Staroměstská radnice

Prague City Tourism je provozovatelem Staroměstské radnice. V jejím přízemí zajišťuje chod turistického informačního centra, stará se o návštěvníky historických sálů, starobylého podzemí i radniční věže. Na Staroměstské radnici rovněž sídlí dispečink průvodců.

Staroměstská radnice je vyhledávanou turistickou atrakcí díky Staroměstskému orloji a dvanácti apoštolům, ale i místem, které je denně otevřeno k návštěvě až do pozdních večerních hodin. Staroměstská radnice je jedinou památkou Prahy, která je otevřena do 22 hodin.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO PRŮVODCE 

Vážená paní průvodkyně / Vážený pane průvodce,

rádi bychom Vás informovali o provozních změnách, které se týkají historického vestibulu s Alšovou mozaikou ve Staroměstské radnici. Ten byl donedávna volně přístupný vstupem přes informační centrum a neplatila v něm žádná omezení. Nově však tento vestibul funguje jako hlavní vstup do historických prostor Staroměstské radnice a je tedy svázán bezpečnostními pravidly. Aby nedocházelo k nenávratnému poškozování historického interiéru intenzivním turistickým provozem, je ve vestibulu vytyčen bezpečnostní lanový koridor – ten je třeba udržovat z provozních a především bezpečnostních důvodů stále volný. Není možné v jeho místě blokovat vstup/východ, tj. například podávat výklad skupinám osob, a to bez výjimky.

V případě zájmu o poskytování vlastního výkladu nejen v historickém vestibulu Staroměstské radnice je třeba provést rezervaci prohlídky na telefonním čísle 775 400 052. Pokud to aktuální provozní podmínky objektu dovolí, ve smluveném čase Vám bude pod dohledem našeho pracovníka umožněn vstup za vymezovací lana vestibulu, kde budete moci svým klientům podat výklad.

Na tomtéž čísle lze také provést rezervaci klasické prohlídky interiérů Staroměstské radnice – kaple, reprezentačních sálů a podzemí (vč. mozaikového vestibulu).

S pozdravem,

Bc. Antonín Baloun

vedoucí sektoru Staroměstské radnice / Old Town Hall Manager

Prague City Tourism

 

Staroměstská radnice nabízí tyto služby:

  • Věž Staroměstské radnice je otevřena denně od 9 do 22 hodin. Poslední možný vstup je ve 21:20.
  • Můžete si objednat noční prohlídky ve Staroměstské radnici. Noční vycházku si můžete pro větší i malé skupiny objednat na adrese vlastiveda@prague.eu. Prohlídka zahrnuje historické podzemí, historické sály určené k reprezentačním účelům primátora hl. města Prahy, radniční kapli s dvanácti apoštoly a radniční věž.
  • Zvýhodněné vstupné pro skupiny.
  • Malý jednací prostor v přízemí Staroměstské radnice k případnému využití pro nekomerční účely, ke krátkému jednání či reprezentaci nabízíme odborné veřejnosti v cestovním ruchu prostor malého jednacího sálu vedle Křížové chodby Staroměstské radnice.
    Bližší informace a podmínky využití: k.mackovicova@prague.eu

Filmování na Staroměstské radnici:

Ze Staroměstské radniční věže je nádherný pohled do blízkého i dalekého okolí. V otevírací době však nelze na věži fotografovat se stativem či filmovat.

Filmovým štábům propagujícím Prahu nabízíme možnost speciální spolupráce v termínech, které je nutno předem konzultovat a objednat.

E-mail: a.baloun@prague.eu