Aktuální program ČERVEN - ČERVENEC- SRPEN 2018

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVNU 2018

 Zdvojené číslo na měsíce ČERVENEC - SRPEN 2018 bude uveřejněno níže na stránce, a to ve čtvrtek  21. června v dopoledních hodinách. Předprodej na zdvojené letní číslo ČERVENEC - SRPEN 2018 začíná v pondělí 25. června v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

23. 6. / so POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

24. 6. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková
POZOR ZMĚNA LEKTORA!! Vycházku povede Marcela Smrčinová

25. 6. / po VYPRODÁNO! PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Palácových zahrad (z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

26. 6. / út STÁLE VOLNÁ MÍSTA! MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA. Karlín se stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím. Z klidného předměstí se začal koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde např. projekt moderních budov River City Prague, který je postaven na myšlence energeticky úsporného provozu a stojí zde také architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské náměstí“ (ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

27. 6. / st VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III. Opakování vycházky ze dne 6. 6. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 v podloubí na nároží Malostranského náměstí a Sněmovní ulice před Informačním střediskem. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
VYPRODÁNO! FRANTIŠEK PALACKÝ – PŘEDNÁŠKA. Jedna z nejzajímavějších osobností české společnosti 19. století si určitě zaslouží naši pozornost. Chtěl být básníkem, ale stal se z něj uznávaný historik, aktivně se zapojil do politického dění, ale nepovažoval se za politika. Jeho dílo ocenili jak Češi, tak i mnozí Němci. Připomeneme si životní osudy muže, který svými názory nepochybně přispěl k národnímu sebeuvědomění. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

28. 6. / čt VYPRODÁNO! VINICE PRAŽSKÉHO HRADU. K půvabům Pražského hradu patří také vinice, zakládané od 10. století až do současnosti. Otevírají se z nich krásné výhledy a mají zajímavou historii. Prohlídku začneme nad Jelením příkopem a ukončíme nad Opyší. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pražský hrad“ (ve směru do centra). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

30. 6. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená barokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. V rámci komentované prohlídky si prohlédneme zámecké interiéry i zahradu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:15 u pokladny zámku. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zámku 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! LETNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH III. Navštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku významných osobností českého národního života. I v této části si připomene osobnosti, které kdysi mnoho znamenaly a dnes už jsou již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk Štěpánek, Anna Fingerhutová - Náprstková, Jan Bělský, Quido Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček Borovský. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u kaple sv. Rocha v Olšanské ulici. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! Z POHOŘELCE PŘES PETŘÍN DO KINSKÉHO ZAHRADY. Na vycházce se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst dnešní Prahy - Pohořelcem. Během našeho putování do zahrady Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město. Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského kláštera a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím. Prolíná se zde historie se současností a upravená vyhlídka u sochy Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu, rozloženou v širokém zvlněném terénu. Na Příkladu technických památek na vrcholu Petřína si připomeneme rozvoj průmyslu a celkový rozmach národního a společenského života v českých zemích koncem 19. století. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina Jelínková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2018

23. 6. / so POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

24. 6. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT. Pojďte s námi objevovat malebná zákoutí Nového světa na pražských Hradčanech! Cestou na Nový svět si povíme, odkud sledoval hvězdy Tycho Brahe, ukážeme si majestátní Černínský palác, loretánskou zvonkohru nebo domov pražských kapucínů. Společně zavítáme k jediné roubence v centru Prahy a ukážeme si nejkrásnější zdejší domečky. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVENCI A V SRPNU 2018

 Předprodej na zdvojené letní číslo ČERVENEC - SRPEN 2018 začíná v pondělí 25. června v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT. Program Pražské vlastivědy na ZÁŘÍ 2018 bude uveřejněn níže na stránce ve čtvrtek 23. srpna 2018. Předprodej na měsíc ZÁŘÍ 2018 bude spuštěn v pondělí 27. srpna 2018 v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT.

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.

