Aktuální program KVĚTEN - ČERVEN

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

Vlastivědné vycházky v květnu 2016

24. 5. / út VYPRODÁNO! ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější, v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské epopeje, na němž pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (zastávka tram. č. 12, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. Monika Sybolová

25. 5. / st VYPRODÁNO! KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. v rámci budovaní Nového Města pražského. Kostel byl následně zbarokizován a regotizován. Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 100/70 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno vstupné do kostela 50/30 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

28. 5. / so VYPRODÁNO! BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY OSVÍCENÉ PANOVNICE. Akce pro děti z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“. Více informací na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz

 • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
 • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. (průvodce PIS - PCT)

29. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka určená dětem. V 9:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 10:30 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

 • VYPRODÁNO! BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová    
 • VYPRODÁNO! MALOSTRANSKÉ PALÁCE. Vycházka připomene významné malostranské paláce v exteriéru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková            

30. 5. / po VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

31. 5. / út VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

Vlastivědné vycházky pro děti v květnu 2016

28. 5. / so VYPRODÁNO! BAROKNÍ PRAHA ANEB REFORMY OSVÍCENÉ PANOVNICE. Akce pro děti z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“. Pojďte s námi procházkou po Malé Straně! Ukážeme si typické barokní domy i šlechtické paláce. Vyprávět si budeme něco o době panovnice Marie Terezie a povíme si také, od kdy se pražské domy značí popisnými číslicemi. Na závěr se podíváme do barokní zahrady, ukryté před zraky kolemjdoucích!! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Venkovní vycházka po Malé Straně. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 65/45 Kč. (průvodci PIS – PCT)

29. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS - PCT)

Vlastivědné vycházky v červnu 2016

3. 6. / pá MALTÉZSKÁ JURISDIKCE. Výklad o historii řádu maltézských rytířů spojený s prohlídkou kostela a jejich rezidence. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 a v 15:30 před kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová

 • NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Navíc se dozvíte, kde stála první kamenná stavba v Praze, které schodiště je Plečnikovo a které Pacassiho. Povíme si, že kaple sv. Kříže nebyla vždy jen kaplí a ukážeme, kudy původně vedla cesta do Hradu nebo co je to barbakán. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v italském jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké vězení, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže, která nám nabídne nevšední pohled na osvětlenou noční Prahu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Sarah Baroni

4. 6. / so ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce pro děti z cyklu „Děti, poznetejte Prahu!!! II.“. Více informací naleznete na konci programu.

 • STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 (Mgr. Pavla Bartásková) a ve 13:00 (JUDr. Hana Barešová) před vstupem do historické budovy SO (Wilsonova 4, Praha 2, Nové Město). Cena 140/100 Kč
 • KRÁLOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka zahrady, založené králem Ferdinandem I. v 16. století pro osvěžení těla i ducha renesančního člověka na místě středověkých vinic. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Pražský hrad“). Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika Koblihová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

5. 6. / ne TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II. Trasa vycházky povede tentokrát od bývalé usedlosti Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také u památníků Němé barikády, dozvíte se, kde byla Vaňhova výletní restaurace „Rybárna“ a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský most. Nakonec si ukážeme, kde se tančilo na kdysi legendární Břežance. Začátek akce ve 14:15 na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ (jede od stanice metra C „Nádraží Holešovice“ ve 13:46 a ve 14:01). Cena 100/ 70 Kč (%). Eva Sokolová

 • HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. Možná také navštívíme jednu zahradu, skrytou před zraky kolemjdoucích. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

7. 6. / út ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka s lektorkou NG. Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější, v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 12, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. Monika Sybolová

8. 6. / st BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V obnovené expozici Galerie hlavního města Prahy si připomeneme osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i nově zřízené Bílkovo centrum. POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

 • DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Novinka! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek!  Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

