Aktuální program LISTOPAD 2017 - PROSINEC 2017

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY V LISTOPADU 2017

Předprodej vycházek na měsíc PROSINEC 2017 bude záhájen v pondělí 27. 11. v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT.  Předprodej vycházek na měsíc LEDEN 2018 bude zahájen v úterý 19. 12. v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT. Program na LEDEN 2018 bude uveřejněn zde v pondělí 18.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


23. 11. / čt VYPRODÁNO! BÍLKOVA VILA. Během komentované prohlídky se zaměříme na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde se narodil, z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak prostřednictvím děl samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného snílka v uznávaného umělce. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová


25. 11. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III. Opakování vycházky z 8. 11. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               VYPRODÁNO! SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ I. Na vycházce si představíme část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující tuto část pražské památkové rezervace doposud. Projdeme se nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické nálezy doba bronzová v podobě kultury knovízské. Ukážeme si místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich kostel sv. Petra. Povídat si budeme také o přeměně této lokality v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno z nejhezčích nádraží střední Evropy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Petra Na Poříčí (nejbližší zastávka tram. č. 2, 3, 8, 14, 23, 24 „Bílá labuť“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček


26. 11. / ne VYPRODÁNO! ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     VYPRODÁNO! STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA. Prohlídka okruhu Strahovské obrazárny s díly od gotiky po romantismus, včetně expozice věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PO STOPÁCH MIKOLÁŠE ALŠE V PRAZE. Vydáme se Prahou po stopách malíře, jehož dílo bylo považováno za ryze české. Pro Prahu navrhl celkem 137 domovních fasád. Alespoň na některé z těch realizovaných se podíváme, abychom si připomněli, čím Mikoláš Aleš okouzlil své současníky. Začátek akce ve 14:00 na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková


28. 11. / út VYPRODÁNO! LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTURY I. – HLEDÁNÍ CESTY - PŘEDNÁŠKA. (konec 19. století – počátek dvacátých let 20. století). V prvních desetiletích 20. století můžeme v české architektuře sledovat několik souběžně uplatňovaných stylů: secesi, modernu, kubismus a po světové válce národní dekorativismus. Na tvorbě se podílela řada špičkových architektů, většina z nich v několika stylech. Ukážeme si díla Osvalda Polívky, Otakara Novotného, Josefa Chochola, Emila Králíčka a dalších. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková


30. 11. / čt VYPRODÁNO! CO PŘINESLO RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ – PŘEDNÁŠKA. Povídání o událostech, které před 150 lety zásadně změnily Habsburskou monarchii a tím také významně ovlivnily dění v historických českých zemích. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LISTOPADU 2017


26. 11 / ne VYPRODÁNO! ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V PROSINCI 2017

 

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.2. 12. / so PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO I. Z různých typů zařízení, ve kterých od příchodu křesťanství do našich zemí nacházeli útulek také nemocní, hrály až do josefínských reforem nejdůležitější roli takzvané špitály. Právě špitály, zřizované především při klášterech, byly předchůdci dnešních nemocnic a původně poskytovaly všeobecnou péči cestujícím, později poutníkům ke svatým místům křesťanstva. Na vycházce bude naším cílem seznámit se s historií těchto institucí, s jejich fungováním i se způsoby léčby, které v nich byly uplatňovány. Během cesty si budeme povídat o špitále týnském nebo špitále křížovníků. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). PharmDr. Lucie Kotlářová
PRAŽSKÉ ŠPITÁLY A JAK SE DŘÍVE LÉČILO II. V odpolední vycházce se zaměříme tentokrát na prostředí Malé Strany. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PharmDr. Lucie Kotlářová
CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších pražských barokních paláců, který byl vybudován pro neapolského místokrále Jana Václava Gallase, a od roku 1747 se stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, ale vystoupáme i do vyšších pater a prohlédneme si reprezentační sály. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do paláce (z ulice Husova 20/158, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
ADVENT V DOLNÍCH POČERNICÍCH. Během vycházky Dolními Počernicemi zavítáme na hráz Velkého počernického rybníka a dozvíme se, čemu se říká „broukárna“. Necháme se okouzlit vánoční atmosférou v době adventu a zájemci budou následně moci využít bohatý program v zámeckém parku v rámci akce „Mikulášská nadílka“ (vánoční jarmark, zabíjačkové hody, živý betlém a pivovarské ledové sklepy). Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce „Praha-Dolní Počernice“ po příjezdu vlaku, který odjíždí z „Prahy-Masarykova nádraží“ ve 13:38. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme i do útrob mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

