Průkaz Průvodce Prahou - informace

Výměna a vydávání nových průkazů Průvodce Prahou.

Výměna průkazů Průvodce Prahou. Pokud jste nestihli vyměnit starý průkaz Průvodce Prahou, který byl vydáván Pražskou informační službou - Prague City Tourism do září 2015, lze průkaz vyměnit od 1. dubna 2016 za níže uvedených podmínek.  Od 1. dubna 2016 jsou platné pouze nové průkazy Průvodce Prahou.

 

Předpokládaná doba zpracování průkazu je 15 pracovních dnů. O možnosti vyzvednutí nového průkazu Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, případně sms. Průkaz průvodce lze převzít pouze osobně na studijním oddělení  Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5 nebo na dispečinku průvodců, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1. Místo převzetí průkazu Průvodce Prahou uveďte, prosím, v žádosti (viz příloha).

Informace k výměně průkazů:

Nové průkazy Průvodce Prahou budou vydávány za níže uvedených podmínek: 

A. Výměna stávajících průkazů Průvodce Prahou

 

K výměně průkazu Průvodce Prahou je nutné doložit :

1. Vyplněnou a podepsanou žádost o výměnu průkazu Průvodce Prahou (viz příloha)

2. Doložení pracovní aktivity v průběhu let 2015 - 2018 (např.: faktury - min. 3 faktury v jednom z uvedených let nebo daňové přiznání či potvrzení o spolupráci s veřejnými či soukromými subjekty).

           Uvedené doklady nemusí předkládat:
                                a) Průvodci, kteří jsou členy VIP klubu PIS - PCT;
                                 b) Průvodci spolupracující s PIS - PCT;
                                 c) Průvodci, kteří složili zkoušku průvodce Prahou v období od ledna 2015 do současnosti.

3. Barevnou  fotografii rozměr 4,5 x 3,5 cm v elektronické nebo papírové podobě. Upozorňujeme, že nosič s elektronickou podobou fotografie bude ponechán na studijním oddělení po dobu nutnou k vyhotovení nového průkazu.

4. Číslo původního průkazu a odznaku vydaného Pražskou informační službou - Prague City Tourism.

5. Poplatek ve výši 200,- Kč

 

B. Žádost o nový průkaz Průvodce Prahou 

 

K vystavení nového průkazu Průvodce Prahou je nutné doložit:

1. Vyplněnou a podepsanou žádost o nový průkaz Průvodce Prahou (viz příloha);

2. Osvědčení o zkoušce Průvodce Prahou;

3. Osvědčení o jazykové zkoušce na úrovni B2 Evropského jazykového rámce, pokud není cizí jazyk zapsaný v osvědčení o zkoušce průvodce Prahou a žadatel požaduje zapsat cizí jazyk do průkazu Průvodce Prahou.

4. Doložení pracovní aktivity v jednom z let 2013 - 2016 (např.: faktury - min. 3 faktury v jednom z uvedených let nebo daňové přiznání či potvrzení o spolupráci s veřejnými či soukromými subjekty). Uvedené potvrzení nedokládají žadatelé, kteří složili zkoušku průvodce Prahou v období od ledna 2015 do současnosti.

5. Barevnou fotografii rozměr 4,5 x 3,5 cm v elektronické nebo papírové podobě. Upozorňujeme, že nosič s elektronickou podobou fotografie zůstane na studijním  oddělení po dobu nutnou k vyhotovení průkazu.

6. Poplatek ve výši 200,- Kč

Žádost s uvedenými doklady může být podána osobně i elektronicky.

Místa pro podání žádosti: 

1. Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5, studijní oddělení;

v hodinách pro veřejnost, případně po předchozí domluvě.

Hodiny pro veřejnost: 

Úterý, středa: 9:00 - 11:30 hodin

Čtvrtek: 13:30 - 16:00 hodin

2. Elektronicky: studijni@prague.eu

 

Poplatek:

Poplatek za nový průkaz je možné uhradit na studijním oddělení PIS - PCT nebo dispečinku průvodců při předání žádosti výhradně v hotovosti.

Při podání žádosti elektronicky bude poplatek uhrazen v hotovosti při převzetí průkazu Průvodce Prahou.

V případě, že průvodce nemůže doložit pracovní aktivitu v období 2015 - 2018 (viz  bod A.2.)nebo nevykonával činnost průvodce v průběhu posledních tří let, ale chce být nadále držitelem licence Průvodce Prahou, obdrží nový průkaz na základě krátkého přezkoušení u odborné komise. Přezkoušení je bezplatné. 

Nejbližší termín přezkoušení 

V současné době není zvařejněný žádný termín k přezkoušení. Pokud máte o přezkoušení zájem, kontaktujte, prosím, studijní oddělení Prague City Tourism. 

 

Kontakt:

Jana Urbanová
studijní oddělení  Prague City Tourism
j.urbanova@prague.eu
tel.: 221 714 125

 
Ing.  Tereza Lesařová
sektor odborných činností PIS - PCT
t.lesarova@prague.eu
tel. 221 714 861

Hodiny pro veřejnost: 

úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.  V jiný čas po předchozí domluvě.

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5, přízemí.