 

1. 7. / ne KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Odkud se vzal název nejstaršího pražského ostrova? Povídání o historii i o nejvýznamnějších památkách tohoto romantického místa. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

2. 7. / po KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S ADÓNISEM. Vycházka vás seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu Královské zahrady, ale pokusí se vám přiblížit „duši“ zahrady tak, jak jí rozuměli naši předkové. Proč se v minulých staletích lidé uchylovali k řecké mytologii? Od kdy umísťujeme květiny do květináčů? Co bylo heslem zahradnického cechu? Začátek akce v 17:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

7. 7. / so KLÁŠTER NA SLOVANECH. Na vycházce si připomeneme bohatou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do objektu (z ulice Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. JUDr. Hana Barešová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

8. 7. / ne KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. Na vycházce se vypravíme do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad, postavený králem Václavem IV. a povíme si něco o jeho historii. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce v 10:00 u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický les). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

11. 7. / st MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

14. 7. / so NORDIC WALKING: Z PŘEDNÍ KOPANINY PŘES STATENICE DO HOROMĚŘIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Vycházku následně začneme v Přední Kopanině, kde budeme objevovat kostel sv. Máří Magdaleny, který podle legendy založila kněžna Ludmila. V nedalekém rozsáhlém lesním komplexu přijdeme na křižovatku cest k pomníku jako vzpomínce na sv. Juliánu. Přírodní lokalitou sejdeme do Statenic, vsi ležící v údolí Únětického potoka. Odtud budeme pokračovat do Horoměřic, obce připomínané jako majetek strahovského kláštera. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 312 „Přední Kopanina“ (autobus odjíždí ze zastávky „Bořislavka“ v ulici Horoměřická). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Helena Pavlíková

15. 7. / ne BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTODRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Projdeme se jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších známých architektů. U Místodržitelského letohrádku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme si také něco o bohaté a rozvětvené rodině Petschků. Začátek akce v 10:00 u Pelléovy vily, Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890 odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židovských rodin. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelské (nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Zuzana Pavlovská

17. 7. / út PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 před vstupem do Palácových zahrad (z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

19. 7. / čt TROJSKÝ ZÁMEK. Málokterá stavba ovlivnila zámeckou architekturu v Čechách jako právě Troja. Je to zámek nebo vila římského typu? Jak vypadá apoteóza Habsburků v hlavním sále nebo kam byli shozeni Titáni, když nad nimi zvítězili olympští bohové? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na komentované prohlídce této jedinečné stavby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 u dolní brány do zámku (od Vltavy). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 40 Kč/ za osobu. Mgr. Dana Kratochvílová

21. 7. / so AKCE PRO DĚTI: LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)
MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA. Při prohlídce některých stanic pražského metra si připomeneme historii, ale i aktuální novinky na jednotlivých linkách nejvytíženějšího dopravního prostředku v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tramvajenka nebo časová jízdenka na metro (90 minut). Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčanská“ (ve směru do Dejvic). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

22. 7. / ne LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE. Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství a těžký průmysl až k zasvěcenému sběratelství užitého umění. Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec Sybolová
KOSTEL SV. KLIMENTA A POŠTOVNÍ MUZEUM. Prohlídka původně gotického kostela sv. Klimenta, který dnes slouží Starokatolické církvi a následně návštěva Poštovního muzea, sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice Klimentská 18, Praha 1, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do Poštovního muzea 50/10 Kč. Alexandra Škrlandová

25. 7. / st VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. Milada Racková

28. 7. / so V DOHLEDU KALICHU. Vycházku začneme prohlídkou Husova sboru Církve československé od Pavla Janáka a pak se projdeme kolem vil v okolí, které jsou dílem vynikajících architektů – Jana Kotěry, Kamila Roškota, Františka Alberta Libry a dalších, ale i sochaře Ladislava Šalouna. Začátek akce v 10:00 před budovou Husova sboru v Dykově ulici 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktýnkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

29. 7. / ne AKCE PRO DĚTI: STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM. Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Povídat si budeme o mnohých šlechtických palácích, které se zde nacházejí, o maloměstském rázu Nového světa a neopomeneme ani na církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 7. / út VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVENCI 2018

 

21. 7. / so LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). (průvodce PCT)

29. 7. / ne STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM. Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V SRPNU 2018

 

4. 8. / so NORDIC WALKING: OD LIBOCKÉ BRÁNY OBOROU HVĚZDA NA PETŘÍN. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Tentokrát budeme objevovat oboru Hvězda, která byla původně využívána nejen ke královské honitbě, ale i při slavnostních příležitostech. Během své dlouhé a dramatické minulosti zažila období slávy a lesku, ale i krušné časy válek. Místo je spjato i s rokem 1620 a bitvou na Bílé Hoře, která se konala jen pár kroků odtud. Z obory povede naše cesta sportovním areálem parku Ladronka ke Strahovskému stadionu a dále na Petřín. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek akce v 10:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Petřiny“. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni známe Týnský chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do chrámu ze Staroměstského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina Jelínková

