Informace pro posluchače

V této rubrice najdete veškeré informace k probíhajícím cyklům. Časy a místa konání nejbližších vašich přednášek a vycházek, místa srazů, jména lektorů a průvodců, jakož i informace o výši vstupného.

Vážené posluchačky a vážení posluchači,

na časté dotazy ohledně náhrad uvádím odstavec ze všeobecných podmínek: "posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT".

 

Praha za hranicemi UNESCO II.

Organizační je Milina Pekárková

Přednáška "Hanspaulka a Baba" (Micková) pondělí 6. května 2019 od 16:00 (C) a od 18:15 (D) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Hanspaulka a Baba - procházka vilovou oblastí"  (Micková) sobota 11. května 2019 od 10:00 (C) a od 12:30 (D), místo srazu: bude upřesněno. Vstupné: 0,- Kč

Praha za první republiky

Organizační je Ludmila Nová

Přednáška "Sportovní život první republiky" (PhDr. Nováková) středa 15. května 2019 od 16:00 (E) a od 18:15 (F) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Strahovský stadion(Mgr. Šustová) neděle 19. května 2019 od 10:00 (E) a od 12:30 (F), místo srazu: bude upřesněno. Vstupné: 0,- Kč   

Zajímavé kapitoly z dějin Prahy

Organizační je Eva Kovaříková

Přednáška "Velké epidemie v Praze" (Lešovská) pondělí 20. května 2019 od 16:00 (A) a od 18:15 (B) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Kde se v Praze léčívalo?" (Lešovská) neděle 26. května 2019 od 10:00 (A) a od 12:30 (B), místo srazu: bude upřesněno. Vstupné: 0,- Kč 

Osobnosti a díla slavných sochařů v Praze

Organizační je Ludmila Nová

Přednáška "František Bílek: symbolismus a secese v sochařství Prahy" (PhDr. Škochová) středa 22. května 2019 od 16:00 (K) a od 18:15 (L) na Arbesově nám. 4/70

Vycházka "Vyšehrad" (Lešovská) sobota 27. dubna 2019 od 10:00 (L) a od 12:30 (K), místo srazu: před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Vstupné: 0,- Kč  

Výjimečné pražské vily

Organizační je JUDr. Jan Raym

Vycházka "Procházka pražskou Ořechovkou" (PhDr. Dostál) sobota 13. dubna 2019 od 14:00, místo srazu: zastávka tramvaje č. 1, 2 "Vojenská nemocnice". Vstupné: 0,- Kč  

Vycházka "Müllerova a Rothmayerova vila"  neděle 28. dubna 2019 od 9:00, místo srazu bude upřesněno. Vstupné: 130,- Kč  

Společné informace pro všechny cykly

Pražskou univerzitu pro každého pro Vás připravuje Sektor odborných činností Prague City Tourism, Arbesovo náměstí 4/70, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

úřední hodiny pro veřejnost: úterý a středa 9:00 - 11:30; čtvrtek 13:30 - 16:00

kontakt: Kateřina Gilbert

telefon: 221 714 159

mobil: +420 775 855 035

e-mail: univerzita@prague.eu

Všeobecné podmínky Pražské univerzity pro každého

 • Pražskou univerzitu pro každého zajišťuje Sektor odborných činností Prague City Tourism (dále jen SOČ PCT);
 • zaplacením cyklu posluchač souhlasí se Všeobecnými podmínkami Pražské univerzity pro každého;
 • pokud nebude avizováno jinak, vstupné do objektů si hradí účastníci sami na místě konání akce;
 • informace uvedené v konečných programech jsou platné v době uzávěrky konečných programů. Pro ověření aktuálních informací slouží posluchačům webové stránka „Informace pro posluchače“ (http://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-univerzita-pro-kazdeho/informace-pro-posluchace-11784), která zároveň slouží jako hlavní informační kanál;
 • posluchači se zavazují řídit se pokyny organizačních pracovníků PCT, průvodců, bezpečnostními předpisy jednotlivých objektů a zásadami slušného chování. PCT si vyhrazuje právo toto chování od posluchačů vyžadovat;
 • kurzovné se vrací pouze ve výjimečných případech (dlouhodobé závažné onemocnění, aj.), které jsou písemně doloženy (např. potvrzení od lékaře); každý případ bude posuzován individuálně;
 • posluchači za sebe mohou na akci poslat náhradníka, který před začátkem akce nahlásí organizační pracovnici PCT své jméno i jméno posluchače, kterého nahrazuje;
 • v případě dlouhodobé absence je možné své místo postoupit jiné osobě; ohlášení změny osoby posluchače se provádí na SOČ PCT, kde musí být nahlášeno jméno nového posluchače a jeho kontaktní údaje;
 • posluchači mají nárok na náhradu dvou ušlých (tj. nenavštívených) akcí v rámci jedné periody (lhostejno, zda se jedná o přednášku nebo vycházku); náhradu je možné nárokovat až po konání „nenavštívené“ akce a náhradou si posluchači mohou vybrat akce z ostatních vzdělávacích cyklů Pražské univerzity pro každého – vždy je však nutná předchozí domluva se SOČ PCT;
 • rezervace před prodejem nových cyklů se neprovádějí;
 • multimediální prezentace jsou autorskými díly lektorů a posluchači nemají nárok je vyžadovat;
 • posluchači souhlasí s tím, že mohou být během konání akcí Pražské univerzity pro každého fotografováni za účelem pořízení skupinových ilustračních fotografií.

Ceny školného

se řídí Nařízením ředitelky č. 18 (s platností od 1. 1. 2017)

 • základní cena za semestr (10 akcí) 950, - Kč
 • bonusová cena za dva semestry navazujícího cyklu (20 akcí) 1800,- Kč
 • jednotlivá akce 120,- Kč

(přičemž akcí se rozumí přednáška nebo vycházka)

 

Fotogalerie