Fotografie Prahy v tiskové kvalitě

Vyplněním formuláře se zavazuji k následujícímu:

  1. Tuto fotografii použiji jen k propagaci Prahy, hlavního města České republiky.
  2. Zavazuji se, že fotografii zdarma ani za úplatu neposkytnu třetím osobám a nepoužiji ji k produkci komerčních artiklů (např. hrnky, pohlednice, magnety, trička apod.)
  3. U fotografie uvedu ©Prague City Tourism a tam, kde je to možné, i odkaz na www.prague.eu

Na uvedenou e-mailovou adresu Vám zašleme odkaz na požadovanou fotografii.
Časový limit pro vyzvednutí fotografie je 1 hodina.

Vyplněné údaje budou použity pouze pro potřeby Pražské informační služby - Prague City Tourism a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních dat za účelem poskytnutí fotografie v tiskové kvalitě a další komunikace, která s tímto poskytnutím souvisí. Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů za tímto účelem naleznete zde.