, tak vás prosím do konce listopadu o nahlášení se u paní organizační a místo vám bude rezervováno do 15. prosince, abyste si ho mohli zaplatit. Po tomto datu vaše rezervace propadá. Ostatním děkuji za účast a přeji vám vše dobré a věřím, že se uvidíme na příštích cyklech. Uvolněná místa budou nabídnuta k volnému prodeji na e-shopu. Nový cyklus "Architektura československé státnosti a její osobnosti" začíná již v lednu 2018 a končí v červnu 2018. Na tento cyklus bude prodej uvolněn ve stejné termínu jako u výše uvedených. Rezervace se na něj nepřijímají. Cyklus o pražských vinicích bude v prodeji až v lednu, takže ho prosím zatím nežádejte.

Děkuji a přeji Vám úspěšný nákup.

Jan Decker 

 

Magické osmičky naší historie 

organizační je Věra Vrbatová

přednáška "1648 - Když Praha válčila proti Švédům" (Šustová) pondělí 27. listopadu 2017 v 16:00 (G) a v 18:15 (H), přednáška je již v říjnu. Arbesovo nám.

vycházka "Obrazárna Pražského hradu" (dr. Marchal) sobota 2. prosince 2017 v 10:00 (H) a ve 12:30 (G), sraz u kašny na II. nádvoří Pražského hradu, Vstupné: 50 Kč

Praha za hranicemi UNESCO 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Historie a významné osobnosti Libně" (dr. Škochová) středa 6. prosince v 16:00 (C) a v 18:15 (D), Arbesovo nám.

vycházka "kostel sv. Vojtěcha a Grabova vila" (dr. Škochová) neděle 10. prosince 2017 v 10:00 (D) a ve 12:30 (C), sraz před Úřadem m.č. Praha 8 (tram 3, 10 a 24 "Stejskalova"), Vstupné: 50 Kč

Osobnosti české státnosti

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "Antonín Švehla" (Šustová) pondělí 4. prosince 2017 v 16:00 (E) a v 18:15 (F) Arbesovo nám.

vycházka "Obecní dům" (dr. Nováková) sobota 9. prosince 2017 v 10:00 (F) a ve 12:30 (E) , před vchodem do Obecního domu, (metro B "Náměstí Republiky"), Vstupné: 50 Kč  

Praha jako centrum vzdělanosti a vědění

organizační je Ludmila Nová

přednáška "Inženýři a jejich specializace" (Šustová) pondělí 11. prosince 2017 v 17:00 (V) Arbesovo nám. POZOR, všichni začínají od 17:00 hodin

vycházka "Katolická teologická fakulta a Arcibiskupský seminář v Dejvicích" (dr. Dostál) čtvrtek 23. listopadu v 15:00 (V), sraz před fakultou, Thákurova 3, Praha 6, Vstupné: 0 Kč Vycházka je ve čtvrtek!

Marie Terezie a její doba 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Dobrý panovník nevládne sám" (Šustová) středa 22. listopadu 2017 v 16:00 (A) a v 18:15 (B) Arbesovo nám.

vycházka "Karlovo náměstí, kostel sv. Ignáce" (dr. Nováková) sobota 25. listopadu v 10:00 (A) a ve 14:00 (B), sraz před kostelem na Karlově, Horská ulice, Praha 2, Vstupné: 40 Kč Sraz je opravdu na Karlově u Nuselského mostu a na Karlově náměstí bude konec vycházky.

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý 13:00 - 16:00; středa a čtvrtek 9:00 - 12:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie