Profil absolventa

Absolvent je připraven na náročnou práci průvodce cestovního ruchu, je schopen poskytnout odborný výklad pro zahraniční turisty i českou veřejnost. Posluchač získá dostatečné znalosti z oboru české historie, dějin umění se zaměřením na dějiny Prahy a památky pod ochranou UNESCO v ČR i ve světě, podrobné znalosti významných pražských památek a pražské topografie, geografie cestovního ruchu, metodiky i techniky cestovního ruchu. Vyškolený průvodce je schopen poskytnout výklad i pro náročné klienty.

Kurzy pro průvodce probíhají v českém jazyce. Přednášky, instruktáže na památkových objektech a turistických trasách, semináře a případně další doplňující akce jsou vedeny zkušenými lektory. Posluchačům kurzy poskytnou základní informace k tématům na úrovni středoškolského vzdělání, doplněné o specifická témata, přednášky na sebe navazují chronologicky i tematicky a vzájemně se doplňují.

Přednášky probíhají v moderně vybavených učebnách Prague City Tourism, lektoři kurzů mají k dispozici kromě tištěných studijních materiálů moderní audiovizuální techniku. Během studia mohou posluchači využívat knihovnu Prague City Tourism, vybavenou odbornou literaturou. Kromě toho studijní oddělení nabízí ke koupi některé knižní publikace s pražskou tématikou a studijní materiály vydané PCT, které mohou sloužit jako podklady pro přípravu na zkoušky i pro další průvodcovskou práci.