Průkaz Průvodce Prahou - informace

Výměna a vydávání nových průkazů Průvodce Prahou.

Výměna průkazů Průvodce Prahou vydaných Pražskou informační službou - Prague City Tourism do září 2015, byla k 30. 6. 2019 ukončena.  Od 1. dubna 2016 jsou platné pouze nové průkazy Průvodce Prahou.

 

Předpokládaná doba zpracování průkazu je 15 pracovních dnů. O možnosti vyzvednutí nového průkazu Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, případně sms. Průkaz průvodce lze převzít pouze osobně na studijním oddělení  Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5.

Průkazy Průvodce Prahou jsou vydávány za níže uvedených podmínek

 

K vystavení  průkazu Průvodce Prahou je nutné doložit:

1. Vyplněnou a podepsanou Žádost o  průkaz Průvodce Prahou (viz příloha);

2. Osvědčení o zkoušce Průvodce Prahou;

3. Osvědčení o jazykové zkoušce na úrovni B2 Evropského jazykového rámce, pokud není cizí jazyk zapsaný v osvědčení o zkoušce průvodce Prahou a žadatel požaduje zapsat cizí jazyk do průkazu Průvodce Prahou.

4. Doložení pracovní aktivity v jednom z let 2013 - 2018 (např.: faktury - min. 3 faktury v jednom z uvedených let nebo daňové přiznání či potvrzení o spolupráci s veřejnými či soukromými subjekty). Uvedené potvrzení nedokládají žadatelé, kteří složili zkoušku průvodce Prahou v období od ledna 2016 do současnosti.

5. Barevnou fotografii rozměr 4,5 x 3,5 cm v elektronické nebo papírové podobě. Upozorňujeme, že nosič s elektronickou podobou fotografie zůstane na studijním  oddělení po dobu nutnou k vyhotovení průkazu.

6. Poplatek ve výši 200,- Kč

Žádost s uvedenými doklady může být podána osobně i elektronicky.

Místa pro podání žádosti: 

1. Pražská informační služba - Prague City Tourism, Arbesovo nám. 4, Praha 5, studijní oddělení;

v hodinách pro veřejnost, případně po předchozí domluvě.

Hodiny pro veřejnost: 

Úterý, středa: 9:00 - 11:30 hodin

Čtvrtek: 13:30 - 16:00 hodin

2. Elektronicky: studijni@prague.eu

 

Poplatek:

Poplatek za vystavení průkazu je možné uhradit na studijním oddělení PIS - PCT  při podání žádosti nebo při převzetí vyhotoveného průkazu  v hotovosti nebo platební kartou.

V případě, že průvodce nemůže doložit pracovní aktivitu v období 2015 - 2019 (viz  bod A.2.), nebo nevykonával činnost průvodce v průběhu posledních tří let, ale chce být nadále držitelem licence Průvodce Prahou, obdrží nový průkaz na základě krátkého přezkoušení u odborné komise. Přezkoušení je bezplatné. 

Nejbližší termín přezkoušení 

V současné době není zveřejněný žádný termín k přezkoušení. Pokud máte o přezkoušení zájem, kontaktujte, prosím, studijní oddělení Prague City Tourism. 

 

Kontakt:

Jana Urbanová
studijní oddělení  Prague City Tourism
j.urbanova@prague.eu
tel.: 221 714 125

 
 

Hodiny pro veřejnost: 

úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.  

Těšíme se na vás na Arbesově náměstí 70/4, Praha 5, přízemí.