Průzkum mezi návštěvníky Prahy 2014-2017

Výsledky prvních čtyř kol dotazování z šetření mezi turisty za období 2014-2016

V období let 2014-17 probíhá na území hlavního města Prahy tříletý výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit zejména:
- co motivuje zahraniční i domácí turisty k cestě do Prahy
- důvody jejich pobytu v Praze
- strukturu výdajů a použitých služeb
- zda jsou turisté s návštěvou spokojeni
- co se jim tu nejvíce líbí
- zda se do Prahy vracejí
- odkud čerpají informace