Zkoušky průvodců

Prague City Tourism nabízí 3 typy zkoušek pro průvodce:

  Základní zkouška PRŮVODCE PRAHOU

 Zkouška je určena pro uchazeče, kteří nemohou splnit jednu z podmínek zkoušky profesní kvalifikace průvodce Prahou PK 65 - 028 -N , tj. zkoušku z cizího jazyku na úrovni B2 evropského jazykového rámce. Kromě této části zkoušky je zkouška identická ze zkouškou profesní kvalifikace viz. níže. 

   Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

  Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 500,-Kč

  Termín zkoušky nejpozději do 6 měsíců od ukončení zkoušky 8 00,-Kč     

  Termín zkoušky více než 18 měsíců  2500,-Kč

    1. opravný termín 800,-Kč 

    2. a další opravný termín 1 000,-Kč 

    Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu:  2 500,-Kč

      

     Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE PRAHOU PK 65-028-N

       Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

     Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 800,-Kč

     Termín zkoušky nejpozději 18 měsíců po ukončení kurzu 1 200,-Kč

     Termín zkoušky více než 18 měsíců po ukončení zkoušky 3 800,-Kč

     1. opravný termín 1 000,-Kč

     2. opravný termín 1 500,-Kč

     Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu: 3 800,-Kč. Uvedená cena platí i při opakování zkoušky.

     Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU PK 65-021 -N

     Zkoušku lze složit po absolvování kurzu či bez jeho absolvování při splnění určitých podmínek.
     Informace o průběhu zkoušky, požadavcích kladených na uchazeče i ceny za jednotlivé zkoušky, včetně přihlášek ke zkoušce naleznete níže v              přílohách ke stažení.

         Ceny zkoušek viz ceny  zkoušek PK - 65 - 028 -N

 

       JAZYKOVÉ ZKOUŠKY PRO PRŮVODCE

       Jazyková zkouška je složená z písemné a ústní části.

       Cena 500 Kč za AJ, NJ, FJ, ŠJ., RJ., ČJ; ceny za zkoušky dalších jazyků na dotaz. Informace o průběhu zkoušky a požadavcích kladených

       na uchazeče, včetně přihlášky ke zkoušce, naleznete níže v přílohách ke stažení.

 

 TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Jazyková zkouška

 

V případě Vašeho zájmu o termín jazykové zkoušky kontaktujte studijní oddělení Prague City Tourism: studijni@prague.eu
 

 Průvodce Prahou - základní zkouška

 

Termín zkoušky                                                 Termín přihlášení                                                                               

    25. 4. 2018                                             přihlásit do 10. 4. 2018

    19. 6. 2018                                              přihlásit do 1. 6. 2018

Termíny základní zkoušky Průvodce Prahou budou vypsány na základě poptávky zájemců o zkoušku.

Kontakt: studijni@prague.eu  

  

Průvodce  Prahou  -  zkouška profesní kvalifikace PK 65-028-N

 

    25. 4. 2018                                             přihlásit do 10. 4. 2018

    19. 6. 2018                                              přihlásit do 1. 6. 2018

 Průvodce cestovního ruchu -  PK 65-021- N

 

 25. 4. 2018                                             přihlásit do 10. 4. 2018

   19. 6. 2018                                              přihlásit do 1. 6. 2018

 V případě zájmu o zkoušky, budou vypsané další termíny. 

 Kontakt: 

e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125

Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.  V jiný čas po předchozí domluvě.