Zkoušky průvodců

Prague City Tourism nabízí 3 typy zkoušek pro průvodce:

Základní zkouška PRŮVODCE PRAHOU

Zkouška je určena pro uchazeče, kteří nemohou splnit jednu z podmínek zkoušky profesní kvalifikace průvodce Prahou PK 65 - 028 -N , tj. zkoušku z cizího jazyku na úrovni B2 evropského jazykového rámce. Kromě této části zkoušky je zkouška identická se zkouškou profesní kvalifikace viz. níže. 

 Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

     Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 800,-Kč

     Termín zkoušky nejpozději 18 měsíců po ukončení kurzu 1 200,-Kč

     Termín zkoušky více než 18 měsíců po ukončení zkoušky 3 800,-Kč

     1. opravný termín 1 000,-Kč

     2. opravný termín 1 500,-Kč

Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu:  3 800,-Kč

Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE PRAHOU PK 65-028-N

Registrační poplatek za zkoušku pro absolventy kurzu:

     Termín zkoušky nejpozději 3 měsíce po ukončení kurzu 800,-Kč

     Termín zkoušky nejpozději 18 měsíců po ukončení kurzu 1 200,-Kč

     Termín zkoušky více než 18 měsíců po ukončení zkoušky 3 800,-Kč

     1. opravný termín 1 000,-Kč

     2. opravný termín 1 500,-Kč

Registrační poplatek za zkoušku bez absolvování kurzu: 3 800,-Kč. Uvedená cena platí i při opakování zkoušky.

Rekvalifikační zkouška PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU PK 65-021 -N

Zkoušku lze složit po absolvování kurzu či bez jeho absolvování při splnění určitých podmínek.
Informace o průběhu zkoušky, požadavcích kladených na uchazeče i ceny za jednotlivé zkoušky, včetně přihlášek ke zkoušce naleznete níže v přílohách ke stažení.

Ceny zkoušek viz ceny  zkoušek PK - 65 - 028 -N

 JAZYKOVÉ ZKOUŠKY PRO PRŮVODCE

Jazyková zkouška je složená z písemné a ústní části.

Poplatek za jazykovou zkoušku pro průvodce se stanovuje takto:

 • 1 000,- Kč / běžné evropské jazyky (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, polština, slovenština)
 • 1 500,- Kč / méně obvyklé evropské jazyky (např. holandština, severské jazyky, maďarština, portugalština a další, které nejsou uvedeny v první skupině)
 • 2 000,- Kč / mimoevropské jazyky (čínština, korejština, japonština, hebrejština, arabština, turečtina).

Uvedené ceny zahrnují 21% DPH.

Informace o průběhu zkoušky a požadavcích kladených na uchazeče, včetně přihlášky ke zkoušce, naleznete níže v přílohách ke stažení.

  

V případě Vašeho zájmu o termín jazykové zkoušky kontaktujte studijní oddělení Prague City Tourism: studijni@prague.eu
 

Průvodce Prahou - základní zkouška

 

Termíny základní zkoušky Průvodce Prahou budou vypsány na základě poptávky zájemců o zkoušku.

Kontakt: studijni@prague.eu  

Průvodce  Prahou  -  zkouška profesní kvalifikace PK 65-028-N    

                                  

 • 27. 9. 2019                                                  přihlášení do  6.  9. 2019
 • 23. 10. 2019                                               přihlášení do  30. 9. 2019
 • 28. 11. 2019                                               přihlášení do 5. 11. 2019  
 • V případě zájmu o zkoušky, budou vypsané další termíny. 

Průvodce cestovního ruchu -  PK 65-021- N 

 

 • 27. 9. 2019                                                  přihlášení do  6.  9. 2019
 • 23. 10. 2019                                               přihlášení do  30. 9. 2019
 • 28. 11. 2019                                               přihlášení do 5. 11. 2019  
 •  

V případě zájmu o zkoušky, budou vypsané další termíny. 

 Kontakt: 

Jana Urbanová
e-mail: studijni@prague.eu

Tel.: 221 714 125

Hodiny pro veřejnost: úterý, středa 9:00-11:30; čtvrtek  13:30-16:00 hodin.