5. 8. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“).  Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

7. 8. / út UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA VYŠEHRADSKÉM SLAVÍNĚ S NÁVŠTĚVOU HROBKY. Kurátorka pro vzdělávání NG v Praze na procházce Slavínem představí umělecky zajímavé náhrobky našich předních slavných a někdy zapomenutých velikánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, J. V. Myslbeka, F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si základní typologii a ikonografii náhrobků od novorenesance do současnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek spolku Svatobor 30 Kč. Monika Švec Sybolová

11. 8. / so RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

12. 8. / ne Z POHOŘELCE K MARIÁNSKÝM HRADBÁM. Od Pohořelce se vydáme kolem barokních hradčanských hradeb, přes bývalý vojenský hřbitov a seznámíme se s místy donedávna zanedbanými. Toto historické území se v souvislosti se stavbou tunelu Blanka proměnilo v příjemnou oddechovou zónu. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra u pomníku J. Keplera a T. Brahe. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

14. 8. / út AKCE PRO DĚTI: ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST. Karlův most zná jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např., proč sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, že ho otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

16. 8. / čt PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

18. 8. / so PO STOPÁCH CTIHODNÉ MARIE ELEKTY. Vypravte se s námi po stopách řádu karmelitek, cestou, kudy kráčely v roce 1656 pod vedením ctihodné Marie Elekty až k místu založení řádového kláštera. Čekají nás zastavení u kostela sv. Josefa, ve Vojanových sadech a nakonec návštěva kostela sv. Benedikta na Hradčanech. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela Panny Marie Vítězné (ul. Karmelitská 9, Praha 1). (POZOR!! Nutná tramvajenka nebo časová jízdenka - přejezd tramvají ze zastávky „Malostranská“ na zastávku „Pohořelec“.) Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. Bc. Markéta Gausová Zörnerová

18. 8. / so PRAHOU PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ ROKU 1968. Obrodný proces v Československu roku 1968 vstoupil do historie pod označením Pražské jaro. Připomeneme si důležité události tohoto období, ale také místa a osobnosti, které jsou s rokem 1968 spojené. Začátek v 16:00 před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě (Vinohradská 12). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková


18. 8. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Helena Pavlíková

19. 8. / ne VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 70/60 Kč. Milada Racková
NEBE NAD ĎÁBLICEMI. Vstoupíme do areálu někdejšího křížovnického zámečku v Ďáblicích, prohlédneme si interiér kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, poté zamíříme na návštěvu do Ďáblické hvězdárny a na závěr vejdeme do areálu hřbitova Ďáblice. Začátek akce ve 13:30 na zastávce autobusu č. 103 „Ďáblice“ (směr od metra C „Ládví"). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do hvězdárny 25 Kč. Alexandra Škrlandová

22. 8. / st OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA. Projdeme se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. Začátek akce v 16:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 1/728, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

25. 8. / so AKCE PRO DĚTI: NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)
MINULOST A SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA. Opakování červencové vycházky! Při prohlídce některých stanic pražského metra si připomeneme historii, ale i aktuální novinky na jednotlivých linkách nejvytíženějšího dopravního prostředku v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Podmínkou účasti je tramvajenka nebo časová jízdenka na metro (90 minut). Začátek akce v 11:00 na stanici tramvaje č. 1, 2, 18, 20, 25, 26 „Hradčanská“ (ve směru do Dejvic). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 15:00 prohlídka pro děti. V 15:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 14:30, 16:00, 16:30 a v 17:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

26. 8. / ne MEZI TŘEMI NÁDRAŽÍMI ANEB HISTORIE VLAKOVÉ DOPRAVY V PRAZE. Společně zavzpomínáme na již neexistující nádraží Těšnov a seznámíme se s okolnostmi provázejícími příjezd prvního vlaku na Masarykovo nádraží. A zdali víte, jak vzniknul název Hybernské ulice? Na závěr si budeme povídat o secesní budově nádraží hlavního a ukážeme zajímavé architektonické prvky této skvostné stavby, která po postupné rekonstrukci znovu ožívá. Začátek akce v 10:00 před budovou Muzea hlavního města Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V SRPNU 2018

 

14. 8. / út ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST. Karlův most zná jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např., proč sv. Vítu leží u nohou lvi, co provedl František Serafinský, že ho otec vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 u Malostranské mostecké věže ze strany Mostecké ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

25. 8. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.