Aktuální program KVĚTEN 2017 - ČERVEN 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V KVĚTNU

Program na měsíc ČERVEN níže na stránce

25. 5. / čt STÁLE VOLNÁ MÍSTA! STARÁ LIBOC. Pojďte se s námi projít kdysi příměstskou obcí, jejíž jádro si dodnes zachovalo starobylý půvab. Cestou do Liboce se zastavíme u netradičního památníku prof. Wichterleho, připomeneme památné libocké vily (Schubertovu, Zeyerovu a Eisselt-Klimpély), a také kdysi velmi populární libocké výletní hospody. Na návsi nahlédneme do původně románského kostela Sv. Fabiána a Šebestiána, poté se projdeme kolem rybníku „Libočák“, který je vyhledávaným rybářským revírem a podíváme se do dvora bývalého největšího libockého statku. Začátek akce v 15:45 na konečné zastávce tram č. 1 „Sídliště Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

27. 5. / so VYPRODÁNO! ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA. Akce pro děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz.

27. 5. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NORDIC WALKING: Z VRŠOVIC DO ZÁBĚHLIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Následně se seznámíme s nejmodernějším a největším stadionem v České republice a neopomene připomenout, že stojí na původním místě vyhlášeného zábavního parku Eden, otevřeného v r. 1922, a to v těsné blízkosti dělnické nouzové kolonie domků pod Bohdalcem. Zatímco zábavní park Eden zanikl již za I. republiky, nouzová kolonie Na Slatinách přežila do dnešních dní. Během vycházky projdeme kolonií, zjistíme neutěšený stav dřevěných pavilónů Obecné školy, kam docházela školní mládež ze Slatin, a jedinou příjezdovou cestou vstoupíme do současné zástavby Slatin. Dříve z velké části holý vrch zvaný Hájiček vydal i po letech po úmorné práci odstraňování rostlinných náletů Husův kámen- mohylu, která zde byla postavena r. 1915, k výročí upálení Jana Husa. Cesta bude dále pokračovat proti proudu potoka Botiče k Hamerskému rybníku, v jehož blízkosti se nachází novorománský kostel Narození Panny Marie a přes alej třešňovky k Záběhlickému zámku. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u vstupní brány č. 1 fotbalového stadionu Eden Aréna - U Slavie 1540/2a (nejbližší spoj stanice autobusu č. 135, 136, 150, 213 „Slavie“ nebo zastávka tram. č. 6, 7, 22 „Slavie“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

27. 5. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Alexandra Škrlandová

27. 5. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

28. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

28. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme, kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka, Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření v oblasti Prahy. Zastavíme se u vil od Jana Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha. Třešničkou na dortu pak bude vila Winternitz od Adolfa Loose. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 137 „Malvazinky“ (autobus jede od stanice „Na Knížecí“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

28. 5. / ne POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - ČAS 15:00! ČAS 14:30 VYPRODÁN! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

28. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KRÁLOVSKÁ CESTA IV. Pojďte s námi dovršit putování po Královské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranského náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopomeneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, které zde žily. Začátek akce ve 14:00 v horní části Malostranského náměstí u morového sloupu Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

29. 5. / po VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

30. 5. / út VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

31. 5. / st POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! KAREL KRAMÁŘ – PŘEDNÁŠKA. První ministerský předseda Československa, JUDr. Karel Kramář patří mezi významné osobnosti československé státnosti. Nejprve stoupenec mladočechů, později umírněný realista se nakonec stal dlouholetým předsedou národních demokratů. Přestože jej můžeme označit za profesionálního politika, po roce 1920 již nezastával v Československu žádnou z významných funkcí. Pozornosti ovšem neuniklo jeho soukromí. I o něm bude řeč při přednášce. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V KVĚTNU 2017

27. 5. / so VYPRODÁNO! ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na www.prazskevychazky.cz. Pojďte s námi navštivit barokní perlu v pražské Troji! Povídat si budeme, odkud čerpal inspiraci její stavebník Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka a jaký měl letní zámek nebo spíše letní vila osud. Navšítívíme interiéry zámku, probádáme zdejší zahradu a ukážeme si koho představují zdejší výjimečné monumentální plastiky! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 u pokladny zámku Troja. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 40 Kč. (průvodci PCT)

28. 5. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVNU 2017

Předprodej na měsíc ČERVEN 2017 bude v prodeji od čtvrtka 25. května v 9:03 v eshopu a na turistických informačních centrech PCT.

