leden 2018

 • 1. 1. 1718 byla zřízena Stavovská inženýrská škola a vznikl základ specializované technické knihovny - později Státní technické knihovny a nyní Národní technické knihovny 300
 • 1. 1. 1853 vyšlo první číslo časopisu Živa, nejstaršího českého přírodovědného časopisu; založil Jan E.Purkyně 165
 • 1. 1. 1888 nar. Eduard Bass (vl. jm. E.Schmidt), spisovatel a novinář (zemř. 2. 10. 1946) 130
 • 1. 1. 1958 založena Pražská informační služba 60
 • 1. 1. 1973 zemř. akademik František Běhounek, radiolog (nar. 27. 10. 1898) 45
 • 1. 1. 1993 vznik České republiky po rozpadu ČSFR 25
 • 1. 1. 1993 ČR přijata za člena Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a za člena Severoatlantické rady pro spolupráci 25
 • 1. 1. 1993 ČR byla přijata za člena Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 25
 • 2. 1. 1938 nar. Bohumil Němeček, český boxer, olympijský vítěz r. 1960 (zemř. 2.5.2010) 80
 • 2. 1. 2013 zemř. Karel Čáslavský, filmový historik (nar. 28. 1. 1937) 5
 • 3. 1. 1923 zemř. Jaroslav Hašek, spisovatel (nar. 30. 4. 1883) 95
 • 3. 1. 1928 zemř. Quido Kocián, sochař (nar. 7. 3. 1874) 90
 • 5. 1. 1923 na ministra Aloise Rašína byl spáchán atentát, na jehož následky 18. 2. 1923 skonal 95
 • 5. 1. 1948 nar. František Václav Lobkowicz, biskup římskokatolické církve 70
 • 5. 1. 2003 zemř. Pavel Kühn, sbormistr (nar. 7. 7. 1938) 15
 • 6. 1. 1918 na shromáždění říšských a zemských poslanců v Praze byla přijata Tříkrálová deklarace s požadavkem sebeurčení národů 100
 • 7. 1. 2013 zemř. Jiřina Jirásková, herečka (nar. 17. 2. 1931) 5
 • 8. 1. 1943 zemř. Jiří Stanislav Guth - Jarkovský, spisovatel, zakladatel Českého olympijského výboru (nar. 24. 1. 1861) 75
 • 11. 1. 1158 kníže Vladislav II. se stal českým králem 860
 • 12. 1. 1928 zemř. Rudolf Těsnohlídek, spisovatel (nar. 7. 6. 1882) 90
 • 13. 1. 1998 zemř. Vlasta Fialová, herečka (nar. 20. 1. 1928) 20
 • 15. 1. 1923 nar. Jan Vladislav, básník, překladatel a esejista (zemř. 3. 3. 2009) 95
 • 16. 1. 1878 nar. Karel Langer, malíř (zemř. 2. 5. 1947) 140
 • 16. 1. 1993 zemř. Josef Koenigsmark, spisovatel (nar. 1. 1. 1916) 25
 • 17. 1. 1933 zemř. Josel Rössler-Ořovský, všestranný český sportovec a schopný organizátor (nar. 29. 6. 1869)  85
 • 19. 1. 1993 Valné shromáždení přijalo Českou republiku za člena OSN 25
 • 20. 1. 1928 nar. Vlasta Fialová, herečka (zemř. 13. 1. 1998) 90
 • 21. 1. 1898 podnikatel a přírodovědec Josef Jan Frič zakoupil k vědeckým účelům pozemek v Ondřejově, na kterém založil hvězdárnu 120
 • 21. 1. 1983 zemř. Dana Medřická, herečka (nar. 11. 7. 1920) 35
 • 21. 1. 2008 zemř. Jiří Sequens, režisér (nar. 23. 4. 1922) 10
 • 22. 1. 1888 vyšel první sešit Ottova slovníku naučného 130
 • 23. 1. 1878 nar. František Janeček, technik, průmyslník a vynálezce, mj. zakladatel továrny na výrobu motocyklů Jawa (zemř. 4. 6. 1941) 140
 • 26. 1. 1993 Václav Havel zvolen českým prezidentem, úřad převzal 2. 2. 1993 25
 • 27. 1. 1918 nar. Antonín Mrkos, astronom a polární badatel (zemř. 29. 5. 1996) 100
 • 28. 1. 2013 Oldřich Kulhánek, malíř a grafik (nar. 26. 2. 1940) 5
 • 29. 1. 1903 nar. Eduard Urx, literární kritik a novinář, protifašistický bojovník (popraven v Mathausenu 20. 4. 1942) 115
 • 30. 1. 1918 nar. Jaroslav Krombholz, dirigent (zemř. 16. 7. 1983) 100
 • 30. 1. 1923 nar. Václav Chochola, fotograf a výtvarník (zemř. 27. 8. 2005) 95