9. 6. / čt NÁMĚSTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. V rámci velkorysého urbanistického návrhu Nového Města, nechal Karel IV. vyprojektovat také několik veřejných prostranství, která se nám v podstatě ve stejných proporcích zachovala do dnešních dnů. O jejich historii a proměně funkcí si budeme povídat na vycházce od divadla Hybernia přes Senovážné náměstí, směrem na bývalý Koňský a Dobytčí trh. Začátek akce v 17:00 před budovou divadla Hybernia na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

10. 6. / pá VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v ruském jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

11. 6. / so NORDIC WALKING: ZA ZAJÍMAVOSTMI ŘEP A HOSTIVIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Následně se seznámíme s centrem Řep, které si uchovalo krásný vesnický ráz. Najdeme zde nejen kostelík sv. Martina, klášter, ale také komplex tří hřbitovů s hrobem Václava Babinského. Polní cestou kolem Peterkova mlýna se vydáme do obce Hostivice, která vznikla patrně přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu v době vlády krále Přemysla Otakara II. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ul. (nejbližší stanice autobusu č. 142 „Řepský hřbitov“, jede od metra B „Stodůlky“ nebo od metra A „Nádraží Veleslavín“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

12. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

 • NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)
 • STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová
 • PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady (z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do zahrad 50 Kč. Bc. Monika Koblihová
 • VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu a interiér baziliky sv. Petra a Pavla. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. Marcela Smrčinová

13. 6. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vycházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

14. 6. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vycházky z 8. 6. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

 • PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 na Malém náměstí před domem č. 11 (Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

15. 6. / st PRAŽSKÉ OSTROVY. Na vycházce si představíme nejznámější partie zeleně na hladině Vltavy – pražské ostrovy. Povíme si, odkud mají svá jména, kdy vznikly a k čemu původně sloužily. Postupně si představíme Slovanský, Střelecký nebo Dětský ostrov a nezapomeneme ani na slavnou Kampu. Začátek akce v 16:30 na Slovanském ostrově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková

16. 6. / čt KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – PŘEDNÁŠKA. Když se český král a císař Svaté říše římské rozhodl vytvořit z Prahy svou císařskou rezidenci, neznamenalo to, že by se nevěnoval povinnostem v Říši. Ba právě naopak. Často zajížděl do říšských měst a cestování bylo nedílnou součástí jeho diplomatické aktivity. Připomeneme si nejvýznamnější cesty Karla IV. a události s nimi spojené. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

18. 6. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

 • POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

19. 6. / ne RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

 • JUBILEJNÍ VÝSTAVA. Dne 15. května 1891 byla zahájena Jubilejní výstava, která ve sto dvaceti čtyřech pavilonech dokládala vyspělost průmyslu v Čechách. Některé z pavilonů se zachovaly dodnes. Vycházka nás povede po stopách nejen této tehdy velkolepé výstavy, ale i po stopách první tramvajové linky ze Stromovky na Letnou. Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na Výstaviště Holešovice. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská
 • PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. V předprázdninové vycházce se projdeme krásným údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta a Tichý i rodina Hergetů a samozřejmě také Buštěhradská dráha. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 6, 12, 14, 20 „Poliklinika Barrandov“. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

20. 6. / po KOSTEL SV. BENEDIKTA NA HRADČANECH. Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu karmelitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osobnosti jeho první převorky, ctihodné Marie Elekty. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

21. 6. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Novinka! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

 • KAREL IV. DOMA I NA CESTÁCH – PŘEDNÁŠKA. Opakování akce z 16. 6. 2016. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 6. / st LETECKÉ MUZEUM KBELY. Komentovaná prohlídka leteckého muzea, nacházejícího se v areálu historického vojenského letiště Praha – Kbely, které se stalo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa. Velikostí své sbírky patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Začátek akce v 15:00 na zastávce na znamení aut. č. 185, 269, 302, 375, 376, 378 „Letecké muzeum“ (jedou od stanice metra C „Letňany“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová + Miroslav Kohl

23. 6. / čt OD HORNÍ PALATY PO BUĎÁNKA. Od stanice autobusu se vydáme okolo funkcionalistické vily bratří Kohnových k usedlosti Horní Palata a pak k Pernikářce. Zastavíme se na Klamovce s romantizujícím parkem s několika historickými stavbami a kolem dominantní Belladovy vily sejdeme k chátrající bývalé dělnické osadě Buďánka. Začátek akce v 17:00 na stanici autobusu č. 191 „Hybšmanka“ (ve směru ke stadionu Strahov). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

24. 6. / pá DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vycházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

25. 6. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu.

