Aktuální program ZÁŘÍ 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

 

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2017

Předprodej na měsíc ZÁŘÍ 2017 byl zahájen v pátek 25. srpna v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT.

 

20. 9. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAHOU REFORMAČNÍ. Vycházka po Starém Městě do míst, která připomínají období české reformace: od kostela U Salvátora (interiér) až ke klášteru sv. Anežky České. Opakování zrušené červnové vycházky. Začátek akce v 16:00 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

21. 9. / čt STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OKOLO HVĚZDY STAROU LIBOCÍ DO RUZYNĚ. Při vycházce se zastavíme u slavné Pragerovy stavby 60. let 20. století - Ústavu makromolekulární chemie s prvními lehkými závěsovými stěnami u nás. Pokračovat budeme okolo tajemné a romantické novorenesanční, ale bohužel chátrající stavby Schubertovy vily, která si zahrála ve filmu „Láska mezi kapkami deště“, Zeyerovy vily i kostelíka sv. Fabiána a Šebestiána. Starými uličkami Liboce projdeme až na ruzyňskou náves s Kubrovým statkem. Začátek akce v 17:00 na konečné stanici tram. č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

23. 9. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: LETENSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ. Tentokrát se projdeme okolím Letenského náměstí, povíme si o historii letenských kaváren a jejich slavných návštěvníků, zavzpomínáme na nelehký konec malíře Antonína Slavíčka a připomeneme si i několik zdejších technických unikátů. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenské náměstí“ (ve směru Sparta). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II. Trasa vycházky tentokrát povede od bývalé usedlosti Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také u pomníku Němé barikády, dozvíte se, kde byla Vaňhova výletní restaurace „Rybárna“ a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský most. Nakonec si ukážeme, kde se tančilo na legendární Břežance. Začátek akce ve 14:30 na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ (ve směru od stanice metra C „Nádraží Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
VYPRODÁNO! ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi objevovat krásu i zákoutí zahrad Pražského hradu! Začneme Královskou zahradou, kde se majestátně vyjímá renesanční letohrádek. Podíváme se také do Jeleního příkopu, kde si povíme, k čemu původně sloužil. Areálem samotného hradu následně projdeme k unikátnímu Býčímu schodišti, abychom mohli obdivovat i zahrady na opačné straně Pražského hradu. Začátek akce ve 14:00 u zpívající fontány vedle Královského letohrádku (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“ – naproti vchodu do Královské zahrady). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

24. 9. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I. Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 9. / po STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA DÍLEM ARCHITEKTA EMILA KRALÍČKA V CENTRU PRAHY. Při vycházce se vydáme za stavbami tohoto pozapomenutého mistra české secese a kubismu, od jehož narození letos uplyne 140 let. Důležité impulsy pro svou práci získal v ateliéru slavného architekta J. M. Olbricha v Darmstadtu a poté v pražské projekční kanceláři vlivného pražského stavitele M. Blechy. Zastavíme se u slavného Králíčkova kandelábru, Adamovy lékárny, mohutného areálu Šupichova „ledového“ paláce a u pozoruhodného domu Diamant s výraznými kubistickými prvky. Začátek akce v 16:30 na Jungmannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

26. 9. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAHOU FRANZE KAFKY. Po stopách spisovatele Franze Kafky se vydáme do okolí Staroměstského náměstí. Ukážeme si, kde se narodil, i které školy navštěvoval. Povíme si, co bylo předmětem jeho studia a čím se ve svém zaměstnání zabýval. Neopomeneme ani na jeho rodinu a na „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid na svou tvorbu. Jednotlivá místa a události v Kafkově životě si doplníme literárními ukázkami z jeho prací. Začátek akce v 17:00 u staroměstského kostela sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování vycházky z 11. 9. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

30. 9. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM MUŽŮM. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY. Procházka Šáreckým údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Pěší trasa cca 4,5 km. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 26 „Divoká Šárka“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Taimrová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2017

24. 9. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

30. 9. / so OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení Starého Města pražského! Ukážeme si domy, které se honosí znameními veselými i tajemnými. Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních znamení, a že v něm nenajdeme pouze zástupce z říše zvířat. Neopomene ani na legendy, které se váží k jednotlivým místům. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.