Aktuální program ČERVENEC - SRPEN

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

Vlastivědné vycházky v červenci 2016

(předprodej na červenec a srpen byl spuštěn 27. 6.)

 

30. 7. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! MALOSTRANSKÉ PALÁCE II. Vycházka připomene významné malostranské paláce v exteriéru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. Pokračování květnové vycházky další samostatnou částí. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru od metra Malostranská). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

31. 7. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová

  • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KOLEM DOKOLA PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi poznávat Pražský hrad tak, jak ho neznáte! Neopomeneme ani na hradní Jelení příkop, kudy také povedou naše kroky. Začátek akce v 15:00 u sochy sv. Jiří na III. nádvoří Pražského hradu. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

 Program vlastivědných vycházek v srpnu 2016

2. 8. / út VYPRODÁNO! JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná prohlídka objektu. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské synagogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

3. 8. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA PRAŽSKOU PODMOŘSKOU SOPKOU. Přes miniarboretum Albrechtův vrch se šípákovou doubravou i „babiččiným sadem“ projdeme kolem nádrže Asuán a prohlédneme si geologické pozůstatky prahorní sopky činné před 425 milióny let na dně silurského moře. Pokračovat budeme k soutoku Prokopského a Dalejského potoka a skončíme u MHD v Klukovicích. Začátek akce v 17:00 na zastávce aut. č. 142, 184 „Ovčí hájek“ (aut. jede od stanice metra B „Nové Butovice“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

6. 8. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu.

  • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO VRŠKU. Procházka malebnými uličkami Malé Strany nás zavede k mnoha palácům a domům, kde si připomeneme zajímavé osudy jejich obyvatel. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Vrtbovského paláce (ulice Karmelitská 27, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová
  • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

7. 8. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! JAK SE BYDLELO NA HRADBÁCH. Na počátku 20. století vznikalo na zbytku Mariánských hradeb první zahradní město, na jehož realizaci se podílela řada předních architektů a umělců. Během vycházky si ukážeme dílo Františka Bílka, Jana Kotěry, Emila Králíčka a dalších. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 5, 12, 18, 20 „Chotkovy sady“. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

9. 8. / út POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! HISTORIE UNIVERZITY KARLOVY. Opakování vycházky z 20. 7. 2016. POZOR – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do expozice UK 50/30 Kč. Marie Hátleová

10. 8. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I. Procházka jednou z nejzajímavějších pražských čtvrtí s připomenutím historie a života významných osobností. Začátek akce v 17:00 na zastávce tramvaje č. 10, 16 „Vinohradská vodárna“ ve směru z centra. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 8. / čt VYPRODÁNO! NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Opakování vycházky z 8. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

12. 8. / pá STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Filip Mašek

13. 8. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NORDIC WALKING: KLÁNOVICKÝ LES – CYRILOV. Výlet nás zavede do rozsáhlého lesního prostoru Klánovického lesa, který ve středověku proslul tím, že se zde na lesních cestách hojně vyskytovali loupežníci a lapkové a ohrožovali počestné pocestné. Dnes je vyhledávanou pražskou přírodní lokalitou a nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Výchozím bodem naší cesty bude železniční zastávka Praha – Klánovice. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:15 před budovou železniční zastávky Praha – Klánovice (spojení vlakem z Masarykova nádraží v 9:39 nebo autobusem č. 261 od stanice metra B „Černý most“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

  • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY II. Pojďte s námi poznávat Staré Město pražské! Tentokrát se zaměříme na oblast bývalého Židovského města a Kaprovy ulice. Začátek akce v 16:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
  • STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstské orolje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! - omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Gabrila Procházková

14. 8. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

15. 8. / po KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V KARLÍNĚ. Komentovaná prohlídka novorománské baziliky sv. Cyrila a Metoděje je věnovaná architektuře i rozsáhlé výzdobě, na které se podíleli mj. umělci Josef Matyáš Trenkwald, Josef Mánes, František Sequens nebo Čeněk Vosmík. Tématem vycházky je také vznik Karlína jako prvního pražského předměstí. Začátek akce v 15:30 před vstupem do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Adéla Klinerová

16. 8. / út JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Opakování vycházky z 26. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 17:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

17. 8. / st VYPRODÁNO! JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Opakování akce z 2. 8. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské synagogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

18. 8. / čt LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

20. 8. / so BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo mnoho předních architektů. Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce v 15:30 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

21. 8. / ne VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 65/55 Kč. Milada Racková

22. 8. / po PRAHOU S JANEM NERUDOU. Ukážeme si místa, která jsou spojena s životem slavného českého spisovatele a milovníka staré Prahy Jana Nerudy. Vydáme se po jeho stopách, do míst, kde žil a která navštěvoval. Právě před 125 lety slavný básník, spisovatel a novinář zemřel. Začátek akce v 17:00 před domem U Dvou slunců v Nerudově ulici na Malé Straně. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 8. / út VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Opakování vycházky z 12. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

24. 8. / st MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI. Vycházka bude věnována dějinám vlakové dopravy v Praze. Připomeneme si již neexistující nádraží Těšnov, ale i dodnes stojící a hojně využívané historické budovy Masarykova a Hlavního nádraží. Začátek akce v 16:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí. Cena 100/70 Kč (%). Šárka Semanová

27. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO. POZOR NOVÉ ČASY PROHLÍDEK! Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:00, 9:30, 11:00, 11:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

  • OPĚVNĚNÍ Z DOBY KARLA IV. Na vycházce se projdeme po zrekonstruovaném opevnění tohoto polozapomenutého zákoutí Nového Města pražského a povídat si budeme také o tom, jak se v době vlády Karla IV. toto místo zrodilo. Nezapomeneme ani na zdejší zahradu Ztracenku. Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Karla Velikého (nejbližší zastávka aut. č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
  • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

28. 8. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová

Vlastivědné vycházky pro děti v srpnu 2016

6. 8. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Vycházka v exteriérech Vyšehradu. POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

18. 8. / čt LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Začínáme na Pohořelci vyprávěním o ohnivém psovi i kněžně Drahomíře. Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)