Staroměstská radnice

Prague City Tourism je provozovatelem Staroměstské radnice. V jejím přízemí zajišťuje chod turistického informačního centra, stará se o návštěvníky historických sálů, starobylého podzemí i radniční věže. Na Staroměstské radnici rovněž sídlí dispečink průvodců.

V současnosti probíhá generální oprava vnějšího pláště věže Staroměstské radnice. Zatímco vyhlídkový ochoz věže je již veřejnosti přístupný, nyní prochází rekonstrukcí pražský orloj. Opravený středověký stroj se vrátí na své místo koncem září 2018.

Více o rekonstrukci věže ZDE.

Staroměstská radnice je vyhledávanou turistickou atrakcí díky Staroměstskému orloji a dvanácti apoštolům, ale i místem, které je denně otevřeno k návštěvě až do pozdních večerních hodin. Staroměstská radnice je jedinou památkou Prahy, která je otevřena do 22 hodin.

 

Staroměstská radnice nabízí tyto služby:

  • Věž Staroměstské radnice je otevřena denně od 9 do 22 hodin. Poslední možný vstup je ve 21:20.
  • Můžete si objednat noční prohlídky ve Staroměstské radnici. Noční vycházku si můžete pro větší i malé skupiny objednat na adrese vlastiveda@prague.eu. Prohlídka zahrnuje historické podzemí, historické sály určené k reprezentačním účelům primátora hl. města Prahy, radniční kapli s dvanácti apoštoly a radniční věž.
  • Zvýhodněné vstupné pro skupiny.
  • Malý jednací prostor v přízemí Staroměstské radnice k případnému využití pro nekomerční účely, ke krátkému jednání či reprezentaci nabízíme odborné veřejnosti v cestovním ruchu prostor malého jednacího sálu vedle Křížové chodby Staroměstské radnice.
    Bližší informace a podmínky využití: k.mackovicova@prague.eu

Filmování na Staroměstské radnici:

Ze Staroměstské radniční věže je nádherný pohled do blízkého i dalekého okolí. V otevírací době však nelze na věži fotografovat se stativem či filmovat.

Filmovým štábům propagujícím Prahu nabízíme možnost speciální spolupráce v termínech, které je nutno předem konzultovat a objednat.

E-mail: a.baloun@prague.eu