Aktuální program DUBEN 2019

Podívejte se na naší aktuální nabídku a vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! Každý měsíc nový program! Speciální vycházky pro děti i dospělé!

              

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V DUBNU 2019

Předprodej na měsíc DUBEN 2019 byl spuštěn v pondělí 25. března 2019 v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT. Předprodej na měsíc KVĚTEN bude uveřejněn níže na stránce,  a to v úterý 23. dubna. Předprodej na měsíc KVĚTEN 2019 bude zahájen ve čtvrtek 25. dubna v 9:03 v eshopu a v Turistických informačních centrech PCT!!!

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu zdarma.

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: zakoupit online

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz

   

 20. 4. / so VYPRODÁNO! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

20. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 9:30 a v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.  Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

20. 4. / so VYPRODÁNO! POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová

20. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY.  Vydejte se s námi poznávat slavná i méně známá pražská znamení! Zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (nejbližší spojení zastávka tram. č. 22, 23 „Pohořelec“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

20. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

21. 4. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

21. 4. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická telefonní ústředna Dejvice. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

24. 4. / st VYPRODÁNO! OLŠANSKÉ HŘBITOVY I. Pojďte se s námi vydat po břečťanem zarostlých cestičkách Olšanských hřbitovů, abychom spatřili hroby a hrobky významných umělců, např. V. Menšíka, R. Hrušínského, dua V+W a dalších osobnostní veřejného života.  POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 4. / čt VYPRODÁNO! PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRADEM. Vycházka za historií kajetánského kláštera na Malé Straně s návštěvou terasových zahrad, které klášteru původně patřily. Zatímco objekt je s velkým úsilím opravován, samotné terasy na obnovu čekají už dlouho, výhled z nich však nikdy neomrzí. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

27. 4. / so VYPRODÁNO! KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!        

27. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KŘÍŽ A KALICH NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH. Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné stavby, obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve československé. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:45 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán doporučený příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková

27. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ III. Projdeme centrální ulicí osady od Florence k hotelu Imperial s historickými názvy Slaměná a Halířová. Uvidíme tzv. zázrak Na Poříčí, významné dílo J. Gočára. Připomeneme si pobyt B. Němcové, L. Janáčka i G. Apollinaira v Praze. Ukážeme si, kde hrál E. Bass, A. Longen i O. Nový. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

27. 4. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek 


28. 4. / ne VYPRODÁNO! KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

28. 4. / ne VYPRODÁNO! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

28. 4. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ II.: Z KŘIŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝTOŇ.  Vycházka nás povede po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, které patří k turisticky nejatraktivnějším kvůli svým nádherným pohledům na Pražský hrad a Karlův most. Kolem Národního divadla budeme pokračovat na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Trasa dlouhá cca 2,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská         

28. 4. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka pro děti. Ve 13:00  prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:00, 12:30, 13:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT) 

30. 4. / út VYPRODÁNO! OSUDY PRAŽSKÝCH STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ – PŘEDNÁŠKA. Samospráva Prahy prošla v minulosti velmi složitým vývojem. Poté, co byla spojena pražská města do jednoho celku, hrála osobnost starosty a jeho autorita vždy velmi důležitou roli. Připomeneme si alespoň některé z velkých mužů, kteří stáli v čele metropole. POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V DUBNU 2019

13. 4. / so ZRUŠENO! ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Velice se omlouváme, ale z důvodu slavnostního přijetí na Staroměstské radnici musí být tato odpolední akce zrušena. Platby za již zakoupené vstupenky budou účastníkům vráceny zpět na účet. Děkujeme za pochopení! Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

20. 4. / so VYPRODÁNO! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

27. 4. / so VYPRODÁNO! KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

28. 4. / ne VYPRODÁNO! NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

28. 4. / ne VYPRODÁNO! KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

VSTUPNÉ NA VYCHÁZKY!!!

Pokud není uvedena jednotná cena za vycházku, je snížené vstupné poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let a invalidům s průkazem ZTP. Plná cena je určena dospělým osobám.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.