Aktuální program BŘEZEN 2017 - DUBEN 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V BŘEZNU 2017

Předprodej na měsíc DUBEN 2017 bude zahájen v pondělí 27. března v 9:03 v eshopu a v TIC (zveřejněn bude zde ve čtvrtek 23. března)

28. 3. / út VYPRODÁNO! JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské mostecké věže a uvidíme také model Karlova mostu. Poté bude následovat plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 3. / st VYPRODÁNO! STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky ze dne 22. 3. 2017.
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

31. 3. / pá VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V DUBNU 2017

Předprodej na měsíc DUBEN 2017 bude zahájen v pondělí 27. března v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT. Předprodej na měsíc KVĚTEN 2017 bude zahájen v úterý 25. dubna v 9:03 v eshopu a v TIC.

1. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAHOU ZA HUDBOU II. - STARÉ MĚSTO. Procházka připomene vynikající osobnosti hudby domácí i zahraniční, které působily v Praze. Dozvíme se, kde koncertoval Ferenc Liszt a kde W. A. Mozart dokončoval svou operu oper. Začátek akce v 10:00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

1. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAHOU FRANZE KAFKY. Po stopách spisovatele Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy navštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid na svou tvorbu. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě si doplníme literárními ukázkami z jeho prací. Začátek akce ve 14:00 před staroměstským kostelem sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

1. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek


2. 4. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

2. 4. / ne PAMÁTNÁ MÍSTA V MODŘANECH. Poznejte s námi tuto pražskou čtvrť, jejíž nejstarší historie sahá až do 12. století. Původně zemědělská vesnice se v průběhu 19. století pozvolna změnila v průmyslovou obec. V roce 1861 zde byl postaven cukrovar, jeden z nejstarších závodů na výrobu cukru v Čechách. Příměstská obec se postupně stala pražským předměstím a součástí velké Prahy. Období komunistického režimu a doba porevoluční se podepsala na podobě dnešních Modřan, které si představíme, včetně dochovaných historických objektů, např. kostela Nanebevzetí Panny Marie. Začátek akce v 10:00 v centrálním parku u Obchodního náměstí v Modřanech (nejbližší spoj zastávka tram. č. 3, 17 „Nádraží Modřany“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

2. 4. / ne HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH I. Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matěje“ (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

3. 4. / po PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

4. 4. / út LOBKOWICZKÝ PALÁC NA PRAŽSKÉM HRADĚ. Komentovaná prohlídka jediného soukromého objektu na Pražském hradě, muzea s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů. Na návštěvníky čeká 22 výstavních sálů! POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPNÍCH BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Lobkowiczkého paláce (Jiřská ulice, Pražský hrad). Jednotná cena 180 Kč. Nadace Lobkowiczkých sbírek

5. 4. / st KLASICISTNÍM SMÍCHOVEM. Z půvabné dolní částí údolí Motolského potoka s řadou usedlostí obklopených vinicemi a ovocnými sady se v průběhu 19. století stalo industriální předměstí Prahy s mnoha továrnami. Přesto do současné doby přetrvalo několik památek, které nám období přelomu 18. a 19. století připomenou. Patří k nim kostel Nejsvětější Trojice obklopený Malostranským hřbitovem s mnoha krásnými příklady klasicistní náhrobní plastiky - díla Václava Prachnera, několika generací sochařské rodiny Platzerů, Josefa Malínského, aj. Dojdeme i k usedlosti Bertramka, spjaté s pražskými pobyty W. A. Mozarta (interiér uzavřen). Začátek akce v 16:45 na stanici tram. č. 9, 10, 15, 16 „Bertramka". Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová


5. 4. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Novinka! Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Pojďte s námi objevovat skrytá zákoutí tentokrát do oblasti Na Františku! POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na nároží před hotelem InterContinental (nároží Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží), Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

6. 4. / čt BÍLKOVA VILA. Navštivte s námi rezidenci s ateliérem sochaře Františka Bílka, která vznikla podle vlastního návrhu tohoto umělce! Exteriér i interiér představují unikátní architektonické dílo. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč. Monika Švec Sybolová


8. 4. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti. Vice informací naleznete na konci programu!

8. 4. / so MÁSLOVICKÉ VÍTÁNÍ JARA. Zveme vás na již tradiční Máslovickou šlápotu, pořádanou Malým máslovickým muzeem másla. Po komentované prohlídce muzea bude následovat ukázka ručního stloukání másla, které si zájemci mohou sami zkusit, poté proběhne soutěž v pojídání chleba s máslem a po hudební produkci se vydáme naučnou stezkou lesem k Vltavě, kde bude symbolicky utopena Smrtka. Kromě toho se dozvíte o historii a činnosti Výzkumného ústavu včelařského, jediného v zemi, v jehož areálu uvidíte honosné letní sídlo rodiny Grégrových. Návrat přívozem a vlakem z Libčic n./Vltavou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 12:45 na zastávce aut. č. 374 „Máslovice“ (autobus odjíždí ve 12:00 od metra C „Kobylisy“, výstup z metra ve směru Katastrální úřad - ul. Pod sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do muzea 60 Kč. Eva Sokolová

8. 4. / so KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Nenápadný kostelík na Větrově, tak trochu ukrytý zrakům kolemjdoucích, je jedna z nejlépe dochovaných staveb 14. století v Praze. Její zakladatel, Karel IV., přikládal existenci kostela velkou váhu. My si na vycházce připomeneme dávnou i nedávnou minulost tohoto místa. Začátek akce v 15:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno vstupné do kostela 50/30 Kč. PhDr. JaroslavaNováková     

8. 4. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Anna Frintová

9. 4. / ne V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

9. 4. / ne JARNÍ PRAHA Z LETNÉ. Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na pražské panorama a výkladem o historii místa a stavbách na Letné. Vzpomeneme nejvyššího purkrabího Království českého Karla hraběte Chotka, který se zásadním způsobem zasadil o zvelebování veřejných pražských prostranství a neopomeneme také zmínit Viléma knížete Hanavského a zajímavou technickou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 „Královský letohrádek“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

9. 4. / ne KRÁLOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka zahrady, založené králem Ferdinandem I. v 16. století pro osvěžení těla i ducha renesančního člověka na místě středověkých vinic. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová


10. 4. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Opakování vycházky z 5. 4. 2017. Novinka! Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Pojďte s námi objevovat skrytá zákoutí tentokrát do oblasti Na Františku! POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na nároží před hotelem InterContinental (nároží Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží), Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková


11. 4. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO VI. Opakování vycházky z 5. 4. 2017. Novinka! Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Pojďte s námi objevovat skrytá zákoutí tentokrát do oblasti Na Františku! POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na nároží před hotelem InterContinental (nároží Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží) Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

12. 4. / st ČECHŮM JE TŘEBA SOKOLSKÉHO HNUTÍ ANEB ÚLOHA SOKOLA V BOJI ZA SAMOSTATNÝ STÁT – PŘEDNÁŠKA. Jaký byl vztah české společnosti k sokolstvu v době prvních sletů, kde všude sokolové působili a jak přispěl Sokol ke vzniku Československa, se dozvíte na další přednášce věnované historii sokolského hnutí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

13. 4. / čt PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

14. 4. / pá JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské mostecké věže a uvidíme také model Karlova mostu. Poté bude následovat plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

15. 4. / so PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ. Pojďte s námi poznávat historii jednoho z největších a nejvýznamnějších pražských náměstí! Naší pozornosti neujdou honosné paláce, staletími a příběhy protkané domy, méně známá zákoutí i samotná historie tohoto předpolí Pražského hradu. Začátek v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

15. 4. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

15. 4. / so OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová        

15. 4. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

16. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 9:00, 9:30, 10:00, 11:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč.

