Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

v pondělí 4. června začal prodej nových cyklů pro školní rok 2018/19. Některé cykly byly vyprodány během dopoledne. Ostatní jsou stále ještě v nabídce, ale také rychle mizí. Jejich přehled naleznete zde. Celkem se jedná o čtyři zcela nová témata a jedno pokračování úspěšného poznávání Prahy za hranicemi UNESCO. Tentokrát máme pro vás připraven i jeden zcela speciální přednáškový cyklus zaměřený na pátrání po vlastních předcích. Koupit si můžete vámi vybraný cyklus buď přes e-shop nebo za hotové u nás na Arbesu. I letos máte možnost si za slevu koupit oba semestry najednou. Cena za oba semestry je 1800,- Kč a za semestr 950,- Kč.

Přeji Vám krásné prožití prázdnin a na podzim se těším na nové shledání.

Jan Decker  

 

Praha za hranicemi UNESCO II.

Organizační je Milina Pekárková

Přednáška "Bílá Hora, Břevnov a Liboc: historie čtvrtí" (dr. Nováková) pondělí 3. září 2018 od 16:00 (C) a od 18:15 (D) na Arbesově nám. 40/7

Vycházka "Kostel P. Marie Vítězné na Bílé Hoře a okolí " (dr. Nováková) sobota 8. září 2018 od 10:00 (C) a od 12:30 (D), sraz na konečné tram 22 a 25 "Bílá Hora", Vstupné: 40,- Kč

Praha za první republiky

Organizační je Ludmila Nová

Přednáška "Historické etapy a životní peripetie první republiky" (dr. Nováková) středa 5. září 2018 od 16:00 (E) a od 18:15 (F) na Arbesově nám. 40/7

Vycházka "Obecní dům" (dr. Nováková) neděle 9. září 2018 od 10:00 (E) a od 12:30 (F), sraz před vchodem do Obecního domu 

Pátrání po předcích aneb jak si sestavit rodokmen

Organizační je Milina Pekárková

Přednáška "Jak se připravit na bádání a co budu potřebovat" (Ing. Decker) pondělí 10. září 2018 od 16:00 (G) a od 18:15 (H) na Arbesově nám. 40/7

Přednáška "Genealogické programy a zajímavé odkazy" (Ing. Decker) pondělí 24. září 2018 od 16:00 (G) a od 18:15 (H) na Arbesově nám. 40/7

Zajímavé kapitoly z dějin Prahy

Organizační je Eva Kovaříková

Přednáška "Jak vypadaly a kdy se bouraly pražské hradby" (dr. Nováková) pondělí 17. září 2018 od 16:00 (A) a od 18:15 (B) na Arbesově nám. 40/7

Vycházka "Po hradbách Nového Města pražského" (dr. Nováková) neděle 23. září 2018 od 10:00 (A) a od 12:30 (B), sraz bude upřesněn 

Osobnosti a díla slavných sochařů v Praze

Organizační je Věra Vrbatová

Přednáška "Parléřova huť a gotické sochařství" (Hátleová) středa 19. září 2018 od 16:00 (K) a od 18:15 (L) na Arbesově nám. 40/7 

Vycházka "Anežský klášter" (Hátleová) sobota 22. září 2018 od 10:00 (K) a od 12:30 (L), sraz před vstupem do Anežského kláštera v ulici Anežská, Praha 1, Vstupné: 60,- Kč 

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý a středa 9:00 - 11:30; čtvrtek 13:30 - 16:00

kontakt: Ing. Jan Decker, CSc.

telefon: 221 714 159

mobil: 775 855 035

e-mail: j.decker@prague.euuniverzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • základní cena za zkrácený semestr (8 akcí) 750,- Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie