Aktuální program LEDEN 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V LEDNU 2017

Předprodej na měsíc LEDEN 2017 byl zahájen v pondělí 19. prosince v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT. Předprodej na měsíc únor bude zahájen ve středu 25. ledna (zveřejněn bude na webu od 23. ledna)

21. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! SECESE – STYL, KTERÝM MĚSTO ROZKVETLO. Projdeme se centrem Prahy, kde tento výrazný styl počátku 20. století zanechal řadu krásně zdobených staveb. Z Národní třídy se vydáme okolo Topičova nakladatelství, Hlaholu, Beaufortova nakladatelství, domu U Nováků, hotelu Evropa, hotelu Central až k Obecnímu domu (stavby architektů O. Polívky, J. Fanty, A. Dryáka, B. Bendlmayera, A. Balšánka). Začátek akce v 10:00 u vchodu do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
VYPRODÁNO! ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Navštívíme přízemí kláštera i jeho zahrady, které prošly nedávnou revitalizací. Začátek ve 13:30 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Anna Bičíková

22. 1. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA JANEM ŽELIVSKÝM NA NOVOMĚSTSKOU RADNICI. Závěrečná akce pro děti z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Více informací naleznete na konci programu.
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZIMNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH III. Navštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku významných osobností českého národního života. I v této části si připomene osobnosti, které kdysi mnoho znamenaly a dnes už jsou již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk Štěpánek, Anna Fingerhutová - Náprstková, Jan Bělský, Quido Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček Borovský. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 u kaple sv. Rocha v Olšanské ulici. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PO STOPÁCH WOLFGANGA AMADEA MOZARTA. Před 230 lety, v lednu roku 1787, přijel W. A. Mozart do Prahy, aby osobně dirigoval operu Figarova svatba. Následně pak pobýval v Praze ještě při několika příležitostech. Připomeneme si místa, která v Praze navštívil a adresy, které navštěvoval. Začátek akce ve 14:00 před hotelem Barceló Old Town Praha v Celetné ulici č. 29, Staré Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

24. 1. / út VYPRODÁNY! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vycházky z roku 2015. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

25. 1. / st VYPRODÁNO! POZORUHODNÉ INTERIÉRY PRAŽSKÝCH HOTELŮ - PŘEDNÁŠKA. Seznámíme se s prezentací nejzajímavějších pražských hotelů, využívajících k ubytování svých hostů prostory paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Milada Racková

26. 1. / čt VYPRODÁNO! PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I. Slovo pasáž se u nás objevilo poprvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. My se jimi propleteme od horní části Václavského náměstí až k Platýzu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská

28. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KRÁLOVSKÁ CESTA II. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA. Projdeme se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. Začátek akce ve 14:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 1/728, Praha 6. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! HAVELSKÉ MĚSTO. „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení části dnešního Starého Města pražského. Toto „město ve městě“ bylo založeno před první polovinou 13. století kolem farního kostela sv. Havla. Na vycházce si budeme povídat o příčinách jeho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde nacházejí. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela sv. Havla. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
VYPRODÁNO! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Gabriela Procházková

29. 1. / ne VYPRODÁNO! BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VYPRODÁNO! POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátního památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

30. 1. / po VYPRODÁNO! PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE I. Opakování vycházky z 26. 1. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská
VYPRODÁNO! ANNA JAGELLONSKÁ: GARANT HABSBURSKÉHO DĚDICTVÍ – PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky ze dne 16. 1. 2017. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

31. 1. / út VYPRODÁNO! POKLADY SBÍREK LOBKOWICZŮ. Komentovaná prohlídka muzea v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě zahrnuje obrazy, keramiku, klenoty, religiózní předměty, zbraně, hudební nástroje a hudebniny včetně rukopisů děl významných skladatelů. Povídat si budeme o složitých příbuzenských vztazích mezi Lobkowiczkým rodem, Pernštejny, Rožmberky a španělskou šlechtou. Upřesníme si, jak to bylo s Pražským jezulátkem nebo kdo založil Řád zlatého rouna. Vyprávět si budeme o krátkém, ale šťastném životě španělské infantky Markéty Marie Terezie, o hudebním nadání Lobkowiczů a povíme si, komu je připsána 3. Beethovenova symfonie Eroica. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPNÍCH BRAN PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Lobkowiczkého paláce (Jiřská ulice, Pražský hrad). Cena 100/70 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno jednotné vstupné do paláce 100 Kč. průvodce z Nadace Lobkowiczkých sbírek + Mgr. Dana Kratochvílová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V LEDNU 2017

22. 1. / ne STÁLE VOLNÁ MISTA!ZA JANEM ŽELIVSKÝM NA NOVOMĚSTSKOU RADNICI. Závěrečná akce z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Na poslední vycházce z cyklu si představíme jednu z nejvýznamnějších gotických staveb na Novém Městě pražském. Povíme si, proč byla novoměstská radnice založena právě zde a jak se původně Karlovo náměstí jmenovalo. Ukážeme si, co je z doby gotické i z doby renesanční nebo kdo pobýval ve zdejším vězení. Vysvětlíme si, co to byla první pražská defenestrace a jak je s touto budovou spojen osud Jana Želivského. Společně také budeme hledat tzv. „pražský loket“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 13:30 před budovou Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PCT)

28. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KRÁLOVSKÁ CESTA II. Pojďte s námi po stopách českých králů a jejich korunovačního průvodu! Vyrazíme z Křižovnického náměstí, kde si připomeneme Staroměstskou mosteckou věž, a po Karlově mostě přejdeme na druhý břeh Vltavy. Cestou se zastavíme u kamenných strážců Karlova mostu, o jejichž tajemství si budeme vyprávět. Od Malostranské mostecké věže vyrazíme Nerudovou ulicí vzhůru na Pražský hrad! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (Staré Město, Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PCT)