16. 4. / ne BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN. O splněném snu Václava Maria Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Uvidíme nejen krásu zachovaných staveb, ale i smutek kdysi slavných Teras. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 105 „Filmové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), (upozorňujeme, že malý autobus jezdí v delší intervalech a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

16. 4. / ne POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.


18. 4. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová


19. 4. / st HRDLIČKOVO MUZEUM ČLOVĚKA A JEHO EGYPTSKÁ SBÍRKA - PŘEDNÁŠKA. Jak se k nám vůbec dostaly egyptské mumie? Jak se stalo, že česká věda hraje ve zkoumání mumií významnou úlohu? Kdo a proč kdysi financoval založení muzea z vlastních zdrojů? Nejen o tom bude přednáška, při níž se seznámíme s historií a vznikem pražského Hrdličkova muzea člověka a jeho dnešním významem v rámci Přírodovědecké fakulty UK. Popovídáme si hlavně o jeho antropologicko-egyptologické sbírce a také o tom, jak se dnes Hrdličkovo muzeum podílí na zkoumání staroegyptských ostatků. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Julie Tomsová


20. 4. / čt STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Pokud mluvíme o místech, kde byla „psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vystoupili také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

20. 4. / čt KOSTEL SV. VOJTĚCHA A OKOLÍ. Na vycházce si budeme vyprávět o historii osady jirchářů a zavítáme také do jejich kostela sv. Vojtěcha. V původně gotickém kostelíku si připomeneme osobnost sv. Vojtěcha i významné osobnosti hudební historie, Josefa Foerstra nebo Antonína Dvořáka, který zde zahájil svou dráhu coby varhaník. Začátek akce ve 14:30 u kostela z Vojtěšské ulice, Nové Město. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. Alexandra Škrlandová


22. 4. / so RUDOLFINUM PRO DĚTI. Akce z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!! II.“. Více informací naleznete na konci programu!

22. 4. / so KDE SE NA STARÉM MĚSTĚ OBCHODOVALO S LÁSKOU. Téma poněkud pikantní, ale neoddělitelně patřící do dějin města, napoví, kde byly nejluxusnější a naopak nejubožejší nevěstince. Ukážeme si, kde působila legendární Tonka Šibenice a kde se odehrávaly příběhy úsměvné i tragické. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na rohu Melantrichovy a Kožné ulice, před domem U Dvou zlatých medvědů, Staré Město. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

22. 4. / so PRAŽSKÉ MOSTY IV. Vycházka navazuje na předchozí akce zaměřené na pražské mosty a jejich okolí. Zahájíme ji mostem Hlávkovým a budeme pokračovat proti proudu Vltavy k mostu Štefánikovu. I tentokrát se budeme věnovat zajímavým budovám a významným osobnostem spojeným s touto lokalitou. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

22. 4. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun


23. 4. / ne KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. Začátek akce v 11:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

23. 4. / neHANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková


24. 4. / po POJEM RINGHOFFER – PŘEDNÁŠKA. Jméno Ringhoffer je v Praze velmi známé. Osudy jednotlivých členů rodiny, stejně jako slavných Ringhofferových závodů, si připomeneme při příležitosti dvoustého výročí narození Františka Ringhoffera. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková  

24. 4. / po DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská


25. 4. / út POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ IV. - PŘEDNÁŠKA. Na přednášce tohoto cyklu se seznámíme s prezentací dalších zajímavých pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Pokračování cyklu z minulého roku další samostatnou částí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková


26. 4. / st MARIE TEREZIE – MOUDRÁ ŽENA V ČELE ARCIDOMU HABSBURSKÉHO – PŘEDNÁŠKA. Vláda Marie Terezie byla obdobím významných změn i reformních zásahů s cílem centralizovat, modernizovat a upevnit monarchii. Připomeneme si, které reformy patřily k těm nejdůležitějším a jaký byl jejich význam. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

