Aktuální program ZÁŘÍ 2016 - ŘÍJEN 2016

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

Program vlastivědných vycházek v ZÁŘÍ 2016

27. 9. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA V PRAZE. Hudba a město Praha k sobě neoddělitelně patří. Vždyť v Praze působilo mnoho hudebních velikánů, mezi něž se řadí na prvním místě Antonín Dvořák. Vydejte se s námi do míst, která zůstanou již navždy spojena s osobností tohoto skladatele. Začátek akce v 16:30 u kostela sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

29. 9. / čt VYPRODÁNO! PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vycházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30 v Hybernské ulici č. 7 před Lidovým domem. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

30. 9. / pá STÁLE VOLNÁ MÍSTA! HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ŘÍJNU 2016

(předprodej na měsíc říjen začíná v pondělí 26. září v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PIS - PCT) 

1. 10. / so UNIVERZITNÍ KAMPUS ALBERTOV: HISTORIE, SOUČASNOST I PLÁNY DO BUDOUCNA. Procházka čtvrtí Albertov připomene historii tohoto koutu Prahy, coby místa, spojeného s vědeckými institucemi a fakultami. Dozvíme se, odkud se vzalo označení této části Prahy i co tuto lukrativní lokalitu v budoucnu čeká. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého (nejbližší zastávka aut. č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
PO MALOSTRANSKÉM BŘEHU. Vydejte se s námi od Strakovy akademie k náplavce pod Mánesovým mostem, na vyhlídku v Hergetově cihelně, kolem Lužického semináře a dále po kampském břehu k mostu Legií. Začátek akce ve 14:00 u pomníku 2. odboje na Klárově (nejbližší zastávka tram. č. 12, 18, 20, 22 a metra A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Anna Bičíková

2. 10. / ne POZOR VYCHÁZKA PŘESUNUTA NA 5. 10.!!! HEINRICH MANN A PRAHA. Vycházka představí osobnost významného německého spisovatele, který do Prahy jezdil přednášet, navštěvovat své české i německé přátele, a kde se také zapojil do protifašistického odboje. Ukážeme si místa, kde žila jeho bývalá žena i jediná dcera. Povíme si o získání jeho československého pasu i o emigraci rodiny v roce 1968. Začátek akce v ulici Jindřicha Plachty č. 30, Praha – Smíchov. V rámci vycházky přejezd tramvají na Národní třídu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

PODZIMNÍ VYCHÁZKA PO VINOHRADSKÉM HŘBITOVĚ. Vinohradský hřbitov byl pro pohřbívání otevřen roku 1885 a v současné době zabírá jeho plocha 10 ha. Pojďte s námi navštívit toto pietní místo i kulturní památku zároveň! Navštívíme hroby známých osobností a podíváme se, kde odpočívají např. zuřivý reportér E. E. Kisch, pan Ponrepo, Jiří Šlitr, Laďka Kozderková nebo prezidenti Václav Havel a Emil Hácha. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 5, 13, 26 „Vinohradské hřbitovy“. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

3. 10. / po POD VYŠEHRAD ZA KUBISTICKÝMI DOMY JOSEFA CHOCHOLA. Před 60 lety zemřel tento autor trojdomu na Rašínově nábřeží, Kovařovicovy vily i činžovního domu v Neklanově ulici. Připomeňme si unikátní český kubismus, který se v architektuře objevil ve své době právě jen u nás. Zastavíme i před objekty v zástavbě asanovaného Podskalí, na jejichž fasádách se objevily ozvuky kubismu, spíše už v poloze dekoru. Začátek akce v 16:30 před budovou Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 17, 21 „Výtoň“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

4. 10. / út VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA. Během vycházky si připomeneme osobnost Václava Havla, který by se letos dožil 80 let. Povídat si budeme například o jeho rodině, připomeneme si místa, která pravidelně navštěvoval i ta, kde se prolínaly jeho životní osudy se zásadními událostmi 20. století. Začátek akce v 16:00 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

