Aktuální program ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

Vlastivědné vycházky v červnu 2016

28. 6. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KOSTEL SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH. Vycházka, věnovaná historii vzniku novorenesanční baziliky sv. Václava, nás zavede z Arbesova náměstí na náměstí 14. října, s jehož dalšími dominantami se seznámíme. Součástí vycházky bude komentovaná prohlídka kostela. Začátek akce v 15:30 před sídlem Pražské informační služby – Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4. Cena 100/70 Kč. Mgr. Adéla Klinerová

29. 6. / st VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

30. 6. / čt VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Opakování vycházky z 21. 6. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

 • VYPRODÁNO! VYDVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

Vlastivědné vycházky v červenci 2016

(předprodej na červenec a srpen byl spuštěn 27. 6.)

 

2. 7. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 1, 18 „Ořechovka“. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč.  Bc. Antonín Baloun

3. 7. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního šlechtického sídla spojená s výkladem o historii rodu Martiniců. Dnes je palác populární i mezi filmaři, v poslední době se zde natáčel seriál Borgia. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do paláce (Hradčanské náměstí 8/67). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

5. 7. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

6. 7. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY. Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení na Malé Straně! Vhodné i pro rodiny s dětmi. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

7. 7. / čt STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NEKLIDNÁ FIGURA: EXPRESE V ČESKÉM SOCHAŘSTVÍ 1880 – 1914. Komentovaná prohlídka expozice, která sleduje české figurální sochařství a konfrontuje jej s díly světových sochařů, kteří ovlivnili vývoj českého sochařství svými pražskými výstavami. Těšit se můžeme na díla předních českých i zahraničních autorů. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u bočního vchodu do Městské knihovny z ulice Valentinská, Staré Město!! Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné na výstavu 40 Kč. Monika Sybolová

8. 7. / pá STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

9. 7. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR SLAVÍNA. Procházka s podrobným výkladem o historii hřbitova a osobnostech doby dávné i nedávno minulé s mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru hrobky Slavína. POZOR – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 30 Kč. Eva Sokolová

STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

10. 7. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

11. 7. / po KOSTEL SV. VAVŘINCE A JEHO OKOLÍ. Komentovaná prohlídka bývalého kostela, původně románského, později goticky přestavěného, ukrytého v Hellichově ulici na Malé Straně. Na vycházce si povíme také o původní obci Nebovidy, v jejímž okrsku se kostel nacházel. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela v Hellichově ulici č. 18, Malá Strana. Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová

12. 7. / út BARRANDOV. Urbanistický koncept zástavby Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy bratrů Havlových. Kolem filmových ateliérů, řady pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských teras sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. Začátek akce v 17:00 na zastávce aut. č. 105 „Filmové ateliéry“ (ve směru od Smíchovského nádraží). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

 • VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

13. 7. / st VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Opakování vycházky z 12. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

14. 7. / čt PO STOPÁCH F. M. KAŇKY STARÝM MĚSTEM PRAŽSKÝM. Prohlídkou kostela sv. Jiljí a dalších zajímavých objektů Starého Města pražského si připomeneme významnou osobnost pražského baroka, architekta Františka Maxmiliána Kaňku. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Jiljí v Husově ulici, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

16. 7. / so VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV A INTERIÉR SLAVÍNA. Opakování vycházky z 9. 7. 2016. POZOR – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 30 Kč. Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka ve francouzském jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Anna Frintová

17. 7. / ne DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení na Starém Městě pražském! Vhodné i pro rodiny s dětmi. Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 7. / po SPISOVATELÉ, MLUVČÍ ČESKÉHO NÁRODA. Literární vycházka s ukázkami od Karlova náměstí na Kampu – od K. Světlé a B. Němcové k M. Kunderovi, od V. Havla a K. Čapka k J. Werichovi a dalším. Zmíníme jejich dílo i společensko – politická vystoupení. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

19. 7. / út FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH. Vycházka Olšanskými hřbitovy je věnovaná umění náhrobku a funerální plastice v dlouhém 19. století. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke klasicistním náhrobkům od Františka Xavera Lederera nebo ke známé Lannově hrobce a k dalším náhrobkům významných osobností té doby. POZOR – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Rocha na Olšanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová

20. 7. / st HISTORIE UNIVERZITY KARLOVY. Komentovaná prohlídka stálé expozice „Historie Univerzity Karlovy“ a dočasné výstavy „Druhý život Karla IV.“. POZOR – omezený  počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do expozice UK 50/30 Kč. Marie Hátleová

