Zdrojové země TOP 10 - Praha - archiv 2000-2011

Tabulky a grafy znázorňující vývoj příjezdů turistů do Prahy z hlavních zdrojových zemí za období 2000 až 2011 před revizí dat v roce 2014.
Revidovaná data od roku 2012 do současnosti jsou obsahem samostatné kapitoly.