Zdrojové země TOP 10 - Praha - revidovaná data 2012-2017

Tabulky počtu turistů přijíždějících do Prahy z hlavních zdrojových zemí od roku 2012 do současnosti.
Sezónnost příjezdového cestovního ruchu - hosté celkem, nerezidenti, rezidenti a hlavní zdrojové země.
Nerevidovaná data od roku 2000 do roku 2011 jsou obsahem samostatné kapitoly.