Průzkum mezi návštěvníky Prahy 2014-2017

Finální výsledky z šetření mezi turisty budou na tomto místě zveřejněny v nejbližší době

V období let 2014-17 proběhl na území hlavního města Prahy tříletý průzkumný projekt, jehož cílem bylo zjistit zejména:
- co motivuje zahraniční i domácí turisty k cestě do Prahy
- důvody jejich pobytu v Praze
- strukturu výdajů a použitých služeb
- zda jsou turisté s návštěvou spokojeni
- co se jim tu nejvíce líbí
- zda se do Prahy vracejí
- odkud čerpají informace