Aktuální program PROSINEC 2016

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zakoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V PROSINCI 2016

Předprodej na měsíc prosinec byl zahájen v pátek 25. listopadu v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PIS - PCT.

10. 12. / so VYPRODÁNO! DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková
VYPRODÁNO! RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová
VYPRODÁNO! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Bc. Antonín Baloun

11. 12. / ne VYPRODÁNO! ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. Akce pro děti z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Více informací na konci programu nebo na www.prazskevychazky.cz
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAŽSKÉ MOSTY II. Vycházka navazuje na listopadovou procházku Pražské mosty I. a zahájíme ji u Jiráskova mostu. Pokračovat budeme mostem Legií a prohlédneme si i blízké ostrovy. A samozřejmě se budeme věnovat i významným osobnostem, které v této lokalitě žily. Začátek akce ve 14:00 u sochy Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí (nejbližší zastávka tram. č. 5, 17 „Jiráskovo náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). Šárka Semanová

12. 12. / po VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu z června roku 2016. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková

13. 12. / út POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější, v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

14. 12. / st VYPRODÁNO! VÁNOCE VE STARÉ PRAZE - PŘEDNÁŠKA. Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím kalendářního roku a každý z nás si již z dětství odnáší „své“ vánoční zvyky či obyčeje. Pojďme si připomenout, jak se slavily Vánoce za Karla IV., od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám přišel vánoční stromeček a kde byly v Praze největší vánoční trhy. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

15. 12. / čt POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které považoval za mnohem závažnější, v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné na výstavu 90 Kč. Marie Hátleová

17. 12. / so VYPRODÁNO! CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase, a od r. 1747 se stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale vystoupáme i do vyšších pater a prohlédneme si reprezentační sály. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do paláce (z ulice Husova 20/158, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč. Milada Racková
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. Začátek akce ve 14:00 u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Filip Mašek

18. 12. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VYŠEHRADSKÁ PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová
ČAS 17:00 VYPRODÁN! VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI. Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si sváteční čas poslechem tradičních i méně známých vánočních skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice v Praze! Repertoár v podání profesionálního smyčcového kvarteta Unique Quartet navodí tu pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před zahájením vystoupení umožněn volný vstup do všech reprezentačních sálů historické radnice (sály budou otevřeny vždy 30 minut před začátkem koncertu). POZOR! – omezený počet účastníků na 70 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 a v 19:00 ve druhém patře Staroměstské radnice. Jednotná cena 150 Kč.

20. 12. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná prohlídka Muzea Karlova mostu, po které bude následovat romantická plavba pražskými Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

25. 12. / ne VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. Eva Zoubková

27. 12. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vánoční vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 10:17). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do Muzea betlémů 50/30 Kč. Pavla Lešovská

28. 12. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NORDIC WALKING: VRCH SV. KŘÍŽE A ŽIDOVSKÉ PECE. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Na vycházce budeme následně poznávat zajímavě členité a udržované parky pražské čtvrti Žižkov. Zavítáme na vrch sv. Kříže, odkud se nám naskytne netušený výhled na centrum Prahy, Petřín i Hradčany. Následně navštívíme také méně známý park Židovské pece, jehož pojmenování vychází snad z předpokladu, že se sem uchylovali Židé, vyhánění roku 1744 z Prahy. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce ve 14:30 před hotelem Olšanka na Olšanském náměstí (naproti zastávce tram. č. 5, 9, 26 „Olšanské náměstí“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

29. 12. / čt STÁLE VOLNÁ MÍSTA! Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT. Pojďte se s námi projít po turisticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí sváteční Prahy s jejími křivolakými uličkami. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). Marie Hátleová

30. 12. / pá STÁLE VOLNÁ MÍSTA! HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 12. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ KAPLIČKY. Pojďte s námi strávit silvestrovské dopoledne v Národním divadle! Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). (průvodci PCT)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V PROSINCI 2016

11. 12. / ne VYPRODÁNO! ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy!!“. Vydejte se s námi do historických sálů Strahovského kláštera a poznejte zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. Děti se seznámí s životem tohoto světce a poznají jeho atributy. Bude jim představen život v klášteře, včetně kapitulní síně a křížové chodby. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera. Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do objektu 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT)

31. 12. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

31. 12. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! Začátek akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 100/70 Kč (%). (průvodce PCT)