22. 7. / pá VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Dana Taimrová

23. 7. / so TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

 • NORDIC WALKING – POVODÍM ŘÍČANKY Z UHŘÍNĚVSI DO DUBČE. Jihovýchodní oblast Prahy je bohatá na vodní toky a již ve středověku zde vznikla řada rybníků. My se vydáme přírodním parkem Říčanka, kolem židovského hřbitova připomínajícího silnou židovskou komunitu, která zde kdysi žila. Příjemnou venkovskou krajinou zamíříme k rybníku Podlesák, a dále k návrší Rohožník, které se pyšní archeologickými nálezy. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na Novém náměstí v Uhříněvsi před budovou radnice (nejlepší spojení od stanice metra C ,,Háje“ aut. č. 232, č. 267, č. 383 nebo od stanice metra A ,,Depo Hostivař“ aut. č. 266). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka ve španělském jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Sára Sedláčková

24. 7. / ne VYHLÍDKOVÁ PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI A LETENSKÝMI SADY ANEB LETNÍ LETNÁ. Vycházka se zastaveními u romantického pomníku Julia Zeyera nebo na nově upravené vyhlídce na Prahu. Povídat si budeme o Kramářově vile, Hanavském pavilonu, bývalém Stalinově pomníku a nezapomeneme ani na Letenský zámeček a bývalou restauraci EXPO 58. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 22 „Královský letohrádek“. Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

26. 7. / út VYPRODÁNO! JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná prohlídka Muzea Karlova mostu, po které bude následovat romantická plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 17:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

27. 7. / st PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A LANOVKA NA PETŘÍN. Na vycházce si představíme dvě technické vymoženosti, které provázely pražskou Jubilejní výstavu v roce 1891. Připomeneme si významné historické události i současný vývoj obou technických památek. Začátek akce v 17:30 u pomníku obětem komunismu od Olbrama Zoubka, Petřín – Újezd. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

30. 7. / so MALOSTRANSKÉ PALÁCE II. Vycházka připomene významné malostranské paláce v exteriéru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. Pokračování květnové vycházky další samostatnou částí. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru od metra Malostranská). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

31. 7. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová

 • KOLEM DOKOLA PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi poznávat Pražský hrad tak, jak ho neznáte! Neopomeneme ani na hradní Jelení příkop, kudy také povedou naše kroky. Začátek akce v 15:00 u sochy sv. Jiří na III. nádvoří Pražského hradu. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

Vlastivědné vycházky pro děti v červenci  2016

5. 7. / út LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Máte-li dost kuráže, přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s nešťastnou jeptiškou od Anežského kláštera! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 100/70 Kč (%). (průvodce PIS - PCT)

10. 7. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

23. 7. / so TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU S NÁVŠTĚVOU ZLATÉ ULIČKY. Pojďte s námi využít letní čas k návštěvě nejen Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Našemu zraku neujdou ani jižní zahrady Pražského hradu a nakonec zavítáme do malebné Zlaté uličky. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

Program vlastivědných vycházek v srpnu 2016

2. 8. / út VYPRODÁNO! JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná prohlídka objektu. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské synagogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

3. 8. / st ZA PRAŽSKOU PODMOŘSKOU SOPKOU. Přes miniarboretum Albrechtův vrch se šípákovou doubravou i „babiččiným sadem“ projdeme kolem nádrže Asuán a prohlédneme si geologické pozůstatky prahorní sopky činné před 425 milióny let na dně silurského moře. Pokračovat budeme k soutoku Prokopského a Dalejského potoka a skončíme u MHD v Klukovicích. Začátek akce v 17:00 na zastávce aut. č. 142, 184 „Ovčí hájek“ (aut. jede od stanice metra B „Nové Butovice“). Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

6. 8. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu.

 • ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO VRŠKU. Procházka malebnými uličkami Malé Strany nás zavede k mnoha palácům a domům, kde si připomeneme zajímavé osudy jejich obyvatel. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Vrtbovského paláce (ulice Karmelitská 27, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). Alexandra Škrlandová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

7. 8. / ne JAK SE BYDLELO NA HRADBÁCH. Na počátku 20. století vznikalo na zbytku Mariánských hradeb první zahradní město, na jehož realizaci se podílela řada předních architektů a umělců. Během vycházky si ukážeme dílo Františka Bílka, Jana Kotěry, Emila Králíčka a dalších. Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 5, 12, 18, 20 „Chotkovy sady“. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

9. 8. / út HISTORIE UNIVERZITY KARLOVY. Opakování vycházky z 20. 7. 2016. POZOR – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do expozice UK 50/30 Kč. Marie Hátleová

10. 8. / st KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I. Procházka jednou z nejzajímavějších pražských čtvrtí s připomenutím historie a života významných osobností. Začátek akce v 17:00 na zastávce tramvaje č. 10, 16 „Vinohradská vodárna“ ve směru z centra. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 8. / čt NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Opakování vycházky z 8. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

12. 8. / pá VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Filip Mašek

13. 8. / so NORDIC WALKING: KLÁNOVICKÝ LES – CYRILOV. Výlet nás zavede do rozsáhlého lesního prostoru Klánovického lesa, který ve středověku proslul tím, že se zde na lesních cestách hojně vyskytovali loupežníci a lapkové a ohrožovali počestné pocestné. Dnes je vyhledávanou pražskou přírodní lokalitou a nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Výchozím bodem naší cesty bude železniční zastávka Praha – Klánovice. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:15 před budovou železniční zastávky Praha – Klánovice (spojení vlakem z Masarykova nádraží v 9:39 nebo autobusem č. 261 od stanice metra B „Černý most“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

 • CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY II. Pojďte s námi poznávat Staré Město pražské! Tentokrát se zaměříme na oblast bývalého Židovského města a Kaprovy ulice. Začátek akce v 16:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstské orolje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! - omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Gabrila Procházková

14. 8. / ne POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

15. 8. / po KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE V KARLÍNĚ. Komentovaná prohlídka novorománské baziliky sv. Cyrila a Metoděje je věnovaná architektuře i rozsáhlé výzdobě, na které se podíleli mj. umělci Josef Matyáš Trenkwald, Josef Mánes, František Sequens nebo Čeněk Vosmík. Tématem vycházky je také vznik Karlína jako prvního pražského předměstí. Začátek akce v 15:30 před vstupem do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Mgr. Adéla Klinerová

16. 8. / út JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Opakování vycházky z 26. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 17:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

17. 8. / st VYPRODÁNO! JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Opakování akce z 2. 8. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské synagogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

18. 8. / čt LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

20. 8. / so BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo mnoho předních architektů. Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce v 15:30 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Mgr. Daniel Rejman

21. 8. / ne VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. Začátek akce v 16:00 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 65/55 Kč. Milada Racková

22. 8. / po PRAHOU S JANEM NERUDOU. Ukážeme si místa, která jsou spojena s životem slavného českého spisovatele a milovníka staré Prahy Jana Nerudy. Vydáme se po jeho stopách, do míst, kde žil a která navštěvoval. Právě před 125 lety slavný básník, spisovatel a novinář zemřel. Začátek akce v 17:00 před domem U Dvou slunců v Nerudově ulici na Malé Straně. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 8. / út VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Opakování vycházky z 12. 7. 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

24. 8. / st MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI. Vycházka bude věnována dějinám vlakové dopravy v Praze. Připomeneme si již neexistující nádraží Těšnov, ale i dodnes stojící a hojně využívané historické budovy Masarykova a Hlavního nádraží. Začátek akce v 16:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí. Cena 100/70 Kč (%). Šárka Semanová

27. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO. POZOR NOVÉ ČASY PROHLÍDEK! Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:00, 9:30, 11:00, 11:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PIS - PCT)

 • OPĚVNĚNÍ Z DOBY KARLA IV. Na vycházce se projdeme po zrekonstruovaném opevnění tohoto polozapomenutého zákoutí Nového Města pražského a povídat si budeme také o tom, jak se v době vlády Karla IV. toto místo zrodilo. Nezapomeneme ani na zdejší zahradu Ztracenku. Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Karla Velikého (nejbližší zastávka aut. č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“). Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
 • VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Během komentované prohlídky si prohlédneme historické interiéry vybavené cenným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního města, sestoupíme do jedinečných podzemních prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

28. 8. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová

Vlastivědné vycházky pro děti v srpnu 2016

6. 8. / so KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Vycházka v exteriérech Vyšehradu. POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)

18. 8. / čt LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Začínáme na Pohořelci vyprávěním o ohnivém psovi i kněžně Drahomíře. Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PIS - PCT)