Hromadná ubytovací zařízení - využití lůžek - Praha

Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Praze.

Čisté využití lůžek se zjišťuje jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu disponibilních lůžek s počtem provozních dnů.

Využití pokojů se zjišťuje jako podíl počtu realizovaných "pokojodnů" (tzn. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu disponibilních pokojů s počtem provozních dnů.

Údaje jsou rozděleny v souvislosti s aktualizací Registru hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a následné revizi dat kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013 do dvou samostatných souborů.