Aktuální program ÚNOR 2018

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ÚNORU 2018

 Předprodej na měsíc ÚNOR 2018 byl zahájen ve čtvrtek 25. ledna v 9:03 v eshopu a v TIC PCT.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

20. 2. / út VYPRODÁNO! IMPRESIONISMUS VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE. Přijďte se podívat a zažít o čem je impresionismus, jeden z nejmodernějších uměleckých směrů 19. století. Naučte se rozpoznávat nejen charakteristické znaky a výrazové prostředky impresionismu, ale i jednotlivá témata a rukopis francouzských a českých impresionistů. Zažijte originální díla C. Moneta, A. Renoira, E. Degase, A. Slavíčka a A. Hudečka na vlastní oko a smysly ve Veletržním paláci. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u pokladen Veletržního paláce. Cena za výklad lektora 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Veletržního paláce 60 Kč. Monika Švec Sybolová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! KOSTEL SV. APOLINÁŘE. Komentovaná prohlídka původně gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně zbarokizován a regotizován. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město pražské. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno vstupné do kostela 60/30 Kč. Milada Racková

21. 2. / st VYPRODÁNO! ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA. Tentokrát si nebudeme připomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

22. 2. / čt VYPRODÁNO! ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE. Jedová chýše a bývalá Zemská porodnice u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce s prohlídkou kaple sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici 18, Praha 2. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do budovy z ulice Apolinářská (nejbližší stanice autobusu č. 148 „Apolinářská“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

24. 2. / so POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
VYPRODÁNO! DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Opakování lednové vycházky. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA. Během vycházky se seznámíme s historií všech významných budov na tomto náměstí, ale také se dozvíme, kde se v češtině vzaly výrazy jako kyslík, vápník nebo živec. V závěru si připomeneme pikantní epizody z pražských pobytů Alberta Einsteina. A víte, které události vedly k názvu tohoto náměstí? Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Václava na Smíchově (vchod ze Štefánikovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KARLOV. Zveme vás na procházku částí Nového Města, kde původně bývaly vinice a zahrady, kde Karel IV. založil 3 kostely a navíc je tu řada dalších zajímavých míst - např. vila Amerika s muzeem Antonína Dvořáka, rodný dům Emy Destinnové, Hrdličkovo antropologické muzeum, bývala tu legendární Jedová chýše a v bývalém augustiniánském klášteře se nachází Muzeum policie ČR, které můžete po skončení vycházky individuálně navštívit (vstup je zdarma). Začátek akce ve 14:00 před Lékařským domem (na rohu ulic Sokolské a Na Bojišti). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

25. 2. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KRÁLOVSKÁ CESTA IV. Pojďte s námi dovršit putování po Královské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranského náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopomeneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, které zde žily. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 v horní části Malostranského náměstí u morového sloupu Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU. Z Nového Města se nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek akce ve 14:00 před budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 17 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

26. 2. / po POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA. V přednášce si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. Václava ve Vršovicích. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

27. 2. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH. Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená s procházkou po okolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou sboru (Farského 3, Holešovice, Praha 7). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

28. 2. / st VYPRODÁNO! JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA. Jak vznikalo Československo z pohledu tzv. zahraniční akce. Kdo byli hlavní protagonisté programu česko – slovenské státnosti? POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ÚNORU 2018

24. 2. / so POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.