Aktuální program ZÁŘÍ 2017 - ŘÍJEN 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2017

Předprodej na měsíc ZÁŘÍ 2017 byl zahájen v pátek 25. srpna v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT. Program na měsíc ŘÍJEN 2017 níže na stránce.

25. 9. / po STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA DÍLEM ARCHITEKTA EMILA KRALÍČKA V CENTRU PRAHY. Při vycházce se vydáme za stavbami tohoto pozapomenutého mistra české secese a kubismu, od jehož narození letos uplyne 140 let. Důležité impulsy pro svou práci získal v ateliéru slavného architekta J. M. Olbricha v Darmstadtu a poté v pražské projekční kanceláři vlivného pražského stavitele M. Blechy. Zastavíme se u slavného Králíčkova kandelábru, Adamovy lékárny, mohutného areálu Šupichova „ledového“ paláce a u pozoruhodného domu Diamant s výraznými kubistickými prvky. Začátek akce v 16:30 na Jungmannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

26. 9. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAHOU FRANZE KAFKY. Po stopách spisovatele Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy navštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid na svou tvorbu. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě si doplníme literárními ukázkami z jeho prací. Začátek akce v 17:00 u staroměstského kostela sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování vycházky z 11. 9. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

30. 9. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM MUŽŮM. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY. Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Pěší trasa cca 4,5 km. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 26 „Divoká Šárka“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Taimrová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2017

 

30. 9. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení Starého Města pražského! Ukážeme si domy, které se honosí znameními veselými i tajemnými. Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních znamení, a že v něm nenajdeme pouze zástupce z říše zvířat. Neopomene ani na legendy, které se váží k jednotlivým místům. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ŘÍJNU 2017

Předprodej na měsíc říjen 2017 byl zahájen v pondělí 25. září v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech Prague City Tourism. 

1. 10. / ne DOMOVNÍ ZNAMENÍ – STARÉ MĚSTO II. Procházka po Starém Městě pražském návštěvníky seznámí s dalšími známými i méně známými domovními znameními. V rámci plánované trasy nebude opomenuta ani historie kostela sv. Jakuba, pražského Ungeltu, Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí a orlojem. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

1. 10. / ne LETENSKOU PLÁNÍ OD ZÁPADU K VÝCHODU. Letenská pláň nabízí jedinečné pohledy na Prahu v jakémkoliv ročním čase. Mimo staveb, které ke zdejší lokalitě neodmyslitelně patří, stojí za připomínku i události, jichž byla Letná svědkem. Na vycházce se dozvíme o ubytovně pro studenty nazývané Kolonka, o původním letohrádku Belvedere, lanovce na Letnou i o památníku minulém či současném, který byl v nedávných letech odhalen první tramvajové trati v Praze. Začátek akce ve 14:00 před Kramářovou vilou (nejbližší zastávka tram. č. 2, 12, 18, 20 „Chotkovy sady“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

2. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

3. 10. / út BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. V expozici Galerie hlavního města Prahy si připomeneme osobnost svébytného českého umělce a náboženského myslitele i nově zřízené Bílkovo centrum se službami veřejnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

4. 10. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování vycházky z 2. 10. 2017. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

6. 10. / pá HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

7. 10. / so NÁMĚSTÍ MALÉ STRANY. Pojďte s námi objevovat vybraná náměstí Malé Strany! Povíme si, odkud se vzala jejich dnešní jména a kterými významnými budovami a památkami se tato veřejná prostranství honosí. Začátek akce v 10:00 na Dražického náměstí u historického kandelábru. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

7. 10.  / so PODZIMNÍ STROMOVKOU. Procházka nejpopulárnějším pražským parkem, jehož území bylo v minulosti královskou oborou s lovnou zvěří, nabídne několik zastavení. Zájemci se dozví něco z historie Výstaviště, Hvězdárny hl. m. Prahy nebo Maroldova panoramatu. Zastavíme se u ústí Rudolfovy štoly, unikátní technické památky a kolem barokního letohrádku (Šlechtova restaurace) a tzv. Místodržitelského letohrádku dojdeme k někdejšímu Císařskému mlýnu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 12, 17 „Výstaviště Holešovice“. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová   