3. 12. / ne ARCHITEKT IGNÁC ULLMANN A ČESKÁ NOVORENESANCE. Při projektování reprezentativních budov kulturních, finančních i školních institucí ve 2. polovině 19. století převládl v Praze novorenesanční sloh a jeho počátky jsou v hlavním městě spjaty právě s osobností I. Ullmanna. Při vycházce se zastavíme u budov v historickém centru, které jsou dílem tohoto architekta, od jehož úmrtí letos uplynulo 120 let - bývalé Prozatímní divadlo, Lažanského palác, Česká spořitelna (ČAV), Vyšší dívčí škola, Česká technika. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
STAROMĚSTSKÝ UNGELT. Vycházka s výkladem o historickém objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulici na Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal pražským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
ŽIŽKOVEM PO STEZCE PŘI ÚPATÍ VÍTKOVA. Do nejstarší části Žižkova nevstoupíme Husitskou ulicí, ale budeme toto území poznávat ze stezky vybudované místo bývalé jednokolejové Vítkovské železniční trati, díky které se nám naskytnou pohledy na Žižkov z neobvyklých stran chátrajících pavlačí, zřícenin dvorků i zahrad, ale i pohledy na novou výstavbu nebo původní zrekonstruovanou zástavbu. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 5, 9, 15, 26 „Husinecká“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

4. 12. / po STRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotné vstupné 200 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ, CÍSAŘ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ - PŘEDNÁŠKA. V povědomí mnoha Čechů je Zikmund Lucemburský stále ještě „liška ryšavá“, avšak někteří již tuší, že je oprávněně řazen mezi nejvýznamnější panovníky, kteří stáli v čele Svaté říše římské. Připomeneme si životní osudy krále Zikmunda i některé významné události doby jeho vlády. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

7. 12. / čt LUCIE, AMBROŽ, BARBORA A TI DRUZÍ VE VÁNOČNÍ PRAZE. Vánoce nejsou jen jesličky, ale také mnoho světců, kteří jsou tradičně spojováni s adventním časem: sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Dorota a jiní. Pojďte se projít adventními ulicemi, vstupte do zšeřelých kostelů a udělejte si čas na zastavení u objektů, soch či maleb, které tyto světce připomínají nebo zobrazují. Objevíme některé zajímavé souvislosti mezi lidovou tradicí a domnělými či skutečnými osudy těchto světců zmiňovanými v křesťanských legendách, seznámíme se s jejich ikonografií, postojíme před díly velkých umělců. Začátek akce v 17:00 před kostelem sv. Mikuláše na horním Malostranském náměstí (Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

9. 12. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Komentovaná prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková
NORDIC WALKING: Z ĎÁBLIC DO ZIMNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY V TROJI. Ďáblický háj je vyhledávaným sportovním a výletním místem. Na obhlídku vyrazíme od pahorku u hvězdárny, který je místem s mimořádným výhledem. Cesta do Botanické zahrady vede přes Čimický háj a přes přírodní památku Velká skála. Celoročně je velkým lákadlem sbírka zimovzdorných kaktusů v expozici Severoamerická polopoušť. Nejkrásnější výhled na celou Prahu a Trojský zámek se zahradou se nám naskytne z kamenné terasy u kaple sv. Kláry. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 103, č. 348 „Ďáblický hřbitov“ (autobusy jedou od stanice metra C „Ládví“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ II. Na vycházce si představíme druhou část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující tuto část pražské památkové rezervace doposud. Tentokrát si budeme povídat o prastarém kostele sv. Klimenta, neopomeneme ani na zdejší pověsti a na dobrodružství Vontů. Připomeneme si významné vodní stavby a proměnu pravého břehu Vltavy. Vycházku zakončíme u historické budovy bývalého Vávrova mlýna (dnes Poštovní muzeum) a sousední zrekonstruované Novomlýnské vodárenské věže, kde se nyní nachází nová expozice věnovaná pražským požárům a historii hasičů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU. Zrekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi nabízí v současné době také výstavu mimořádné a dosud téměř neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce sbírky si povíme také o stavební historii NZM a pokud počasí dovolí, vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odborných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do NZM, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do všech prostor muzea 70 Kč (důchodci nad 70 let zdarma). Eva Sokolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

