září 2020


1. 9. 1310 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny - nástup Lucemburků na český trůn 710
1. 9. 1600 zemř. Tadeáš Hájek z Hájku, hvězdář, přírodovědec a lékař (nar. 1. 10. 1525) 420
2. 9. 1995 zemř. Václav Neumann, dirigent (nar. 29. 9. 1920) 25
4. 9. 2010 zemř. Pellar Rudolf, překladatel, herec, šansoniér (nar. 28. 2. 1923) 10
6. 9. 2000 zemř. Jiří Sovák, herec (nar. 27. 12. 1920) 20
6. 9. 1945 nar. Petr Novák, zpěvák a skladatel (zemř. 19. 8. 1997) 75
7. 9. 1915 zemř. Antonín Petrof, průmyslník, zakladatel české výroby pian (nar. 15. 8. 1839) 105
8. 9. 1915 zemř. František Adolf Šubert, spisovatel, dramatik, první ředitel Národního divadla v Praze (nar. 27. 3. 1849) 105
8. 9. 1995 americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda zahájila po svém přestěhování z Mnichova vysílání z Prahy 25
8. 9. 1995 zemř. František Nepil, spisovatel (nar. 10. 2. 1929) 25
9. 9. 1890 nar. Vilém Zítek, operní pěvec (zemř. 11. 8. 1956) 130
10. 9. 1945 zemř. Josef Gočár, architekt (nar. 13. 3. 1880) 70
12. 9. 1925 nar. Libor Fára, malíř, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník ( zemř. 3. 3. 1988) 95
14. 9. 1820 nar. Václav Levý, sochař (zemř. 30. 4. 1870) 200
14. 9. 2010 zemř. Hugo Demartini, sochař (nar. 11. 7. 1931) 10
16. 9. 1940 nar. Petr Čepek, herec (zemř. 20. 9. 1994) 80
16. 9. 1905 nar. Vladimír Holan, básník (zemř. 31. 3. 1980) 115
16. 9. 2010 zemř. Martin Štěpánek, (nar. 11. 1. 1947) 10
17. 9. 1910 nar. František Hrubín, básník a spisovatel (zemř. 1. 3. 1971) 110
17. 9. 1815 Josef Božek řídil v Praze ve Stromovce první parní vůz 205
17. 9. 1905 nar. Jiřina Šejbalová, herečka (zemř. 23. 8. 1981) 115
17. 9. 1970 zemř. Ladislav Svěcený, skladatel a sbormistr (nar. 11. 12. 1881) 50
19. 9. 2015 slavnostně otevřen tunelový komplex Blanka 5
21. 9. 1520 zemř. Viktorín Kornel ze Všehrd, humanista 395 (nar. asi 1460) 500
22. 9. 1920 nar. Miroslav Smotlacha, mykolog, popularizátor houbařství (zemř. 6. 6. 2007) 100
22. 9. 1930 nar. Marta Taberyová, sochařka a keramička 90
22. 9. 1980 zemř. Bohuš Záhorský, herec (nar. 5. 2. 1906) 40
23. 9 1875 zahájila provoz první pražská tramvaj - koňka 145
24. 9. 1735 zemř. Petr Jan Brandl, malíř (nar. 24. 10. 1668) 285
24.9. 1980 zemř. Jiří Hrzán, herec (nar. 30. 3. 1939) 40
25. 9. 1995 zemř. Gustav Brom (vlastním jménem Frkal), dirigent a hudební skladatel (nar. 22. 5. 1921) 25
26. 9. 1890 nar. Vladimír Slavínský, režisér, scenárista, herec a producent (zemř. 16. 8. 1949) 130
26. 9. 1970 zemř. Jiří Pištora, básník a literární kritik (nar. 12. 6. 1932) 50
26. 9. 1650 na Staroměstském náměstí v Praze byl vztyčen mariánský sloup, 30. 9. 1650 byla na jeho vrcholku umístěna socha Panny Marie, sloup byl stržen 3. 11. 1918 370
28. 9. 995 vyvraždění Slavníkovců na Libici, nastolení vlády Přemyslovců 1025
28. 9. 1330 zemř. Eliška Přemyslovna, královna - manželka Jana Lucemburského, dcera Václava II. (nar. 20. 1. 1292) 690
29. 9. 1820 zemř. Antonín Jaroslav Puchmajer, básník (nar. 7. 1. 1769) 200
29. 9. 1890 nar. Alois Eliáš, generál a politik, předseda protektorátní vlády v letech 1939 -1941 (zemř. - popraven 19. 6. 1942) 130
29. 9. 1920 nar. Václav Neumann, dirigent (zemř. 2. 9. 1995) 100