Kurz průvodce židovského muzea Praha

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze - Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP) - pořádáme kurzy k získání licence "Průvodce Židovského muzea Praha".

Podzimní kurz pro průvodce Židovského muzea v Praze

Kurz průvodce Židovského muzea v Praze (ŽMP) je organizovaný ve spolupráci s ŽMP - Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP). Přednášky i zkoušky formou písemného testu jsou v českém jazyce. Nahrávání přednášek není dovoleno.

Kapacita kurzu je 30 posluchačů.

Podmínkou zápisu do kurzu je osvědčení o zkoušce Průvodce Prahou nebo průvodce cestovního ruchu.

Doporučená literatura:

Židé, dějiny a kultura, 1997, 144 s., ISBN 80-85608-17-0

Putík A., Schibová M., Sixtová O., Veselská D.: Slovník judaik, ISBN 80-85608-64-2.

Bible

Veselská M.: Archa paměti   

podrobnější informace zde

Podzimní  kurzy Průvodce ŽMP: 

 

11.- 13. listopadu  2019  - kapacita kurzu naplněna

20. - 22. ledna 2020

 

Termíny zkoušek pro absolventy kurzu k získání licence Průvodce Židovského muzea v Praze

                                   

                                      

Místo konání zkoušek: Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

 

Pokud chcete získat licenci „Průvodce Židovského muzea", je nutné:

1. Přihlásit se v kanceláři studijního oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism.

2. Zaplatit  poplatek ve výši 3 000,- Kč . Platbu je nutné uhradit do 20. 10. 2019 (termín 11.-13.11.2019) nebo do  6.1.2020 (termín 20.-22.1. 2020)  lze ji  provést převodem na účet 10426398/6200, do poznámky uveďte - "Kurz průvodce podzim 2019  a Vaše jméno"(termín 11.-13.11.2019) -" Kurz průvodce zima 2020 a Vaše jméno" (20. - 22. 1. 2020). V hotovosti lze poplatek uhradit  v pokladně Ekonomického odd. ředitelství Židovského muzea v Praze, U Staré školy 1 nebo ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15.  Potvrzení o úhradě kurzovného doručte na studijní oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4, osobně, elektronicky nebo poštou.

Licenci obdržíte po úspěšném složení závěrečného písemného testu.

Kontakt:

  • Tel. 221 714 125
  • Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin. 

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5,