10. 12. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací na konci programu!
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU PO DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ. Opakování zrušené říjnové vycházky! Vycházka nás provede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, o jejichž pestré historii si budeme vyprávět. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 14 „Těšnov“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

11. 12. / po SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS. Výstava Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené v Jízdárně Pražského hradu představí 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně Národní galerie v Praze. Vystavená díla reprezentují impresionismus v jeho různých vývojových fázích. Cílem výstavy je ukázat český impresionismus v celé jeho velikosti a rozmanitosti. Návštěvníci uvidí například díla Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Joži Uprky, Maxe Švabinského, Jana Preislera či Václava Radimského. Komentovaná prohlídka výstavy vám představí českou uměleckou scénu 2. poloviny 19. století a přelomu 19. a 20. století, zabývající se dvěma výtvarnými fenomény - světlem a barvou. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Prašného mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

11. 12. / po PO STOPÁCH DAVIDA ČERNÉHO. Praha je nejen městem mnoha zajímavých staveb, ale také krásných soch. S některými z nich se však část obyvatel města dosud úplně nesžila. Patří k nim bezpochyby i odvážné sochařské realizace Davida Černého. Na několik z nich se podíváme při procházce Prahou. Začátek v 15:30 před Lobkovickým palácem ve Vlašské ulici, Praha 1 (budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

12. 12. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%).
Pavla Lešovská

14. 12. / čt LETEM SVĚTEM ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTURY II. V MODERNÍM PROUDU – PŘEDNÁŠKA. (architektura meziválečného období). Po vzniku samostatného státu prochází architektura vývojem od národního dekorativismu přes moderní klasicismus, až se zařazuje do moderního evropského proudu konstruktivismu a funkcionalismu. Připomeneme si nejvýznamnější realizace Josefa Gočára a Pavla Janáka. Ukážeme si díla Ladislava Žáka, Ludvíka Kysely, Františka Zelenky a dalších architektů. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

15. 12. / pá ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA. Kostel P. Marie Vítězné je pozoruhodný nejen jako první barokní sakrální stavba v Praze, ale i okolnostmi svého druhého zasvěcení či obrazy Petra Brandla. Především však světově proslulou soškou malého Ježíška, na níž se v předvánočním čase zvláště zaměříme - zmíníme její historii, pověsti, rituál jejího oblékání a navštívíme její malé muzeum. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Hellichova“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

16. 12. / so ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY. Akce pro děti. Více informací najdete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO. Komentovaná prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v 9:00 (český jazyk), 9:30 (prohlídka v anglickém jazyce) a v 10:00 (český jazyk) ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
BRANICKÝ INDUSTRIÁL. Opakování zrušené říjnové vycházky! Na vycházce se podíváme k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvají „Nádraží Braník“ (ve směru do Modřan). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Taimrová

17. 12. / ne MUZEUM BEDŘICHA SMETANY. Pojďte s námi strávit část zimního dopoledne do zajímavé expozice Muzea Bedřicha Smetany, s výkladem o významu, tvorbě i pohnutém osobním životě tohoto hudebního génia. Začátek akce v 10:00 před vchodem do muzea na Novotného lávce. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do muzea 50/30 Kč. Eva Sokolová
NÁRODNÍ DIVADLO. Komentovaná prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Milada Racková

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Zajímavá barokní stavba kostela, zdobícího Staroměstské náměstí, má neméně zajímavou historii. O minulosti, architektonických detailech a umělecké výzdobě si budeme vyprávět při návštěvě interiéru jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI. Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si sváteční čas poslechem tradičních i méně známých vánočních skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské radnice v Praze. Repertoár v podání profesionálního smyčcového kvarteta Unique Quartet v doprovodu klavíru a pěveckého dua navodí tu pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před zahájením vystoupení umožněn volný vstup do všech reprezentačních sálů historické radnice (sály budou otevřeny vždy 30 minut před začátkem koncertu). POZOR! – omezený počet účastníků na 70 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek koncertů v 17:0019:00 ve druhém patře radnice. Jednotná cena 190 Kč.

