Doškolování průvodců

Další vzdělánání již vyškolených průvodců Prahou

S odborným lektorským výkladem navštěvujeme především nově zpřístupněné pražské památky a výstavy, pořádáme přednášky na různá témata z historie a dějin umění. Tyto akce se konají v odpoledních hodinách, trvají 2 - 3 vyučovací hodiny. Účastníte se libovolných akcí podle Vašeho vlastního výběru.

  • Nabídky doškolovacích akcí jsou rozesílány průběžně. 
  • Zasílání dalších aktuálních informací z oblasti cestovního ruchu a kultury v Praze formou Zpravodaje pro cestovní kanceláře a průvodce.
  • Kontakt:
  • tel. 221 714 125
  • Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin. 

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5,