Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

dne 20. února 2019 začíná přednáškou "Fenomén pražských vil a jejich stavební vývoj napříč staletími" nový cyklus Výjimečné pražské vily. Upozorňuji, že tento cyklus je uzavřený a není možné ho využít pro náhrady. 

Děkuji za pochopení 

Jan Decker  

 

Praha za hranicemi UNESCO II.

Organizační je Milina Pekárková

Přednáška "Hloubětín a Vysočany: průmyslové části Prahy" (Lešovská) pondělí 4. března 2019 od 16:00 (C) a od 18:15 (D) na Arbesově nám. 4/70 

Vycházka "O2 Aréna a okolí"  (Lešovská) sobota 9. března 2018 od 10:00 (C) a od 12:30 (D), sraz bude před vstupem (od O2 Arény) do metra B "Českomoravská", Vstupné: 0,- Kč

Praha za první republiky

Organizační je Ludmila Nová

Přednáška "Průmyslníci a slavné firmy" (PhDr. Nováková) středa 6. března 2019 od 16:00 (E) a od 18:15 (F) na Arbesově nám. 4/70 

Vycházka "Pražské obchodní domy" (PhDr. Nováková) neděle 10. března 2019 od 10:00 (E) a od 12:30 (F), sraz bude upřesněn, Vstupné: 0,- Kč   

Zajímavé kapitoly z dějin Prahy

Organizační je Eva Kovaříková

Přednáška "Historie pražských kabaretů" (PhDr. Nováková) pondělí 25. února 2019 od 16:00 (A) a od 18:15 (B) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Z Rokoka přes Alhambru až k Montmartru" (PhDr. Nováková) neděle 3. března 2019 od 10:00 (B) a od 12:30 (A)yvcházka je v březnu, sraz bude před vstupem do pasáže Rokoko, Václavské náměstí, Vstupné: 0,- Kč

Osobnosti a díla slavných sochařů v Praze

Organizační je Věra Vrbatová

Přednáška "František Ignác Platzer: pozdní baroko + počátky klasicismu v sochařství Prahy" (PhDr. Škochová) středa 27. února 2019 od 16:00 (K) a od 18:15 (L) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně" (PhDr. Škochová) sobota 2. března 2019 od 10:00 (L) a od 12:30 (K), sraz před vstupem do kostela, Malostranské náměstí, Vstupné: 60,- Kč  

Výjimečné pražské vily

Organizační je JUDr. Jan Raym

Přednáška "Fenomén pražských vil a jejich stavební vývoj napříč staletími" (PhDr. Nováková) středa 20. února 2019 od 17:00 na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Winternitzova vila" (Mgr. Micková) sobota 23. února 2019 od 10:00, sraz bude v 9:50 před vilou, Na Cihlářce 10, Praha 5, Popis cesty - Metro B "Anděl" - výstup směr Na knížecí. Bus 137- výstup třetí stanice "Malvazinky" (5 min). Pak se vraťte a okolo prodejny Albert zahněte doleva ulicí Na Cihlářce (3 min chůze).Vstupné: 70,- Kč  

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4/70, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý a středa 9:00 - 11:30; čtvrtek 13:30 - 16:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie