Staroměstská radnice

Prague City Tourism je provozovatelem Staroměstské radnice. V jejím přízemí zajišťuje chod turistického informačního centra, stará se o návštěvníky historických sálů, starobylého podzemí i radniční věže. Na Staroměstské radnici rovněž sídlí dispečink průvodců.

Staroměstská radnice je vyhledávanou turistickou atrakcí díky Staroměstskému orloji a dvanácti apoštolům, ale i místem, které je denně otevřeno k návštěvě až do pozdních večerních hodin. Staroměstská radnice je jedinou památkou Prahy, která je otevřena do 22 hodin.

 

Staroměstská radnice nabízí tyto služby:

  • Věž Staroměstské radnice je otevřena denně od 9 do 22 hodin. Poslední možný vstup je ve 21:20.
  • Můžete si objednat noční prohlídky ve Staroměstské radnici. Noční vycházku si můžete pro větší i malé skupiny objednat na adrese vlastiveda@prague.eu. Prohlídka zahrnuje historické podzemí, historické sály určené k reprezentačním účelům primátora hl. města Prahy, radniční kapli s dvanácti apoštoly a radniční věž.
  • Zvýhodněné vstupné pro skupiny.
  • Malý jednací prostor v přízemí Staroměstské radnice k případnému využití pro nekomerční účely, ke krátkému jednání či reprezentaci nabízíme odborné veřejnosti v cestovním ruchu prostor malého jednacího sálu vedle Křížové chodby Staroměstské radnice.
    Bližší informace a podmínky využití: k.mackovicova@prague.eu

Filmování na Staroměstské radnici:

Ze Staroměstské radniční věže je nádherný pohled do blízkého i dalekého okolí. V otevírací době však nelze na věži fotografovat se stativem či filmovat.

Filmovým štábům propagujícím Prahu nabízíme možnost speciální spolupráce v termínech, které je nutno předem konzultovat a objednat.

E-mail: a.baloun@prague.eu