7. 10. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefína Jelínková


8. 10. / ne NAD PRŮMYSLOVOU LIBNÍ. V zahradách na svazích nad Libní se skrývá řada zajímavých vil. Na vycházce se setkáme s dílem Josefa Fuchse, Otakara Novotného, Oldřicha Starého a dalších architektů. Připomeneme si i dramatické chvíle atentátu na Reinharda Heydricha. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 3, 10, 24 „Okrouhlická“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

8. 10. / ne RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová


9. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Opakování vycházky z 2. 10. 2017. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

9. 10. / po SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA. Na vycházce si představíme unikátní sochařskou galerii pod širým nebem a představíme si nejdůležitější sochaře 18. a 19. století jako byl Václav Prachner, František Xaver Lederer nebo Josef Malínský. Představíme si ikonografii náhrobků a ukážeme si principy klasicistního sochařství. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vstupem na Malostranský hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

10. 10. / út PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová


11. 10. / st NOVORENESANCE NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ – DŮSTOJNÝ PROTĚJŠEK NÁRODNÍHO DIVADLA. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů - Josefa Schulze, spjatého s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. a na jejich výzdobě se podílel i J. V. Myslbek. Žili zde J. Zítek, J. Mařák i bratři Medkové. Při vycházce se projdeme po nábřeží a nahlédneme i do přilehlých ulic. Začátek akce v 16:30 na stanici tram. č. 9, 22 „Újezd“ (ve směru od Národního divadla). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová


12. 10. / čt OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi vydat po břečťanem zarostlých cestičkách nejstarší části Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hroby a hrobky významných osobností 19. století, které jsou mnohdy uměleckými díly pod širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

13. 10. / pá PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ MĚSTO II. V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Během vycházky projdeme tentokrát pasáže od horní části Václavského náměstí až k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

14. 10. / so NORDIC WALKING: Z KYJÍ DO DOLNÍCH MĚCHOLUP. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Na vycházce si následně představíme obci Kyje s farním kostelem sv. Bartoloměje, jejichž historie sahá do raného středověku. Naše cesta bude dále směřovat ke klidné obci Hostavice, do lokality, kde se ještě v 18. století rozprostíral velký rybník, v jehož místech byl později vybudován suchý poldr k zachycování přívalových srážek v povodí Rokytky. V centru Hostavic si pak ukážeme vyřezávanou dřevěnou zvoničku se šindelovou střechou. Název další osady, kterou budeme procházet, bude Jahodnice, jejíž jméno je odvozeno zřejmě od jahodových polí, která se zde rozkládala. Cílem našeho putování budou Dolní Měcholupy, v jejichž blízkosti se nachází také retenční nádrž Slatina, která dnes slouží zároveň jako rybářský revír. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích (nejbližší stanice autobusu na znamení č. 110, 181, 223 „Kyje“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
MOZART A PRAHA. V letošním roce si připomínáme významné výročí související s osobností W. A. Mozarta. Uplynulo totiž přesně 230 let od chvíle, kdy Mozart zkomponoval pro Prahu operu Don Giovanni a sám ji také v Nosticově divadle představil. Ukážeme si nejen divadlo samotné, ale vydáme se i po stopách skladatele, když zde v roce 1787 pobýval. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou Stavovského divadla. Cena 140/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
ZA DUŠÍ BAROKNÍ PRAHY. Vydejme se na procházku, při níž se pokusíme spatřit Prahu očima barokního člověka. Vždyť v jedné z barokních učebnic rétoriky je napsáno, že je třeba posluchači „otřást prudkým citem a velkou dávkou výmluvnosti“. Podívejme se, jak tento „prudký barokní cit“ zanechal dodnes stopy na tváři našeho města a pokusme se pochopit myšlení, cítění a vnímání tehdejších lidí. Začátek akce v 10:00 na náměstí Republiky u kostela sv. Josefa. Cena 120/80 Kč (%). Markéta Gausová Zörnerová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Taimrová

15. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána ve směru od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská

16. 10. / po PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ MĚSTO II. Opakování vycházky ze 13. 10. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

17. 10. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. Novinka! Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

18. 10. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. Novinka! Opakování vycházky ze 17. 10. 2017! Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

19. 10. / čt HISTORIE A ARCHITEKTURA ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Během prohlídky jedné z nejvýznamnějších gotických památek Prahy si budeme povídat o historii kláštera, jeho stavebním vývoji i o životě jeho zakladatelky - přemyslovské princezny Anežky. Dozvíte se také, z jakých částí se skládal středověký klášter a k čemu jednotlivé prostory sloužily. Začátek akce v 15:30 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

21. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací naleznete na konci programu!