2. 6. / pá ZÁVISTI NA VZDOR. Procházka po Valdštejnské zahradě - zásady barokní zahradní architektury. Albrechta z Valdštejna známe všichni jako největšího pobělohorského kořistníka a vojevůdce císařských vojsk za třicetileté války. Ale jaký byl doopravdy člověk? Do jaké rodiny se narodil? Jaké bylo jeho dětství a mládí? Kde vyrůstal? S kým se oženil? Jak zněl jeho slavný horoskop od Jana Keplera? Proč si ho pamatujeme jako zrádce? Ale hlavně - jaký byl hospodář? Budete překvapeni – svá panství zveleboval, pečoval o chudé a nemocné, zřizoval školy, dbal na čistotu ulic a novou výstavbu a zasloužil se o chov koní. Jeho stavební činnost nemá mezi českými šlechtici obdobu. Víte, jaké heslo si nechal razit na svých mincích? Začátek akce v 16:00 před Valdštejnským palácem na Valdštejnském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

3. 6. / so Z POHOŘELCE DO ZAHRADY KINSKÝCH. Pojďte s námi na vycházku, během které se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst dnešní Prahy – Pohořelcem a během našeho putování do Zahrady Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město! Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského kláštera a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím. Prolíná se zde historie se současností a upravená vyhlídka u sochy Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu, rozloženou v širokém zvlněném terénu. Na příkladu technických památek na vrcholu Petřína, si připomeneme rozvoj průmyslu a celkový rozmach národního a společenského života v českých zemích koncem 19. století. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

 • PODÉL ČERTOVKY. S největší pravděpodobností uměle vytvořená strouha, která kdysi naháněla vodu na kola funkčních mlýnů, dala nejen vzniknout ostrovu Kampa, ale skýtá také mnohá romantická zákoutí. Přejdeme přes všechny její můstky a na jejím levém břehu si připomeneme četné palácové i měšťanské stavby, ale i osobnosti spojené s touto lokalitou. Dozvíte se také něco z historie mlynářského řemesla a vodnické chásky. Naši pouť zakončíme na nádvoří Hergetovy cihelny, odkud je pěkný výhled na ústí Čertovky. Začátek akce ve 14:30 u stanice tram. 12, 20, 22 „Újezd“ (ve směru od Malostranského náměstí). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

4. 6. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána ve směru od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská

 • Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Procházka rezervací Chuchelský háj k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého kolem přírodního útvaru Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim Barrande, až do Velké Chuchle. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce ve 14:30 na zastávce aut. č. 172, 241, 244, 318 „Malá Chuchle“ (jede od stanice „Smíchovské nádraží“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
 • PRAŽSKÉ MOSTY I. Opakování akce z podzimu 2016 doplněné o nové informace. Vycházku zahájíme u železničního mostu na Výtoni a pokračovat budeme mostem Palackého. Kromě mostů se budeme věnovat také zdejším významným stavbám a známým osobnostem, které v této oblasti žily. Začátek akce v 15:00 před budovou Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 17, 21). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

5. 6. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

6. 6. / út PRAHOU REFORMAČNÍ. Vycházka po Starém Městě do míst, která připomínají období české reformace: od kostela U Salvátora až ke klášteru sv. Anežky České. Začátek akce v 16:00 před domem U Kamenného zvonu. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 6. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vycházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

10. 6. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací naleznete na konci programu!

 • NORDIC WALKING: Z PÍSNICE PŘES TOČNOU DO KOMOŘAN. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice, rozkládajícího se při jižní hranici Prahy, se následně vydáme z nejstarší části obce Písnice, která je dnes součástí katastru Praha - Libuš. V Písnici po původní tvrzi zůstalo do dnešních dnů pouze vyvýšené místo, ale statek z r. 1491 po několika kompletních rekonstrukcích slouží jako jezdecký klub. Naše cesta povede kolem rybníčku Kálek do Cholupic a dále bude směřovat k letišti Točná, které bylo pro bezmotorové sportovní létání otevřeno již v roce 1946. Putování ukončíme v Komořanech, které jsou známé zejména jako sídlo Českého hydrometeorologického ústavu. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 113 „Písnice“ (jede od stanice metra C „Kačerov“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
 • NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
 • CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za oběť pražské asanaci. Dále se přesuneme na nejvýznamnější náměstí Starého Města a vycházku zakončíme u objektu Karolina. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

11. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

 • ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi objevovat krásu i zákoutí zahrad Pražského hradu! Začneme Královskou zahradou, kde se majestátně vyjímá renesanční letohrádek. Podíváme se také do Jeleního příkopu, kde si povíme, k čemu původně sloužil. Areálem samotného hradu následně projdeme k unikátnímu Býčímu schodišti, abychom mohli obdivovat i zahrady na opačné straně Pražského hradu. Začátek akce v 15:30 u zpívající fontány vedle Královského letohrádku (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“ – naproti vchodu do Královské zahrady). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
 • PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6 NA VOZÍTKÁCH SEGWAY. Během vycházky se seznámíme s bývalými usedlostmi Kajetánka, Spiritka, Ladronka, navštívíme oboru a letohrádek Hvězda, prohlédneme si Břevnovský klášter včetně interiéru kostela sv. Markéty a nádherné klášterní zahrady. Výlet nás zavede i do staré zástavby Střešoviček, která jakoby z oka vypadla Novému světu na Hradčanech. Vzhledem k délce prohlídky výlet absolvujeme na vozítkách Segway. POZOR! – omezená kapacita na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Jízda na vozítkách Segway není vhodná pro těhotné ženy a děti do 8 let! Nutná odpovídající sportovní obuv. Doba trvání akce cca 3 hodiny. Začátek akce v 15:00 v ulici Zátopkova (Mezi Strahovským stadionem a NH Car Škoda). Jednotná cena 200 Kč. Průvodci Segway Experience

