Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

prodej cyklu Pražské vinice byl již zahájen a všechny vstupenky z e-shopu zmizely během pár hodin. Těm, kteří neuspěli, se omlouváme, ale vzhledem k technickým a organizačním omezením nebylo možné kapacitu navýšit.

Děkuji za pochopení.

Paní Jaroslava Rosová nabízí případnému zájemci místo v cyklu Magické osmičky od 18:15. Pokud máte zájem, volejte ji na telefon 605 868 768.

Jan Decker 

 

Magické osmičky naší historie 

organizační je Věra Vrbatová

přednáška "1918 - Vznik Československa" (Šustová) pondělí 26. února 2018 v 16:00 (G) a v 18:15 (H)Arbesovo nám. Přednáška je již v únoru

vycházka "Vítkov" (Hátleová) neděle 4. března 2018 v 10:00 (H) a ve 12:30 (G), sraz u Národního památníku na Vítkově (bus 175, 133 "Tachovské nám.", odtud asi 15 minut vzhůru vlevo cestou kolem tunelu do Karlína), Vstupné: 40 Kč Vycházka je v neděli

Praha za hranicemi UNESCO 

organizační je Milina Pekárková

přednáška "Historie Smíchova" (dr. Škochová) středa 28. února 2018 v 16:00 (C) a v 18:15 (D), Arbesovo nám. Přednáška je již v únoru

vycházka "Kostel sv. Václava a Malostranský hřbitov" (dr. Škochová) sobota 3. března 2018 v 10:00 (C) a ve 12:30 (D), sraz před hlavním vstupem do kostela sv. Václava, Štefánikova, Praha 5 (tram 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21 a metro B „Anděl“ ), Vstupné: 40 Kč Vycházka je v sobotu

Osobnosti české státnosti

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "František Soukup" (dr. Nováková) pondělí 19. února 2018 v 16:00 (E) a v 18:15 (F), Arbesovo nám.

vycházka "Palác Losyů (Lidový dům)" (dr. Nováková) sobota 24. února 2018 v 10:00 (E) a ve 12:30 (F) , před vchodem do Lidového domu (Hybernská 7, Nové Město; stanice metra B „Náměstí republiky“), Vstupné: 0 Kč  

Praha jako centrum vzdělanosti a vědění

organizační je Ludmila Nová

vycházka "Institut informatiky, robotiky a kybernetiky" (Ing. Decker) středa 21. února 2018 v 15:30 (V), sraz před vchodem do ČIIRK, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 (tram, bus a metro "Dejvická"), Vstupné: 0 Kč Vycházka je ve středu

vycházka "Národní technická knihovna" (Prandstetterová) pátek 23.. února 2018 ve 14:30 (V), sraz před vchodem do NTK, Technická 2710/6, Praha 6, Vstupné: 0 Kč Vycházka je v pátek a již od 14:30 

Architektura československé státnosti a její osobnosti

organizační je Ludmila Nová

přednáška "Obloučkový styl a vliv kubismu (Josef Gočár)" (dr. Škochová) středa 7. března 2018 v 16:00 (A) a v 18:15 (B) Arbesovo nám. Přednáška je v březnu

vycházka "Legiobanka" (dr. Škochová) neděle 11. března 2018 v 10:00 (B) a ve 12:30 (A) , sraz před budovou Na Poříčí 22, Praha 1, (stanice tram 2, 3, 8, 14, 23 a 24 „Bílá labuť“), Vstupné: bude upřesněno  

Pražské vinice

organizační je Eva Kovaříková

přednáška "Pražské vinice" (dr. Nováková) středa 21. března 2018 v 17:00 (W), Arbesovo nám.

vycházka "Vinice pod Strahovským klášterem, Svatováclavská vinice a vinice Svatojánská" (Racková) sobota 24. března 2018 v 14:00 (W), sraz u kostela sv. Rocha (galerie Miro) na Strahovském nádvoří (tram 22 „Pohořelec“), Vstupné:bude upřesněno  

 

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý 13:00 - 16:00; středa a čtvrtek 9:00 - 12:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie