květen 2020

 • 1. 5. 1875 v Praze začala působit Městská spořitelna 145
 • 1. 5. 1880 nar. Herbert Masaryk, malíř, syn T. G. Masaryka (zemř. 15. 3. 1915) 140
 • 1. 5. 1890 v Praze a v Čechách se poprvé konaly prvomájové oslavy Svátku práce 130
 • 1. 5. 1960 v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnes Výstaviště) bylo otevřeno kruhové kino jako třetí na světě svého druhu 60
 • 1. 5. 1995 zemř. Jiří Hubička, klavírista a pedagog (nar. 21. 6. 1922) 25
 • 2. 5. 1925 zemř. Jan Štursa, sochař (nar. 15. 5. 1880) 95
 • 2. 5. 1990 Federální shromáždění ČSFR zrušilo trest smrti 30
 • 2. 5. 1925 nar. Svatopluk Havelka, hudební skladatel a pedagog (zemř. 24. 2. 2009) 95
 • 3. 5. 1875 se v Praze začala stavět trať koňské tramvajové dráhy 145
 • 3. 5. 1955 zemř. Saša Rašilov, herec (nar. 6. 9. 1891) 65
 • 5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým okupantům 75
 • 5. 5. 1965 byla uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod v Tróji 55
 • 5. 5. 1995 zemř. Josef Bek, herec (nar. 21. 12. 1918) 25
 • 6. 5. 2000 zemř. Josef Vágner, zoolog, cestovatel, spisovatel, tvůrce královédvorského safari (nar.26.5.1928) 20
 • 8. 5. 1945 konec 2. světové války - německé velení podepsalo s Českou národní radou kapitulaci svých branných sil a začal odsun německých jednotek 75
 • 9. 5. 1420 husité vypálili Malou Stranu 600
 • 9. 5. 1880 rakouské ministerstvo vnitra povolilo změnu názvu obce Přední Ovenec na Bubeneč 140
 • 9. 5. 1945 vojska I. ukrajinského frontu osvobodila Prahu 75
 • 9. 5. 1945 vyšlo první číslo deníku Mladá fronta 75
 • 9. 5. 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu Československé televize 50
 • 10. 5. 1925 premiérou Molierovy hry Cirkus Dandin začala v Masarykově síni na Žižkově působit zkušební scéna, která se v roce 1925 přejmenovala na Osvobozené divadlo 95
 • 10. 5. 1920 nar. Josef Svoboda, architekt a jevištní výtvarník ( zemř. 8. 4. 2002 ) 100
 • 10. 5. 1980 zemř. Jan Pivec, herec (nar. 19. 5. 1907) 40
 • 11. 5. 1930 nar. Eva Kantůrková, spisovatelka a filmová scenáristka 90
 • 12. 5. 1820 nar. Josef Mánes, malíř (zemř. 9. 12. 1871) 200
 • 12. 5. 1905 poslední jízda pražské koňky přes Karlův most 115
 • 12. 5. 1945 ukončila svou činnost Česká národní rada a předala své moci československé vládě 75
 • 12. 5. 1945 v Praze vyšlo první číslo Lidové demokracie, která nahradila předválečné Lidové listy 75
 • 13. 5. 1795 nar. Pavel Josef Šafařík, historik a jazykovědec (zemř. 26. 6. 1861) 225
 • 13. 5. 1935 nar. Jan Saudek, fotograf 85
 • 13. 5. 1945 Prodanou nevěstou zahájilo Národní divadlo v Praze svou poválečnou činnost 75
 • 13. 5. 1990 zemř. František Hudeček, malíř a grafik (nar. 7. 4. 1909) 30
 • 14. 5. 1925 nar Vladimír Dvořák, televizní dramaturg, herec, konferenciér (zemř. 28. 12. 1999) 95
 • 15. 5. 1880 nar. Jan Štursa, sochař (zemř. 2. 5. 1925) 140
 • 15. 5. 1895 začala v Praze Národopisná výstava československá, která pozvedla zájem o historii, památky a národopis, navštívilo ji přes dva miliony lidí 125
 • 15. 5. 1945 ve Strakově akademii v Praze se konalo první zasedání československé vlády po jejím příletu z Košic 75
 • 16. 5. 1870 nar. Antonín Slavíček, malíř (zemř. 1. 2. 1910) 150
 • 16. 5. 1850 byla založena společnost pro postavení Národního divadla 170
 • 16.5. 1965 nar. Petr Lébl, režisér (zemř. 12. 12. 1999) 55
 • 17. 5. 2005 zemř. Stella Zázvorková, herečka (nar. 14. 4. 1922) 15
 • 19. 5. 1910 nar. Blanka Waleská, herečka (zemř. 6. 7. 1986) 110
 • 19. 5. 1945 prezident Edvard Beneš vydal v Praze dekret o národní správě majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů 75
 • 19. 5. 1965 zemř. Albín Polášek, sochař, tvůrce sochy Radegasta na Radhošti (nar. 14. 2. 1879) 55
 • 21. 5. 2000 premiéři Slovenska a Česka podepsali v Praze prohlášení k vyřešení česko-slovenských majetkových vztahů 20
 • 22. 5. 1905 nar. Vilém Závada, básník (zemř. 30. 11. 1982) 115
 • 24. 5. 1925 na Malé Straně byl otevřen Tyršův dům jako sídlo České obce sokolské 95
 • 26. 5. 1900 nar.Vítězslav Nezval, básník (zemř. 6. 4. 1958) 120
 • 26. 5. 1910 nar. Oldřich Mikulášek, básník (zemř. 13. 7. 1985) 110
 • 26. 5. 1995 při požáru hotelu Olympik v Praze 8 zahynulo šest osob a třicet šest jich bylo zraněno 25
 • 27. 5. 1920 T. G. Masaryk podruhé zvolen prezidentem ČR 100
 • 29. 5. 1935 zemř. Josef Suk, skladatel a houslista (nar. 4. 1. 1874) 85
 • 29. 5. 1980 v Anežském klášteře na Františku v Praze byla otevřena stálá expozice Národní galerie 40
 • 31. 5. 1920 zemř. Eduard Vojan, herec (nar. 5. 5. 1853) 100
 • 31. 5. 1950 začal zinscenovaný proces s političkou Miladou Horákovou a s dalšími dvanácti osobami (skončil 8. 6. 1950) 70