21. 10. / so KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

21. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

21. 10. / so ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU. Rekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi nabízí v současné době také výstavu mimořádné a dosud téměř neznámé  obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce sbírky si povíme také o stavební historii NZM a vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odborných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do NZM, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do všech prostor muzea 70 Kč, (důchodci nad 70 let zdarma). Eva Sokolová

21. 10. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

22. 10. / ne OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

22. 10. / ne PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ. Projdeme se po náměstí a jeho nejbližším okolí, seznámíme se s významnými dějinnými událostmi, které se tady odehrály, a také si povíme, jaké atrakce zde v 19. století sloužily k pobavení i poučení Pražanů. Víte, kde býval od roku 1842 jeden z největších divadelních sálů ve střední Evropě? Začátek akce v 10:30 před vchodem do Jindřišské věže (nejbližší zastávka tram. č. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindřišská“). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

23. 10. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. Novinka! Opakování vycházky ze 17. 10. 2017! Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

24. 10. / út ALOIS RAŠÍN: MUŽ 28. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA. Jedna z nejzajímavějších osobností moderní české historie – Alois Rašín – je zároveň postavou, která hrála stěžejní roli při procesu zakládání československého státu. Právník, ekonom, politik, ale především nesmírně pracovitý muž, jehož hlavní ideou bylo pevné zakotvení mladého Československa ve světě, postupoval často nekompromisně, až tvrdě. To se mu nakonec stalo osudným. Jak žil Alois Rašín si připomeneme při přednášce věnované 150. výročí jeho narození. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

26. 10. / čt ZA MOZARTEM NA MALOU STRANU. V lednu 1787 přijel W. A. Mozart v doprovodu manželky do Prahy a strávil zde téměř měsíc. Povíme si, kdo mu v Praze připravil program a které šlechtické paláce navštívil. Víte, co a pro koho v Praze zkomponoval? Projdeme se Malou Stranou v jeho stopách. Povíme si také o jeho mládí a hudební genialitě, a přečteme si něco z jeho dopisů. Začátek akce v 16:00 na Strahovském nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

28. 10. / so POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Jindra Pisančiková

29. 10. / ne KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Pražskou Celetnou ulici, která je po staletí součástí Královské cesty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich významných majitelů. Cestou také zavítáme do bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu. Začátek akce v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
BRANICKÝ INDUSTRIÁL. Na vycházce se podíváme k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 3, 17 „Nádraží Braník“ (ve směru do Modřan). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

30. 10. / po PRAŽSKÉ NUSLE II: Z NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ NA JEZERKU. Pražské Nusle zdaleka nebyly pouze osadou v údolí Botiče. Při procházce si ukážeme, kde bylo vlastně centrum Nuslí, navštívíme kostelík sv. Václava a také si povíme o pramenu, v němž se prý údajně koupala kněžna Libuše. Začátek akce v 15:30 na zastávce tramvaje č. 13, 14 „Náměstí Bratří Synků“ (ve směru do Michle). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

31. 10. / út PROHLÍDKA AREÁLU EMAUZSKÉHO KLÁŠTERA. Vycházka je věnována historickému komplexu benediktinského kláštera Na Slovanech, který byl založen Karlem IV. v roce 1347. Povíme si o architektonickém vývoji areálu a prohlédneme si společně křížovou chodbu kláštera se středověkými nástěnnými malbami a interiér císařské kaple i kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů s pozůstatky maleb beuronské malířské školy. Vedle samotného kláštera navštívíme také kostel sv. Kosmy a Damiána. Začátek akce v 15:00 před vstupem do historické budovy kláštera, Vyšehradská 49/320. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY V ŘÍJNU 2017

15. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

21. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

22. 10 / ne OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější znamení v Nerudově a Mostecké ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.