Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N

Kurz obsahuje přednášky z historie, umělecké historie, geografie, techniky a metodiky cestovního ruchu, instruktáže na pražských památkových objektech a na nejzajímavějších turistických trasách.
V rámci topografií se posluchači seznámí s nejdůležitějšími trasami Prahy, projdou Královskou cestu, Havelské město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany i Pražský hrad, seznámí se s významnými pražskými náměstími i starými uličkami, s církevními objekty, s historií jednotlivých domů, s osobnostmi, které v Praze žily, se starou i moderní architekturou, s místními zajímavostmi, které oživují průvodcovský výklad i se současnými pražskými aktualitami.

  • Hodinová dotace kurzu: 200 vyučovacích hodin.

  • Kurz i zkouška průvodce cestovního ruchu vychází z podmínek stanovených vzdělávacím standardem MŠMT PK 65-021-N a jsou autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Po absolvování kurzu mohou posluchači složit zkoušku „Průvodce cestovního ruchu“.
  • Podmínkou složení rekvalifikační zkoušky PK 65-021-N je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 Evropského rámce jazyků. Znalost cizího jazyka lze doložit certifikátem jazykové zkoušky nebo složit zkoušku v rámci rekvalifikační zkoušky PK 65 - 65 - 021 - N
  • Kurz se koná v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 (20) hodin a v  sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Cena: 9.800 Kč

Cena pro studenty do 26 let s ISIC: 7800,- Kč (nutno se prokázat kartou při zápisu)

Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu  PK  65-021-N

Termín: 7. 1. 2020 - 30. 6. 2020

Přednášky kurzu se konají 2 krát ve všední den (úterý a čtvrtek) od 17 do 19 (20) hodin, topografie a instruktáže v sobotu nebo v neděli od 9 do cca 17 hodin.

Do kurzu se lze přihlásit do 2. ledna 2020  nebo do naplnění kapacity kurzu (30 míst). 

 

Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu  PK  65-021-N  - víkendový

Termín: 5.10. 2019 - 31.5.2020

Přednášky, topografie a instruktáže se konají o víkendech 2x - 3x do měsíce od 9:00 do 17:00

Do kurzu se lze přihlásit do 30. září 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu (30 míst).

 

 

 Kontakt:

E- mail: studijni@prague.eu

Tel. 221 714 125, 221 714 714

Osobní návštěva: studijní oddělení - v přízemí budovy  Praue City Tourism, Arbesovo náměstí 70/4,150 00 Praha 5 - Smíchov.

  • Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.