Hosté a přenocování - Praha - archiv

Srovnatelné údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze od roku 2000 do roku 2011.
Jedná se o původní údaje před aktualizací Registru hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a před revizí dat kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Revidovaná data od roku 2012 do současnosti jsou obsahem samostatné kapitoly.