Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou 65-028-N

Kurz profesní kvalifikace PK 65-028 - N obsahuje přednášky z historie, umělecké historie, instruktáže na pražských památkových objektech a na nejzajímavějších turistických trasách. Součástí kurzu jsou odborné přednášky z metodiky a techniky průvodcovské práce.
V rámci topografií se posluchači seznámí s nejdůležitějšími trasami Prahy, projdou Královskou cestu, Havelské město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany i Pražský hrad, seznámí se s významnými pražskými náměstími i starými uličkami, s církevními objekty, s historií jednotlivých domů, s osobnostmi, které v Praze žily, se starou i moderní architekturou, s místními zajímavostmi, které oživují průvodcovský výklad i se současnými pražskými aktualitami.

  • Kurz i zkouška průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“.
  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin

Cena: 9.800 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách, à  5 050,- Kč.

 

PKP 3 - Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou  PK 65-028-N

Termín: 8. 1. 2019 - 27. 6. 2019

Přednášky kurzu se konají 2 krát ve všední den (úterý a čtvrtek) od 17 do 19 (20) hodin, topografie a instruktáže v sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Do kurzu se lze přihlásit do 18.  prosince 2018  nebo do naplnění kapacity kurzu (30 míst). 

 

Kontakt

  • Tel. 221 714 125,  221 714 714
  • Osobní návštěva: studijní oddělení - v přízemí budovy Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4,150 00 Praha 5 - Smíchov.
  • Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.