26. 4. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová


27. 4. / čt KARLÍNEM – OD BAROKNÍ INVALIDOVNY PŘES KLASICISTNÍ A SECESNÍ PŘEDMĚSTÍ K MODERNÍ RIVER CITY. Budoucí zástavbu na bývalém Špitálském poli předznamenal mohutný komplex Dienzenhoferovy Invalidovny. Projdeme okolo karlínských klasicistních a secesních domů a všimneme si i naprosto soudobé zástavby - kubistické architektury Keystone, areálu Corso, Danube House, Nile House, Amazon Court, Diamond River i Main Point Karlin, který v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších kancelářských budov. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Invalidovna". Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

28. 4. / pá PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Opakování akce z 3. 4. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

29. 4. / so KRÁLOVSKÁ CESTA III. V dalším pokračování našeho putování po Královské cestě se dozvíme, jak to bylo při stavbě pražského mostu s vajíčky a která ze soch Karlova mostu je ta nejstarší a nejslavnější. Projdeme Mosteckou ulicí plnou zajímavých domů s vlastním příběhem a zamíříme dále na Malostranské náměstí, které se pyšní několika architektonickými skvosty. Kdo bude mít ještě sílu, může individuálně vylézt na Mikulášskou zvonici a spatřit malostranské domy a paláce zase trochu z jiné perspektivy (vstupné na věž není zahrnuto v ceně vycházky). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

29. 4. / so KRÁLOVSKÁ CESTA III.NORDIC WALKING: Z CENTRÁLNÍHO PARKU PRAHY 13 DO KLUKOVIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Následně se seznámíme s Centrálním parkem, výraznou zelenou dominantou pražských Stodůlek, která se začala rozvíjet s budováním trasy metra B v roce 1994. Parkem protéká Prokopský potok a podél přirozených meandrů potoka u Albrechtova vrchu bylo vytvořeno první miniarboretum v Praze, zaměřené na původní české ovocné stromy. Prokopský potok budeme sledovat až k soutoku s Dalejským potokem, a dále cestou pod železničním viaduktem zamíříme do Klukovic. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Slunečním náměstí před budovou Úřadu městské části Praha 13 (nejbližší spoj stanice metra B „Hůrka“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová


29. 4. / so KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. Na vycházce se seznámíme s někdejším chrámem pražského sídla jezuitů a dnes jednou z nejcennějších barokních památek v Praze. Na jeho výstavbě se podíleli významní architekti Carlo Lurago nebo Francesco Caratti. Dnes chrám slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstanců pražských vysokých škol. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela z Křižovnického náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

29. 4. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina Jelínková


30. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!                                                                                                                                                                                                 NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 9:00, 11:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

30. 4. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová  

30. 4. / ne VYŠEHRADEM 19. STOLETÍ. Vycházka je věnována úpravám areálu Vyšehradu v průběhu dlouhého 19. století. Seznámíme se se stavební činností iniciovanou vyšehradskou kapitulou a s doplňováním areálu sochařskými díly. Povíme si o recepci Vyšehradu v literární tvorbě P. Biliánové, J. Vrchlického nebo J. Zeyera. Součástí vycházky bude návštěva kostela sv. Petra a Pavla, jenž byl v závěru století přestavován arch. J. Mockerem a získal také novou výzdobu. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. Mgr. Adéla Klinerová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V DUBNU 2017


2. 4. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)


8. 4. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)


9. 4. / ne V PRAZE S W. A. MOZARTEM ANEB STAVOVSKÉ DIVADLO DĚTEM. Dětské návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupí do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart, kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny a kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 11:00 před hlavním vchodem do budovy Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)


22. 4. / so RUDOLFINUM PRO DĚTI. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více informací na www.prazskevychazky.cz. Pojďte s námi návštivit významnou pražskou novorenesančí budovu Rudolfina, která se pyšní velmi zájímavým životopisem. Dozvíte se, kdo nechal budovu postavit a po kterém členovi habsburského domu nese své jméno. Hudební velikány, kteří zde vystupovali si připomeneme při prohlídce jednotlivých sálů a objasníme si také, co je pojem „Pražské jaro“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřetí. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)


30. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)