Kurz průvodce židovského muzea Praha

Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze - Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP) - pořádáme kurzy k získání licence "Průvodce Židovského muzea Praha".

Jarní kurz pro průvodce Židovského muzea v Praze

Kurz průvodce Židovského muzea v Praze (ŽMP) je organizovaný ve spolupráci s ŽMP - Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP). Přednášky i zkoušky formou písemného testu jsou v českém jazyce. Nahrávání přednášek není dovoleno.

Kapacita kurzu je 30 posluchačů.

Podmínkou zápisu do kurzu je osvědčení o zkoušce Průvodce Prahou nebo průvodce cestovního ruchu.

Doporučená literatura:

Židé, dějiny a kultura, 1997, 144 s., ISBN 80-85608-17-0

Putík A., Schibová M., Sixtová O., Veselská D.: Slovník judaik, ISBN 80-85608-64-2.

Bible

Veselská M.: Archa paměti   

podrobnější informace zde

Jarní termín kurzu Průvodce ŽMP: 

21.- 23. ledna 2019 

 

Termíny zkoušek pro absolventy kurzu k získání licence Průvodce Židovského muzea v Praze

                                   30. 11.  2018    9:00-11:00
                                   10. 12.  2018    12:00-14:00
                                      7. 1.   2019      9:00-11:00
                                     21. 1.  2019    11:00- 13:00

 

Místo konání zkoušek: Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

 

Pokud chcete získat licenci „Průvodce Židovského muzea", je nutné:

1. Přihlásit se v kanceláři studijního oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism.

2. Zaplatit  poplatek ve výši 1 500,- Kč  v pokladně Ekonomického odd. ředitelství Židovského muzea v Praze, U Staré školy 1 nebo ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15. Potvrzení o úhradě kurzovného doručte na studijní oddělení Pražské informační služby - Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4, osobně, elektronicky nebo poštou.

Licenci obdržíte po úspěšném složení závěrečného písemného testu.

Kontakt:

  • Tel. 221 714 125
  • Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin. 

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5,