Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům: časy a místa konání nejbližších přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

kostel sv. Mikuláše na Malé Straně

Pražská univerzita pro každého 2019-2020

Témata cyklů na školní rok 2019–2020 najdete na webových stránkách https://www.praguecitytourism.cz/univerzita.

Pražskou univerzitu je možné zakoupit v e-shopu. Upozorňujeme, že každý cyklus má omezenou kapacitu míst. 

Pražská univerzita pro každého 2018-2019

Výjimečné pražské vily

Organizační je JUDr. Jan Raym

Vycházka "Vily Královských Vinohrad" (Hátleová) sobota 29.  června 2019 od 9:30 hodin, místo srazu: na zastávce tramvaje č. 10, 16 "Perunova". Vstupné 0,- Kč
Vycházka " Trmalova vila" (Hátleová) sobota 29. června 2019 od 12:15 hodin, místo srazu: před vstupem do vily, ul. Vilová 91/11 (nejbližší spojení MHD: zastávka tramvaje, autobusu nebo stanice metra A "Strašnická"). Vstupné 20,- Kč

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4/70, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý a středa 9:00 - 11:30; čtvrtek 13:30 - 16:00

kontakt: Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

telefon: 221 714 159

mobil: +420 775 855 035

e-mail: univerzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování; PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jednoho semestru (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce; jako náhradu si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)