5. 10. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Novinka! Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Pokračování cyklu další samostatnou částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč. Milada Racková
HEINRICH MANN A PRAHA. Vycházka představí osobnost významného německého spisovatele, který do Prahy jezdil přednášet, navštěvovat své české i německé přátele, a kde se také zapojil do protifašistického odboje. Ukážeme si místa, kde žila jeho bývalá žena i jediná dcera. Povíme si o získání jeho československého pasu i o emigraci rodiny v roce 1968. Začátek akce v 16:00 v ulici Jindřicha Plachty č. 30, Praha – Smíchov. V rámci vycházky přejezd tramvají na Národní třídu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová
NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 19:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

6. 10. / čt KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY S OKOLÍM. Prohlídka původně gotického kostela, založeného ve druhé polovině 14. století v rámci nově vznikajícího Nového Města pražského. V interiéru si ukážeme barokní obrazy a sochy významných autorů a neopomeneme zmínit ani protější zvonici z 15. století. Začátek akce ve 14:30 před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici (v blízkosti zastávky tram. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindrišská“). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 10. / pá ZA KARLEM IV. NA STARÉ I NOVÉ MĚSTO. Procházkou po Starém a Novém Městě si připomeneme Karlovy zakladatelské počiny a uděláme si pořádek v jeho titulech, manželkách i dětech. Povíme si, čím podnítil rychlou výstavbu Nového Města, jaká veliká slavnost se konala na Dobytčím trhu nebo jaký záměr sledoval při zakládání kostelů a klášterů. Dovíme se také, co je napsáno v zakládací listině Univerzity. Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v Malé Štupartské, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

8. 10. / so OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
NORDIC WALKING: OD ARCHEOPARKU NA FARKÁCH DO PODHOŘÍ. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Na vycházce si poté prohlédneme rekonstrukci neolitického sídliště v podobě dřevěného opevnění s bránou. Z okraje plošiny se nám následně naskytne působivý výhled na hluboko zařízlé koryto řeky Vltavy. Od ostrožny Na Farkách se dále vydáme přes bývalou ves Bohnice k přírodní památce Bohnické údolí. Zajímavým místem, které bezprostředně sousedí s přírodní památkou, bude také starý hřbitov bývalého Zemského ústavu pro choromyslné. Na cestě neopomeneme ani na klasicistní stavbu kaple sv. Václava v osadě Podhoří. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce je v 10:00 na konečné stanici autobusu č. 102, 200 „Sídliště Bohnice“ (autobusy jedou od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

9. 10. / ne HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. Možná také navštívíme jednu zahradu, skrytou před zraky kolemjdoucích. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč!! Alena Plíšková

10. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování vycházky z 5. 10. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

11. 10. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Novinka! Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. Pokračování cyklu další samostatnou částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

12. 10. / st NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pařížské ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ i domy moderní. Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. Začátek akce v 16:15 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

15. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 12:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:00, 13:00 a ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ NA OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. Pokračování zářijové vycházky po Olšanských hřbitovech nás zavede do jejich novější části. Vycházka Olšanskými hřbitovy VI-IX je věnována umění náhrobku a funerální plastice převážně první poloviny 20. století. Uvidíme architektonicky řešené náhrobky od Jana Kotěry a řadu prací významných českých sochařů, Františka Bílka, Franty Úprky, Stanislava Suchardy nebo Otakara Španiela. POZOR - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem na Olšanské hřbitovy (naproti náměstí Jiřího z Lobkovic a zastávce tram. č. 5, 10, 11, 13, 15, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

16. 10. / ne ZA SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA. Akce z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Více informací naleznete na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz
MEZI NIMA BÁBINSKEJ, STAREJ LOTR MEXICKEJ ANEB O ŘEPÍCH VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ. Cílem vycházky bude především areál Domova sv. Rodiny s kostelem milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Právě jejich zásluhou byl zdevastovaný objekt zrekonstruován. V obdivuhodné symbióze zde žijí senioři a ženy ve výkonu trestu, které v domově pracují. Výzdova kostela sv. Rodiny je pozoruhodnou památkou tzv. beuronské malby. Cenný je také řepský románský kostel sv. Martina a na místním hřbitově je pohřben legendární loupežník Václav Babinský. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 164 „Škola Řepy“ (!!pozor o víkendech jede autobus pouze od stanice metra A„Petřiny“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 30 Kč na Domov seniorů. Eva Sokolová
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

17. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování vycházky z 5. 10. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč. Milada Racková
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Opakování vycházky z 11. 10. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

18. 10. / út ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější, v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. (průvodce PIS – PCT)

19. 10. / st REFORMY JOSEFA II. Zrušení nevolnictví, Toleranční patent či Josefínský katastr – to je jen několik příkladů reforem, spojených se jménem císaře Josefa II. Na přednášce si přiblížíme okolnosti i osudy reforem, které ve své době znamenaly převratné změny ve fungování monarchie. Právě letos si připomínáme 235 let od vydání Tolerančního patentu Josefem II. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS - PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

20. 10. / čt BUBENEČSKÉ SVATYNĚ – SV. LUDMILA A SV. GOTHARD. V rámci procházky starou Bubenčí se seznámíme nejprve s kostelem Ruské pravoslavné církve sv. Ludmily, který byl vysvěcen teprve roku 2012 a nese jméno první křesťanské mučednice Slovanů. Dále budeme pokračovat k římskokatolickému kostelu sv. Gotharda, který vznikl v roce 1801 v místech starší románské stavby a zdobí ho výjimečný interiér. Začátek akce v 15:00 na stanici autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná prohlídka Muzea Karlova mostu, po které bude následovat romantická plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

22. 10. / so HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II. Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu a interiér baziliky sv. Petra a Pavla. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do baziliky 50/30 Kč. Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Anna Frintová

23. 10. / ne TOULKY ŽIŽKOVEM. Pojďte s námi na vycházku, pří níž si připomeneme 135. výročí povýšení Žižkova na město! Atmosféra dělnické čtvrti pomalu, ale jistě mizí a Žižkov se stává oblíbenou lokalitou Pražanů. Povídat si budeme o hlavních dominantách a památkách, o nepřehlédnutelném Žižkovském vysílači, o novogotickém kostele sv. Prokopa nebo o krásné nárožní budově Žižkovské radnice. Začátek akce ve 14:00 v Milešovské ulici 846/1 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ul.), (nejbližší spoj stanice metra A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová
VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). Bc. Monika Koblihová


24. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

25. 10. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

26. 10. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

27. 10. / čt DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

29. 10. / so RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová
MALOSTRANSKÝ CHRÁM SV. MIKULÁŠE – PERLA ČESKÉHO BAROKA. Komentovaná prohlídka kostela s podrobným výkladem o jeho stavební historii, architektuře a umělecké výzdobě, ale také o jezuitech, kteří byli jeho stavebníky. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela na Malostranském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kostela 70/50 Kč. Eva Sokolová
MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme, kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka, Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření v oblasti Prahy. Zastavíme se u vil od Jana Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha. Třešničkou na dortu pak bude vila Winternitz od Adolfa Loose. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 137 „Malvazinky“ (autobus jede od stanice „Na Knížecí“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

30. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 12:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:00, 11:30, 12:00, 13:00 a ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze. Tato původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme se také do prostoru konventu minoritského řádu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici Malá Štupartská, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ŘÍJNU 2016

8. 10. / so OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější znamení v Nerudově a Mostecké ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS – PCT)

16. 10. / ne ZA SV. VOJTĚCHEM DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Pojďme navštívit klášter, který spoluzaložil biskup Vojtěch. Postojíme nad pramenem, u nějž se setkal s knížetem Boleslavem II. a sestoupíme do románské krypty, kde budeme pátrat po poustevníkovi, který je v klášteře pochován. Dozvíme se něco o způsobu života mnichů a v klášterní zahradě budeme mít spoustu příležitostí pro řešení hravých kvízů. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před branou do Břevnovského kláštera. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu: dospělé osoby 50 Kč/za osobu, děti školou povinné 30 Kč/za osobu, děti předškolního věku vstup zdarma. (průvodci PIS – PCT)

30. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)