Rekvalifikační kurz Průvodce Prahou a Průvodce cestovního ruchu PK 65-028-N a PK 65–021–N

Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu i průvodce Prahou vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-028-N a PK 65 – 021 – N. Obě zkoušky jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce Prahou – profesní kvalifikace“ a „Průvodce cestovního ruchu“.

Kurz se koná v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin a o víkendech (soboty nebo neděle) od 9 do cca 17 hodin.

Hodinová dotace kurzu: 245 vyučovacích hodin

Cena 11.990,- Kč

Cena pro studenty do 26 let s ISIC: 9 990,- Kč (nutno se prokázat kartou při zápisu)

 

Kombinovaný rekvalifikační kurz Průvodce Prahou  PK 65-028-N  a kurz Průvodce Cestovního ruchu PK 65-021-N

Termín: 7. 1. 2020 - 30. 6. 2020

Přednášky kurzu se konají 2 krát ve všední den (úterý a čtvrtek) od 17 do 19 (20) hodin, topografie a instruktáže v sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Do kurzu se lze přihlásit do 2. ledna 2020 nebo do naplnění kapacity kurzu (30 míst). 

Kombinovaný rekvalifikační kurz Průvodce Prahou  PK 65-028-N  a kurz Průvodce Cestovního ruchu PK 65-021-N - víkendový

 

Termín: 5.10. 2019 - 31.5.2020

Přednášky, topografie a instruktáže se konají o víkendech 2x - 3x do měsíce od 9:00 do 17:00

Do kurzu se lze přihlásit do 30. září 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu ( 30 míst)

 

 

Kontakt: 

e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125, 221 714 714

Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.