12. 6. / po PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. Pokračování cyklu další samostatnou částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

14. 6. / st BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V expozici Galerie hlavního města Prahy si připomeneme osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i zde zřízené Bílkovo centrum. POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

17. 6. / so NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“. Pražská Troja není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st. zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina, Victora Fürtha a další významné architekty. Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 112 „Kovárna“ (jede od stanice metra C „Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

 • NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
 • HOLEŠOVICE. Kdysi zanedbaná a opomíjená čtvrť Prahy patří v posledních několika letech k rychle se rozvíjejícím a žádaným lokalitám města. Projdeme se Pražskou tržnicí, zjistíme, kde byla První továrna na vodoměry, objevíme další kdysi slavné tovární a řemeslné provozy, podíváme se na využití Měšťanského pivovaru i na moderní architekturu tzv. Mariny. Zjistíte, že dnešní Holešovice ukrývají nejedno překvapení. Začátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do Pražské tržnice z Bubenského nábřeží. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

18. 6. / ne DO POKLADNICE ZA DIAMANTY. Akce pro děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz.

 • BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
 • POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

20. 6. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vycházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

 • ALOIS ELIÁŠ – MUŽ, KTERÝ ZŮSTAL VĚRNÝ SVÝM ZÁSADÁM – PŘEDNÁŠKA. V červnu roku 1942, tedy před 75 lety, byl popraven generál Alois Eliáš, jedna z nejzajímavějších postav české historie 20. století. Ačkoli to původně neplánoval, profesní život zasvětil armádě. Připomeneme si jeho životní osudy nejen v souvislosti s událostmi válečnými. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

21. 6. / st PROCHÁZKA STARÝM PROSEKEM S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA. Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku, původně románskou baziliku, kostel sv. Václava. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Václava na Proseku. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

22. 6. / čt HISTORIE I SOUČASNOST KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA. Během vycházky si prohlédneme kostel Panny Marie Andělské, proslulé jesličky, rajský dvůr nebo zrevitalizované klášterní zahrady. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 40 Kč/za osobu. Milada Racková

 • BUBENEČSKÉ VILY. Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti - vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského od architektů Zasche, Kouly, Jurkoviče, Ullmanna a Kotěry. Začátek akce v 16:30 na zastávce tram. č. 18, 20 „Chotkovy sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

24. 6. / so PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY. Dnes je Náměstí Republiky především rušnou křižovatkou a jednou z živoucích tepen města. Nebylo tomu tak ale vždy, když se prostor dnešního náměstí nacházel v místech hradebního příkopu. S postupným rozšiřováním Prahy zde vzniklo mnoho významných budov, o kterých si budeme také vyprávět. Začátek akce v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

 • KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
 • OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. Tentokrát společně projdeme ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce, kde dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, Japonsko či Dánsko. Procházku zakončíme před domem se slavným domovním znamením, kde dnes sídlí velvyslanectví Estonska. Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Jindra Pisančiková

25. 6. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

 • ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Původně románský kostelík, který během vycházky také navštívíme, byl až do roku 2007 považován za běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou evropského významu. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobus č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
 • FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ NA OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. Pokračování květnové vycházky po Olšanských hřbitovech nás zavede do jejich novější části. Vycházka Olšanskými hřbitovy VI-IX je věnována umění náhrobku a funerální plastice převážně první poloviny 20. století. Uvidíme architektonicky řešené náhrobky od Jana Kotěry a řadu prací významných českých sochařů, Františka Bílka, Franty Úprky, Stanislava Suchardy nebo Otakara Španiela. POZOR - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem na Olšanské hřbitovy (naproti náměstí Jiřího z Lobkovic a zastávce tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová

26. 6. / po ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka od sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný pohled na Prahu, ve Strahovské zahradě se zastavíme u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme si o historii Nemocnice pod Petřínem, o zahradě Cyrila Boudy, o trabantu na nožičkách a projdeme se romantickými uličkami Jánského vršku. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec" (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

27. 6. / út JAK TO BYLO S POŠTOVNICTVÍM V ČECHÁCH – PŘEDNÁŠKA. Kudy vedly první poštovní tratě a jak poštu změnila Marie Terezie? Nejen tyto otázky zodpovíme a připomeneme během přednášky věnované historickému vývoji služby, která ovlivnila rozvoj mnoha lidských činností. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

28. 6. / st PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Opakování vycházky z 12. 6. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

 • JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské mostecké věže a uvidíme také model Karlova mostu. Poté bude následovat plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 6. / čt NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 19:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2017

10. 6. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

11. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

18. 6. / ne DO POKLADNICE ZA DIAMANTY! Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na www.prazskevychazky.cz. Navštivte s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy a seznamte se s historií jeho založení! Uslyšíte slavnou zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na vlastní oči spatříte Loretánský poklad! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do objektu (Loretánské náměstí, Praha 1, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 80 Kč/za osobu. (průvodci PCT)