 • HISTORIE BÝVALÉHO KOSTELA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO A NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. Prohlídka pravoslavného chrámu, který se stal za 2. světové války dějištěm posledního odporu československých parašutistů. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (nejbližší stanice metra B „Karlovo náměstí“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do památníku 75/35 Kč. Alexandra Škrlandová
 • ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka od sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný pohled na Prahu, ve Strahovské zahradě se zastavíme u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme si o histori Nemocnice pod Petřínem, o zahradě Cyrila Boudy, o trabantu na nožičkách a projdeme se romantickými uličkami Jánského vršku. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Filip Mašek

26. 6. / ne PRAŽSKÉ STOPY FRANZE WERFELA A KOMPONISTY GUSTAVA MAHLERA. Přítel Kafky, Broda a Jesenské, stálý návštěvník kaváren, si vzal jednu z nejznámějších žen Vídně, Almu Mahler. Pražský německý básník, dramatik a spisovatel Franz Werfel byl mezi Berlínem, Prahou a Vídní velmi obdivován. Víte, kde se v Praze narodil a kde bydlel? Které školy, kavárny, veřejné domy či divadla navštěvoval? Poznáme životní dráhu uznávaného umělce od jeho narození až  k údělu exulanta. Na vycházce si dále ukážeme, kde pobýval a umělecky působil významný hudební skladatel Gustav Mahler. Začátek akce v 10:00 na rohu ulic Železná a Kamzíková (Staré Město). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

  • BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
  • PODSKALÍ – ZMIZELÁ ČTVRŤ PRAHY. Na vycházce se podíváme do plaveckého kostela Nejsvětější Trojice a řekneme si zde něco o životě a práci vorařů. Projdeme se po nábřeží až Palackému mostu, abychom si prohlédli moderní zástavbu s domy od předních architektů. Začátek ve 14:00 před vchodem do kostela Nejsvětější Trojice v Trojické ulici, Nové Město (nejbližší zastávka tram. č. 6, 18, 24 „Botanická zahrada“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Stanislava Micková

28. 6. / út KOSTEL SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH. Vycházka, věnovaná historii vzniku novorenesanční baziliky sv. Václava, nás zavede z Arbesova náměstí na náměstí 14. října, s jehož dalšími dominantami se seznámíme. Součástí vycházky bude komentovaná prohlídka kostela. Začátek akce v 15:30 před sídlem Pražské informační služby – Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4. Cena 100/70 Kč. Mgr. Adéla Klinerová

29. 6. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

30. 6. / čt DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vycházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

 • DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

Vlastivědné vycházky pro děti v červnu 2016

4. 6. / so ZA UMĚLCI A VLASTENCI 19. STOLETÍ ANEB PRAHA MODERNÍM VELKOMĚSTEM. Akce z cyklu „Děti, poznejte Prahu!!! II.“ Pojďte děti zpět do 19. století a připomeňte si, jak město Praha v této době vypadalo!! Kam se chodili Pražané bavit a které významné instituce vznikaly v každé správné metropoli té doby? Které technické novinky zpříjemnily život tehdejším obyvatelům monarchie? To vše se dozvíte na vycházce, která připomene také významné osobnosti českého národního života, bez kterých by to všechno nebylo možné. Vycházka v exteriérech. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na Slovanském ostrově (Žofín) u sochy Boženy Němcové. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

12. 6. / ne + 25. 6. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)