18. 12. / po SVĚTLO V OBRAZE: ČESKÝ IMPRESIONISMUS. Opakování vycházky z 11. 12. 2017! POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u pokladny Jízdárny Pražského hradu (ulice U Prašného mostu, nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

19. 12. / út SALÓNY LÁSKY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Na vycházce projdeme uličkami Starého Města a ukážeme si, kde se nacházely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Dozvíme se, kde byly v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluňk. Povíme si, která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla, kam chodívával voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty lásce. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

22. 12. / pá ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY. Akce vhodná pro rodiny s dětmi. Více informací na konci programu!

23. 12. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina Jelínková

27. 12. / st KOSTEL SV. MATĚJE A VILOVÁ OSADA NA BABĚ. Na vycházce si budeme povídat o kostelu sv. Matěje, který se nachází v malebné poloze na okraji ostrohu vysoko nad Šáreckým údolím. Jeho dnešní barokní podoba pochází z r. 1771. Tradice poutí zde však vznikla již v roce 1595 a tradice známých perníkových betlémů vystavovaných v době Vánoc se datuje od roku 1972. Ukážeme si zdejší originální jesličky a následně vyrazíme k funkcionalistické vilové kolonii na Babě. Podnětem pro její výstavbu byla plánovaná výstava moderního umění, která se měla uskutečnit v Praze v roce 1932. Soubor 33 domů postavených v jednotném stylu, za velmi krátký čas a na atraktivním místě s výhledem na Prahu u nás nemá obdoby. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu „U Matěje“ (autobus č. 131 jede od stanice metra A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

28. 12. / čt ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vánoční vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 10:07). Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 50/30 Kč. Pavla Lešovská
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

29. 12. / pá SLOVANSKÝ BETLÉM V KOSTELE SV. ANTONÍNA V HOLEŠOVICÍCH. Neogotický kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí jistě každý alespoň od pohledu zná. Ne každý ale ví, že o Vánocích ho krášlí i Slovanský betlém, který byl ve 20. letech zakoupený právě pro tento chrám. Přijďte si poslechnout příběh jesliček a pokochat se jejich krásou! Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela na Strossmayerově náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

30. 12. / so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Bc. Dagmar Vávrová Čermáková
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
VYŠEHRADSKÁ VÁNOČNÍ VYCHÁZKA. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

31. 12. / ne SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací na konci programu!
SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ KAPLIČKY. Pojďte s námi strávit silvestrovské dopoledne v Národním divadle! Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v českém jazyce v 9:00 (JUDr. Hana Barešová), v anglickém jazyce v 9:30 (Ing. Jitka Honsigová) ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč.
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V PROSINCI 2017


10. 12. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

16. 12. / so ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY. Pojďte s námi brouzdat předvánoční Kampou! Povíme si, odkud se vůbec vzal název dřívějšího ostrova, i odkud má své jméno slavná Čertovka. Ukážeme si, co zbylo ze zdejších mlýnských kol, i kde bychom hledali sídlo Řádu maltézských rytířů. Neopomene ani na zdejší vodnické historky! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 u Malostranské mostecké věže (ze strany Mostecké ulice). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

22. 12. / pá ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY. Pojďte se trochu bát a trochu smát při procházce za strašidly, která se prý objevovala v centru Prahy. A že jich nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke kostelu sv. Jakuba! Kromě strašidel si budeme povídat také o tom, z čeho vlastně je postavený Karlův most, že nám přečkal bez úhony mnohé povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, proč mistr Hanuš zastavil pražský orloj, co se stalo s nafrněnými sestrami, a jak skončil zloděj, který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

31. 12 / ne SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

31. 12. / ne STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s povídáním o tajemných bytostech, které se podle pověstí zabydlely v hradčanských a malostranských ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (zastávka tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)