červenec 2021

 • 1. 7. 1506 zemř. Matěj Rejsek, kameník a stavitel (nar. asi 1445) 515
 • 1. 7. 1891 založena Ústřední knihovna v Praze, dnes Městská knihovna 130
 • 1. 7. 1981 zemř. Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor (nar. 11. 2. 1905) 40
 • 1. 7. 1981 zemř. Jiří Voskovec, vlastním jménem J. Wachsmann, herec, dramatik, režisér, básník a překladatel (nar. 19. 6. 1905) 40
 • 1. 7. 1996 zemř. Ota Janeček, malíř, grafik, ilustrátor a sochař (nar. 15. 8. 1919) 25
 • 2. 7. 1941 zemř. Jindřich Waldes, průmyslník a mecenáš (nar. 29. 6. 1878) 80
 • 2. 7. 1996 zemř. Miloš Kirschner, loutkoherec (nar. 16. 3. 1927) 25
 • 5. 7. 1911 nar. Jiří Taufer, básník, spisovatel a překladatel (zemř. 3. 12. 1986) 110
 • 6. 7. 1986 zemř. Blanka Waleská, herečka (nar. 19. 5. 1910) 35
 • 7. 7. 2011 zemř. Josef Suk, houslista (nar. 8. 8. 1929) 10
 • 8. 7. 1891 nar. Josef Hora, básník (zemř. 21. 6. 1945) 130
 • 8. 7. 1926 zemř. Karel Václav Rais, spisovatel (nar. 4. 1. 1859) 95
 • 8. 7. 1786 zahájilo činnost české Vlastenecké divadlo Bouda, které se nacházelo uprostřed Koňského trhu, dnešní Václavské náměstí, hrála se zde pravidelná česká divadelní představení 235
 • 9. 7. 1611 v Praze na Malé Straně v dnešní Karmelitské ulici byl položen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné 410
 • 11. 7. 1856 zemř. Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec (nar. 4. 2. 1808) 165
 • 11. 7. 1911 nar. Marie Glázrová, herečka (zemř. 19. 2. 2000) 110
 • 12. 7. 1926 nar. Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka, první dáma českého jazzu (zemř. 16. 6. 2006) 95
 • 13. 7. 1986 zemř. Ladislav Pešek, herec (nar. 4. 10. 1906) 35
 • 14. 7. 1766 zemř. František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel (nar. 19. 8. 1674) 255
 • 15. 7. 1726 v Praze na Malé Straně byl položen základní kámen k budově Lužického semináře 295
 • 16. 7. 1906 nar. Alois Fišárek, malíř (zemř. 5. 2. 1980) 115
 • 17. 7. 1931 nar. Jan Kristofori, český malíř, kreslíř, grafik a sochař (zemř. 23. 3. 2004) 90
 • 20. 7. 1656 nar. Johann Bernard Fischer z Erlachu, rakouský architekt, sochař, malíř a dekoratér vrcholného baroka (zemř. 5. 4. 1723) 365
 • 18. 7. 1891 byla zahájena pravidelná doprava na první trati elektrické dráhy, která byla 800 m dlouhá a vedla z Letné ke vchodu do Královské obory 125
 • 20. 7. 1941 nar. Jiří Grossmann, herec (zemř. 5. 12. 1971) 80
 • 20. 7. 1996 zemř. František Plánička, fotbalista, (nar. 2. 6. 1904) 25
 • 21. 7. 1971 nařízením vlády ČSR č. 66/1971 bylo historické jádro Prahy prohlášeno městskou památkovou rezervací, území zahrnuje Staré Město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, svou rozlohou je největší památkovou rezervací na světě 50
 • 23. 7. 1926 nar. Ludvík Vaculík, spisovatel (zemř. 6. 6. 2015) 95
 • 24. 7.1971 zemř. Josef Šíma, malíř (nar. 19. 3. 1891) 50
 • 24. 7. 1946 nar. Vlastimil Harapes, sólista baletu 75
 • 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín 130
 • 26. 7. 2006 zemř. Vojtěch Zamarovský, historik, spisovatel a překladatel (nar. 5. 10. 1919) 15
 • 27. 7. 1611 v Praze na Starém Městě v dnešní Salvátorské ulici byl položen základní kámen ke kostelu sv. Salvátora 410
 • 29. 7. 1856 zemř. Karel Havlíček Borovský (nar. 31. 10. 1821) 165
 • 30. 7. 1971 František Venclovský jako první český sportovec přeplaval kanál La Manche, a to za 15 h 26 min 50
 • 31. 7. 1796 nar. Jean - Baptiste Gaspard Deburau, francouzský mim českého původu (zemř. 17. 6. 1846) 225